Prejsť na článok

Prejsť na obsah

AKO SA POUŽÍVAJÚ VAŠE DOBROVOĽNÉ DARY

Produkcia tej najdôležitejšej knihy

Produkcia tej najdôležitejšej knihy

1. JANUÁRA 2021

 Jeden brat hovorí: „Na toto som čakal celých 19 rokov!“ Na čo tento náš brat čakal? Na Preklad nového sveta Kresťanských gréckych písiem vo svojom jazyku – v bengálčine. Veľa ľudí reaguje podobne, keď je v ich jazyku vydaný Preklad nového sveta. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, čo všetko zahŕňa preklad a produkcia týchto Biblií?

 Najprv prekladateľský tím dostane od redakčného výboru vedúceho zboru zadanie preložiť Bibliu. Ako dlho takýto preklad trvá? Nicholas Ahladis, ktorý pracuje v oddelení prekladateľských služieb vo Warwicku v štáte New York, vysvetľuje: „Závisí to od mnohých faktorov vrátane toho, koľko prekladateľov môže na projekte pracovať, aký zložitý je jazyk, do ktorého sa prekladá, koľko toho čitatelia vedia o živote a zvykoch v biblických časoch a ako veľmi sa daný jazyk líši v jednotlivých regiónoch. Preložiť Kresťanské grécke písma trvá priemerne jeden až tri roky. A preložiť celú Bibliu trvá zvyčajne najmenej štyri roky. Pri posunkových jazykoch je tento proces ešte dlhší.“

 Na preloženie Biblie nestačí len prekladateľský tím. Zapojení sú aj vybraní čitatelia z rôzneho prostredia a niekedy aj z iných krajín, ktorí k prekladu poskytnú spätnú väzbu bez nároku na finančnú odmenu. Ich spätná väzba pomáha vytvoriť preklad Biblie, ktorý je presný, jasný a zmysluplný. Jeden inštruktor, ktorý školí prekladateľov na preklad Biblie v Južnej Afrike, hovorí: „Prekladatelia cítia obrovskú zodpovednosť voči Jehovovi a čitateľom jeho Slova.“

 Keď je preklad hotový, Biblia sa musí vytlačiť a zviazať. Na tento účel sa v tlačiarňach používa minimálne desať „komponentov“: papier, tlačiarenská farba, obalový materiál, lepidlo, predsádky, materiál na striebornú úpravu, stužky, kapitáliky, knižné chrbty a krycia fólia, aby sa Biblia nepoškodila. V roku 2019 sa len na tieto materiály na výrobu Biblií vynaložilo celkovo vyše 20 miliónov amerických dolárov. V rovnakom roku pracovníci tlačiarní odpracovali pri výrobe a expedícii Biblií viac ako 300 000 hodín.

„Biblia je najdôležitejšia publikácia, ktorú vydávame“

 Prečo sa tomu venuje toľko času a peňazí? Brat Joel Blue z medzinárodného tlačového oddelenia hovorí: „Biblia je najdôležitejšia publikácia, ktorú vydávame.“ A dodáva: „Preto chceme, aby svojím vzhľadom oslavovala Boha, ktorého uctievame, aj posolstvo, ktoré oznamujeme.“

 Okrem štandardných vydaní Prekladu nového sveta produkujeme aj vydania pre čitateľov so zvláštnymi potrebami. Napríklad v desiatich jazykoch je dostupný Preklad nového sveta v Braillovom písme. Výroba kompletnej Biblie v Braillovom písme môže trvať až osem hodín a jednotlivé zväzky zaberú na polici spolu najmenej 2,3 metra. Vydávame tiež špeciálne Biblie pre väznice, v ktorých je povolená len mäkká väzba.

 Preklad nového sveta ovplyvňuje život svojich čitateľov. Napríklad v Konžskej demokratickej republike, v Tombe, ktorá je od hlavného mesta vzdialená vyše 1 700 kilometrov, v zbore hovoriacom jazykom kiluba mali svedkovia len jedinú Bibliu. A aj tá bola v zastaranej forme tohto jazyka. Bratia a sestry si túto Bibliu navzájom požičiavali, aby si mohli pripraviť úlohy na zhromaždenia. Ale od augusta 2018 má každý v zbore kompletný moderný Preklad nového sveta v jazyku kiluba.

 Jedna nemecky hovoriaca sestra sa o revidovanom Preklade nového sveta vo svojom jazyku vyjadrila: „Už nehovorím, že si musím čítať Bibliu. Teraz si vravím, kedy si z nej zasa budem môcť niečo prečítať.“ Jeden väzeň napísal: „Dostal som Preklad nového sveta a vďaka nemu sa mení môj život. Nikdy som Božiemu Slovu nerozumel tak dobre ako teraz, keď si čítam tento preklad. Rád by som sa o Jehovových svedkoch a tiež o tom, ako sa stať jedným z nich, dozvedel viac.“

 Všetci čitatelia Prekladu nového sveta sú vďační, že jeho vydávanie sa financuje z dobrovoľných darov. Na celosvetové dielo je možné prispieť jedným zo spôsobov uvedených na stránke donate.jw.org. Ďakujeme za vašu štedrosť.