Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 5. ČASŤ

Ako si udržať pokojné vzťahy s príbuznými

Ako si udržať pokojné vzťahy s príbuznými

„Oblečte si... láskavosť, pokoru mysle, miernosť a zhovievavosť.“ (Kolosanom 3:12)

Manželstvom vzniká nová rodina. Hoci vždy budete svojich rodičov milovať a vážiť si ich, odteraz je pre vás tou najdôležitejšou osobou na zemi váš manželský partner. Pre niektorých vašich príbuzných však môže byť ťažké prijať tento fakt. Biblické zásady vám pomôžu udržať si pokojné vzťahy s príbuznými a zároveň intenzívne budovať novovzniknutý vzťah s vaším partnerom.

 1. UDRŽUJTE SI SPRÁVNY POHĽAD NA PRÍBUZNÝCH

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Cti svojho otca a svoju matku.“ (Efezanom 6:2) Bez ohľadu na to, koľko máte rokov, vždy si musíte rodičov vážiť a ctiť. A nezabúdajte, že rovnakú zodpovednosť voči svojim rodičom má aj váš manželský partner. „Láska nie je žiarlivá“, preto sa nikdy necíťte ohrozený vzťahom vášho partnera k jeho rodičom. (1. Korinťanom 13:4; Galaťanom 5:26)

VYSKÚŠAJTE:

  • Vyhnite sa zovšeobecňujúcim vyjadreniam ako: „Tvoja rodina ma vždy zhadzuje“ alebo „Tvojej mame sa nikdy nepáči, čo urobím.“

  • Pokúste sa na veci pozrieť z pohľadu vášho partnera.

 2. KEĎ JE TO NUTNÉ, BUĎTE PEVNÍ

ČO HOVORÍ BIBLIA: „Muž opustí svojho otca a svoju matku a pridrží sa svojej manželky a stanú sa jedným telom.“ (1. Mojžišova 2:24) Napriek tomu, že ste vstúpili do manželstva, vaši rodičia môžu mať stále pocit, že sú za vás zodpovední, a preto môžu mať sklon zasahovať do vášho manželstva viac, než je vhodné.

Je na vás a na vašom partnerovi, aby ste sa dohodli na hraniciach, ktoré rodičom stanovíte. Potom sa s nimi o tom s láskou porozprávajte. Buďte otvorení a priami, ale nie hrubí. (Príslovia 15:1) Pokora, miernosť a trpezlivosť vám pomôže, aby ste mali vrúcne vzťahy s príbuznými a aby ste sa naďalej „navzájom znášali v láske“. (Efezanom 4:2)

VYSKÚŠAJTE:

  • Ak sa vám zdá, že vám príbuzní príliš zasahujú do manželstva, v pokojnej atmosfére sa o tom porozprávajte s partnerom.

  • Dohodnite sa, ako budete danú záležitosť riešiť.