Prejsť na článok

Chceli by ste spoznať pravdu?

Chceli by ste spoznať pravdu?

PRAVDU o čom? O niektorých najdôležitejších otázkach, aké si kedy ľudia položili. Možno ste aj vy uvažovali napríklad o takýchto otázkach:

  • Naozaj sa o nás Boh zaujíma?

  • Skončia sa niekedy vojny a utrpenie?

  • Čo sa s nami stane, keď zomrieme?

  • Je pre mŕtvych nejaká nádej?

  • Ako sa mám modliť, aby ma Boh vypočul?

  • Ako môžem byť v živote šťastný?

Kde by ste hľadali odpovede na tieto otázky? Keby ste išli do knižnice či do kníhkupectva, našli by ste možno tisíce kníh, ktoré tvrdia, že na ne dávajú odpoveď. Často si však protirečia. O niektoré ľudia určitý čas prejavujú záujem, ale zakrátko zastarajú a sú revidované alebo nahradené.

Ale jedna kniha obsahuje odpovede, ktorým môžeme dôverovať. Tieto odpovede sú pravdivé. Ježiš Kristus v modlitbe k Bohu povedal: „Tvoje slovo je pravda.“ ​(Ján 17:17) Dnes toto Slovo poznáme pod označením Sväté písmo, Biblia. Už po prečítaní nasledujúcich strán spoznáte, že Biblia dáva na uvedené otázky jasné a pravdivé odpovede.

Naozaj sa o nás Boh zaujíma?

PREČO VZNIKÁ TÁTO OTÁZKA: Žijeme vo svete plnom krutosti a nespravodlivosti. Mnoho náboženstiev učí, že trpíme, lebo je to Božia vôľa.

ČO O TOM UČÍ BIBLIA: Boh nikdy nespôsobuje nič zlé. „Nech je to ďaleko od pravého Boha, aby konal zlo, a od Všemohúceho, aby si počínal protiprávne,“ píše sa v Jóbovi 34:10. Boh má s ľuďmi láskyplný zámer. Preto nás Ježiš učil modliť sa: „Náš Otče v nebesiach, nech... príde tvoje kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.“ ​(Matúš 6:9, 10) Boh sa o nás tak veľmi zaujíma, že bol ochotný urobiť všetko preto, aby zaistil uskutočnenie svojho zámeru. — Ján 3:16.

Pozri aj 1. Mojžišovu 1:26–28; Jakuba 1:13 a 1. Petra 5:6, 7.

Skončia sa niekedy vojny a utrpenie?

PREČO VZNIKÁ TÁTO OTÁZKA: Vojny si vyberajú daň v podobe nespočetného množstva ľudských životov. A ľudské utrpenie sa dotýka každého z nás.

ČO O TOM UČÍ BIBLIA: Boh predpovedá, že v určitom čase zabezpečí mier na celej zemi. Za panovania jeho Kráľovstva, čiže nebeskej vlády, sa ľudia už „nebudú učiť vojne“, ale ‚prekujú svoje meče na radlice‘. (Izaiáš 2:4). Boh odstráni všetku nespravodlivosť a ukončí utrpenie. Biblia sľubuje: „[Boh im] zotrie... každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci [vrátane dnešnej nespravodlivosti a utrpenia] sa pominuli.“ — Zjavenie 21:3, 4.

Pozri aj Žalm 37:10, 11; 46:9 a Micheáša 4:1–4.

Čo sa s nami stane, keď zomrieme?

PREČO VZNIKÁ TÁTO OTÁZKA: Väčšina náboženstiev sveta učí, že niečo vnútri človeka prežíva smrť. Niektorí veria, že mŕtvi môžu škodiť živým alebo že Boh trestá zlých večnými mukami v ohnivom pekle.

ČO O TOM UČÍ BIBLIA: Pri smrti ľudia prestávajú existovať. „Mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič,“ uvádza sa v Kazateľovi 9:5. Keďže mŕtvi nič nevedia, nič necítia ani nič nezažívajú, nemôžu živým pomôcť, ale ani uškodiť. — Žalm 146:3, 4.

Pozri aj 1. Mojžišovu 3:19 a Kazateľa 9:6, 10.

Je pre mŕtvych nejaká nádej?

PREČO VZNIKÁ TÁTO OTÁZKA: Chceme žiť a tešiť sa zo života s ľuďmi, ktorých máme radi. Je úplne prirodzené, že túžime opäť vidieť našich milovaných, ktorí zomreli.

ČO O TOM UČÍ BIBLIA: Väčšina ľudí, ktorí zomreli, bude vzkriesená. Ježiš sľúbil, že ľudia, ktorí sú „v pamätných hrobkách... vyjdú“. (Ján 5:28, 29) V súlade s Božím pôvodným predsavzatím dostanú vzkriesení možnosť žiť na rajskej zemi. (Lukáš 23:43) Poslušným ľuďom je sľúbené, že v tom čase budú mať dokonalé zdravie a večný život. V Biblii sa píše: „Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“ — Žalm 37:29.

Pozri aj Jóba 14:14, 15; Lukáša 7:11–17 a Skutky 24:15.

Ako sa mám modliť, aby ma Boh vypočul?

PREČO VZNIKÁ TÁTO OTÁZKA: Takmer vo všetkých náboženstvách sa ľudia modlia. Predsa však majú mnohí pocit, že ich modlitby nikto nevypočúva.

ČO O TOM UČÍ BIBLIA: Ježiš nás učil, že nemáme odriekať naučené modlitby. „Keď sa modlíte,“ povedal, „nehovorte znovu a znovu to isté.“ ​(Matúš 6:7) Keď chceme, aby Boh vypočúval naše modlitby, musíme sa modliť spôsobom, ktorý on schvaľuje. Preto potrebujeme poznať Božiu vôľu a modliť sa v súlade s ňou. Prvý list Jána 5:14 objasňuje, že Boh nás „počuje, nech prosíme o čokoľvek podľa jeho vôle“.

Pozri aj Žalm 65:2; Jána 14:6, 14 a 1. Jána 3:22.

Ako môžem byť v živote šťastný?

PREČO VZNIKÁ TÁTO OTÁZKA: Mnoho ľudí si myslí, že šťastie im prinesie bohatstvo, sláva alebo fyzická krása. Preto sa usilujú dosiahnuť to. Zisťujú však, že šťastie im napriek tomu uniká.

ČO O TOM UČÍ BIBLIA: Ježiš ukázal cestu k šťastiu, keď povedal: „Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby.“ ​(Matúš 5:3) Pravé šťastie možno nájsť jedine vtedy, keď uspokojíme našu najdôležitejšiu potrebu — hlad po duchovnej pravde o Bohu a jeho predsavzatí s nami. Táto pravda je v Biblii. Poznanie pravdy nám pomôže rozlišovať, čo je naozaj dôležité a čo nie. Keď umožníme, aby nás biblická pravda viedla v rozhodnutiach i v konaní, náš život bude mať hlbší zmysel. — Lukáš 11:28.

Pozri aj Príslovia 3:5, 6, 13–18 a 1. Timotejovi 6:9, 10.

To boli len stručné biblické odpovede na šesť otázok. Chceli by ste vedieť viac? Ak patríte k ľuďom, ktorí „si uvedomujú svoje duchovné potreby“, tak určite áno. Možno máte aj ďalšie otázky, napríklad: ‚Ak sa Boh o nás zaujíma, prečo pripustil, aby ľudstvo počas celých dejín zažívalo toľko zla a utrpenia? Ako môžem prispieť k zlepšeniu života vo svojej rodine?‘ Na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete v Biblii vyčerpávajúce a uspokojujúce odpovede.

Mnoho ľudí však dnes nemá chuť čítať Bibliu. Považujú ju len za hrubú knihu, ktorej je ťažké rozumieť. Prijali by ste pomoc pri hľadaní biblických odpovedí na svoje otázky? Jehovovi svedkovia ju ponúkajú v dvoch formách.

Jednak môžete dostať knihu Čo učí Biblia?, ktorá je určená nato, aby zaneprázdneným ľuďom pomohla preskúmať jasné biblické odpovede na životne dôležité otázky. A jednak môžete absolvovať bezplatný domáci biblický kurz. Niektorý Jehovov svedok z vášho okolia, schopný vyučovať z Biblie, môže prísť k vám domov alebo na iné vyhovujúce miesto a môže sa s vami každý týždeň krátko porozprávať o Biblii. Tento kurz už na celom svete absolvovalo milióny ľudí. Po ňom mnoho z nich s nadšením skonštatovalo: „Našiel som pravdu!“

Neexistuje väčší poklad, ako je biblická pravda. Oslobodzuje nás od povier, zmätku a strachu. Dáva nám nádej, zmysel života a radosť. Ježiš povedal: „Spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí.“ — Ján 8:32.