Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 5. OTÁZKA

Je rozumné veriť Biblii?

Je rozumné veriť Biblii?

Stalo sa vám niekedy, že ste si o nejakom človeku urobili nesprávnu predstavu? Možno ste niekoho počuli o ňom hovoriť alebo citovať jeho slová. Predpokladali ste, že ten človek vám bude nesympatický — ale keď ste ho neskôr spoznali, zistili ste, že vaša predstava o ňom nebola správna. Mnohým sa to stalo v súvislosti s Bibliou.

Viacero vzdelaných ľudí sa stavia k Biblii negatívne. Viete prečo? Táto kniha je často opisovaná či citovaná tak, akoby to, čo sa v nej píše, bolo nerozumné, nevedecké alebo jednoducho nesprávne. No nemohlo by to byť tak, že Biblia je nesprávne prezentovaná či interpretovaná?

Prekvapilo vás, keď ste sa pri čítaní tejto brožúry dozvedeli, že to, čo Biblia hovorí, je vedecky presné? Mnohých táto skutočnosť prekvapila. Rovnako ich prekvapilo, keď sa dozvedeli, že Biblia nehovorí niektoré z vecí, o ktorých mnohé náboženstvá tvrdia, že hovorí. Niektorí napríklad tvrdia, že podľa Biblie Boh vytvoril vesmír a všetok život v ňom za šesť 24-hodinových dní. No v skutočnosti nič z toho, čo Biblia uvádza, nie je v rozpore s rôznymi vedeckými odhadmi veku vesmíru a Zeme. *

Navyše stručný biblický opis toho, ako Boh vytvoril na tejto planéte život, necháva dostatok priestoru na vedecké bádanie a teórie. Biblia jednoducho hovorí, že všetok život stvoril Boh a že živé organizmy boli stvorené „podľa svojho druhu“. (1. Mojžišova 1:11, 21, 24) Tieto vyjadrenia sú možno v rozpore s niektorými vedeckými teóriami, nie však s dokázanými vedeckými faktmi. História vedy ukazuje, že teórie vznikajú a zanikajú, ale fakty zostávajú.

Mnohí ľudia však váhajú preskúmať Bibliu, lebo sú rozčarovaní z náboženstva. V organizovaných náboženstvách vidia pokrytectvo, korupciu a podnecovanie do vojen. Je však správne posudzovať Bibliu podľa správania niektorých z tých, ktorí tvrdia, že konajú v jej mene? Zamyslite sa: Mnohí úprimní vedci s humánnym cítením boli zhrození nad tým, ako sa niektorí násilnícki fanatici snažili využiť evolučnú teóriu na podporu svojich rasisticky zameraných cieľov. Bolo by správne posudzovať evolučnú teóriu na základe konania takýchto ľudí? Nie je oveľa lepšie preskúmať, čo táto teória tvrdí, a porovnať to s dostupnými dôkazmi?

Povzbudzujeme vás, aby ste to isté urobili v súvislosti s Bibliou. Možno budete príjemne prekvapení tým, ako veľmi sa jej učenie líši od učenia väčšiny organizovaných náboženstiev. Biblia vôbec nepodporuje vojny ani etnické násilie; učí, že Boží služobníci sa nielenže nemajú  zapájať do vojen, ale musia sa zbaviť aj akejkoľvek nenávisti, ktorá k vojnám vedie. (Izaiáš 2:2–4; Matúš 5:43, 44; 26:52) A Biblia rozhodne nepodnecuje k fanatizmu ani k viere bez dôkazov, ale učí, že pravá viera musí byť založená na dôkazoch a že pri službe Bohu je nutné používať ‚silu rozumu‘, čiže schopnosť premýšľať. (Rimanom 12:1; Hebrejom 11:1) Biblia neodrádza od túžby bádať; dokonca nás povzbudzuje skúmať niektoré z najpodnetnejších a najzávažnejších otázok, aké si ľudia kladú.

Položili ste si niekedy napríklad otázku: ‚Ak existuje Boh, prečo pripúšťa zlo?‘ Biblia dáva na túto otázku, ako aj na mnohé iné otázky, uspokojujúcu odpoveď. * Povzbudzujeme vás, aby ste pokračovali v hľadaní pravdy. V Biblii môžete nájsť odpovede, ktoré vás nadchnú a ktoré sú zároveň rozumné a založené na presvedčivých dôkazoch. A to nie je náhoda.

^ 5. ods. Viac informácií nájdete v brožúre Bol život stvorený?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.

^ 9. ods. Pozri 11. kapitolu knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.