Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Posolstvo Biblie v skratke

Posolstvo Biblie v skratke
  1. Jehova tvorí Adama a Evu a dáva im vyhliadku na večný život v raji. Satan hanobí Božie meno a spochybňuje Božie právo vládnuť. Adam s Evou sa k Satanovi vo vzbure pripájajú, čím na seba a svoje potomstvo privádzajú hriech a smrť

  2. Jehova vynáša nad vzbúrencami rozsudok a sľubuje, že príde Osloboditeľ, čiže Semeno, ktoré rozdrví Satana a odstráni všetky následky vzbury a hriechu

  3. Jehova Abrahámovi a Dávidovi sľubuje, že budú predkami Semena, čiže Mesiáša, ktorý bude večne vládnuť ako Kráľ

  4. Jehova inšpiruje prorokov, aby predpovedali, že Mesiáš poskytne prostriedok na odstránenie hriechu a smrti. So spoluvládcami bude Mesiáš vládnuť ako Kráľ Božieho Kráľovstva, ktoré odstráni vojny, choroby, ba aj smrť

  5. Jehova posiela na zem svojho Syna, Ježiša, a odhaľuje, že Ježiš je sľúbený Mesiáš. Ježiš zvestuje o Božom Kráľovstve a predkladá svoj život ako obeť. Jehova ho potom kriesi ako duchovnú bytosť

  6. Jehova dosadzuje svojho Syna za Kráľa v nebi, čo znamená, že sa začínajú posledné dni tohto systému. Ježiš vedie svojich pozemských nasledovníkov v celosvetovom zvestovaní o Božom Kráľovstve

  7. Jehova poveruje svojho Syna, aby v plnom rozsahu presadil svoju kráľovskú moc na zemi. Kráľovstvo ničí všetky zlé vlády, zriaďuje raj a verných ľudí privádza k dokonalosti. Jehovovo právo vládnuť je obhájené a jeho meno je navždy posvätené