Prejsť na článok

Prejsť na obsah

11. LEKCIA

Aký úžitok môžeme mať z uplatňovania biblických zásad?

Aký úžitok môžeme mať z uplatňovania biblických zásad?

1. Prečo potrebujeme, aby nás niekto viedol?

K akým bezpečnostným opatreniam nás môže podnietiť biblická pravda, že život je dar od Boha? (ŽALM 36:9)

Náš Stvoriteľ je múdrejší, než sme my, a stará sa o nás ako milujúci Otec. Jeho zámerom nebolo, aby sme boli od neho nezávislí. (Jeremiáš 10:23) Preto tak ako dieťa potrebuje, aby ho rodičia viedli, všetci potrebujeme, aby nás viedol Boh. (Izaiáš 48:17, 18) V Biblii nachádzame zásady, ktoré nás môžu v živote viesť. Tieto zásady sú cenným darom od Boha. Prečítajte si 2. Timotejovi 3:16.

Jehovove zákony a zásady nám ukazujú, ako už dnes žiť tým najlepším spôsobom života a v budúcnosti získať večnú odmenu. Keďže Boh nás vytvoril, je len správne, aby sme na jeho usmerňovanie reagovali s vďačnosťou. Prečítajte si Žalm 19:7, 11 a Zjavenie 4:11.

2. Čo sú biblické zásady?

Na rozdiel od zákonov, ktoré sú stanovené na konkrétne situácie, biblické zásady sú základné, všeobecne platné pravdy. (5. Mojžišova 22:8) Aby sme pochopili, ako určitú biblickú zásadu uplatniť, musíme premýšľať. (Príslovia 2:10–12) Biblia napríklad učí, že život je dar od Boha. Táto základná pravda nás vedie k tomu, aby sme robili náležité bezpečnostné opatrenia, či sme v práci, doma, alebo niekam cestujeme. Prečítajte si Skutky 17:28.

3. Ktoré dve zásady sú najdôležitejšie?

Na to, ktoré dve zásady sú najdôležitejšie, poukázal sám Ježiš. Prvá odhaľuje, aký je samotný zmysel ľudského života — poznať Boha, milovať ho a verne mu slúžiť. Túto zásadu by sme mali brať do úvahy pri každom svojom rozhodnutí. (Príslovia 3:6) Tí, ktorí si túto zásadu berú k srdcu, sa môžu tešiť z priateľstva s Bohom a získať skutočné šťastie a večný život. Prečítajte si Matúša 22:36–38.

Druhá najdôležitejšia zásada nám pomáha tešiť sa z dobrých vzťahov s druhými. (1. Korinťanom 13:4–7) Keď ju uplatňujeme, napodobňujeme Boží spôsob zaobchádzania s ľuďmi. Prečítajte si Matúša 7:12; 22:39, 40.

4. V čom sú nám biblické zásady užitočné?

Biblické zásady pomáhajú rodinám, aby boli zjednotené v láske. (Kolosanom 3:12–14) Božie Slovo rodiny tiež chráni, lebo učí zásade, že manželský zväzok má byť trvalý. Prečítajte si 1. Mojžišovu 2:24.

Keď sa držíme biblických zásad, je to na naše dobro tak v hmotnom, ako aj v citovom ohľade. Napríklad zamestnávatelia často uprednostňujú pracovníkov, ktorí sa riadia biblickými zásadami poctivosti a usilovnosti. (Príslovia 10:4, 26; Hebrejom 13:18) Božie Slovo nás tiež učí, aby sme boli spokojní, ak máme to, čo nevyhnutne potrebujeme, a aby sme si priateľstvo s Bohom cenili viac ako hmotné veci. Prečítajte si Matúša 6:24, 25, 33 a 1. Timotejovi 6:8–10.

Keď uplatňujeme biblické zásady, chránime si tým zdravie. (Príslovia 14:30; 22:24, 25) Napríklad keď sa držíme Božieho zákona, ktorý zakazuje opilstvo, chráni nás to pred smrteľnými chorobami a nehodami. (Príslovia 23:20) Jehova dovoľuje piť alkohol, ale iba s mierou. (Žalm 104:15; 1. Korinťanom 6:10) A Božie zásady sú užitočné aj z ďalšieho dôvodu — vedú nás k tomu, aby sme si dávali pozor nielen na svoje konanie, ale aj na svoje myšlienky. (Žalm 119:97–100) Praví kresťania však rešpektujú Božie normy nielen preto, že z nich majú úžitok, ale hlavne preto, že tým prinášajú Jehovovi chválu. Prečítajte si Matúša 5:14–16.