Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 12. LEKCIA

Ako sa môžete priblížiť k Bohu?

Ako sa môžete priblížiť k Bohu?

1. Vypočúva Boh všetky modlitby?

Modlitba je vzácna výsada. Boh povzbudzuje ľudí zo všetkých národov, aby sa k nemu približovali prostredníctvom modlitby. (Žalm 65:2) Nevypočúva však všetky modlitby. Napríklad keby muž zle zaobchádzal so svojou manželkou, bola by to prekážka v tom, aby Boh vypočul jeho modlitbu. (1. Petra 3:7) Podobne keď Izraeliti stále robili to, čo je zlé, Boh ich modlitby odmietol počúvať. Na druhej strane Boh je ochotný vypočuť modlitby aj takých ľudí, ktorí vážne zhrešili, pokiaľ sa kajajú. Prečítajte si Izaiáša 1:15; 55:7.

Pozrite si video Vypočúva Boh všetky modlitby?

2. Ako by sme sa mali modliť?

Modlitba je súčasťou uctievania, preto by sme sa mali modliť jedine k nášmu Stvoriteľovi, Jehovovi. (Matúš 4:10; 6:9) Keďže sme nedokonalí, mali by sme sa modliť v mene Ježiša, lebo on zomrel za naše hriechy. (Ján 14:6) Jehova nechce, aby sme odriekali naučené alebo napísané modlitby. Chce, aby sme sa modlili zo srdca. Prečítajte si Matúša 6:7 a Filipanom 4:6, 7.

Náš Stvoriteľ nás počuje, aj keď sa modlíme iba v duchu. (1. Samuelova 1:12, 13) Povzbudzuje nás, aby sme sa modlili pri každej príležitosti, napríklad na začiatku a na konci dňa, pred jedlom alebo keď riešime nejaký problém. Prečítajte si Žalm 55:22 a Matúša 15:36.

3. Prečo sa kresťania pravidelne stretávajú?

Keďže mnohí ľudia neveria v Boha a vysmievajú sa jeho sľubu, že na zemi zavládne pokoj, snažiť sa o blízky vzťah  k Bohu nemusí byť ľahké. (2. Timotejovi 3:1, 4; 2. Petra 3:3, 13) Preto potrebujeme čerpať povzbudenie od našich spoluveriacich a oni zas potrebujú povzbudenie od nás. Prečítajte si Hebrejom 10:24, 25.

Keď sa stretávame s ľuďmi, ktorí milujú Boha, pomáha nám to približovať sa k Bohu. Zhromaždenia Jehovových svedkov sú vynikajúcou príležitosťou povzbudiť sa vierou iných. Prečítajte si Rimanom 1:11, 12.

4. Akým spôsobom sa môžete priblížiť k Bohu?

K Jehovovi sa môžete priblížiť tak, že budete rozjímať o tom, čo sa učíte z jeho Slova. Premýšľajte o jeho konaní, jeho radách a jeho sľuboch. Rozjímanie spojené s modlitbou povedie k tomu, že si budete stále viac ceniť Jehovovu lásku a múdrosť. Prečítajte si Jozuu 1:8 a Žalm 1:1–3.

Blízky vzťah k Bohu môžete mať, iba ak v neho veríte a dôverujete mu. No viera je ako živá rastlinka, ktorá potrebuje stálu starostlivosť a výživu. Musíte ju neustále živiť tým, že budete premýšľať o veciach, na ktorých je vaša viera postavená. Prečítajte si Matúša 4:4 a Hebrejom 11:1, 6.

5. Aký úžitok vám to prinesie?

Jehova sa stará o tých, ktorí ho milujú. Môže ich ochrániť pred čímkoľvek, čo by mohlo ohroziť ich vieru a ich nádej na večný život. (Žalm 91:1, 2, 7–10) Vystríha nás pred takým konaním, ktoré ohrozuje naše zdravie a šťastie. Jehova nás učí žiť tým najlepším spôsobom života. Prečítajte si Žalm 73:27, 28 a Jakuba 4:4, 8.