Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 5. LEKCIA

Aký zámer má Boh so zemou?

Aký zámer má Boh so zemou?

1. Prečo Boh vytvoril zem?

Jehova vytvoril zem pre ľudí. Zem je naším domovom. Prvý ľudský pár, Adam a Eva, nebol stvorený na to, aby svojím potomstvom naplnil nebesia — v nebi Boh už predtým vytvoril anjelov. (Jób 38:4, 7) Adama umiestnil do nádherného raja, ktorý bol nazvaný záhrada Eden. (1. Mojžišova 2:15–17) Tomuto prvému človeku i jeho budúcim potomkom dal Jehova vyhliadku na nekonečný život na zemi. Prečítajte si Žalm 37:29; 115:16.

Rajom nemala byť iba záhrada Eden. Prvá ľudská dvojica mala zaľudniť zem, celú si ju podmaniť a premeniť na raj. (1. Mojžišova 1:28) Zem bude domovom ľudí navždy. Nikdy nebude zničená. Prečítajte si Žalm 104:5.

Pozrite si video Prečo Boh vytvoril zem?

2. Prečo zem dnes nie je rajom?

Adam s Evou neposlúchli Boha, a preto boli zo záhrady Eden vyhnaní. Tak ľudia stratili možnosť žiť v raji a žiadnemu človeku sa dodnes nepodarilo raj obnoviť. V Biblii sa píše: „Zem bola daná do ruky zlého.“ ​(Jób 9:24) Prečítajte si 1. Mojžišovu 3:23, 24.

Upustil Jehova od svojho pôvodného zámeru s ľudstvom? Nie! Keďže Jehova je Všemohúci, nie je možné, aby mu nejaký zámer nevyšiel. (Izaiáš 45:18) Postará sa o to, aby sa ľudstvo mohlo tešiť z takého života, aký preň pôvodne zamýšľal. Prečítajte si Žalm 37:11, 34.

3. Ako bude raj obnovený?

Raj bude na zemi obnovený počas Ježišovej vlády. Vo vojne, ktorá je v Biblii označená ako Armagedon, Ježiš ako Kráľ dosadený Bohom povedie Božích anjelov a zničí všetkých,  ktorí sa stavajú Bohu na odpor. Nato uväzní Satana na 1 000 rokov. Boží ľud túto vojnu prežije, pretože Ježiš ho bude viesť a chrániť. Prežijúci sa budú tešiť z večného života v raji na zemi. Prečítajte si Zjavenie 20:1–3; 21:3, 4.

4. Kedy sa skončí utrpenie?

Kedy príde ten čas, keď Boh odstráni zo zeme zlo? Ježiš hovoril o „znamení“, podľa ktorého mali ľudia vedieť, kedy bude koniec blízko. Súčasné pomery vo svete ohrozujú samotnú existenciu ľudstva a ukazujú, že žijeme v „závere systému vecí“. Prečítajte si Matúša 24:3, 7–14, 21, 22.

Keď bude Ježiš 1 000 rokov vládnuť z neba nad zemou, skoncuje so všetkým utrpením. (Izaiáš 9:6, 7; 11:9) Nebude však len Kráľom, ale aj Veľkňazom. Ako Veľkňaz vymaže hriechy tých, ktorí milujú Boha. Tak Boh prostredníctvom Ježiša odstráni choroby, starnutie i smrť. Prečítajte si Izaiáša 25:8; 33:24.

5. Kto bude žiť v obnovenom raji?

V sále Kráľovstva stretnete ľudí, ktorí milujú Boha a chcú sa učiť, ako sa mu môžu páčiť

V raji budú žiť tí, ktorí poslúchajú Boha. (1. Jána 2:17) Ježiš vyslal svojich nasledovníkov, aby hľadali miernych ľudí a učili ich, ako sa môžu páčiť Bohu. Jehova dnes pripravuje milióny ľudí na život v obnovenom raji na zemi. (Sofoniáš 2:3) V sálach Kráľovstva Jehovových svedkov sa ľudia učia byť lepšími manželmi a otcami a lepšími manželkami a matkami. Deti i rodičia spoločne uctievajú Boha a učia sa, ako mať úžitok z poznania Biblie. Prečítajte si Micheáša 4:1–4.