Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 15. LEKCIA

Prečo by ste mali v štúdiu pokračovať?

Prečo by ste mali v štúdiu pokračovať?

1. Aký úžitok vám to prinesie, keď budete v štúdiu Biblie pokračovať?

Už to, že ste získali prehľad o základných biblických náukách, nepochybne posilnilo vašu lásku k Jehovovi. Túto lásku je však potrebné v sebe neustále rozvíjať. (1. Petra 2:2) Od toho, či sa budete naďalej približovať k Bohu prostredníctvom štúdia jeho Slova, závisí vaša nádej na večný život. Prečítajte si Jána 17:3 a Júdu 21.

Čím viac budete Boha spoznávať, tým viac bude vaša viera silnieť. Viera vám umožní páčiť sa Bohu. (Hebrejom 11:1, 6) Podnieti vás robiť pokánie a pozitívne zmeny v živote. Prečítajte si Skutky 3:19.

2. Ako môžu mať iní úžitok z toho, že spoznávate Boha?

Môžete sa oddať Jehovovi a tešiť sa zo zvlášť blízkeho vzťahu k nemu

Každý sa rád delí o dobré správy, preto je len prirodzené, že sa aj vy budete chcieť podeliť s inými o to, čo sa dozvedáte. Keď budete ďalej študovať Bibliu, naučíte sa priamo z nej objasňovať druhým, prečo máte vieru v Jehovu a veríte dobrej správe od neho. Prečítajte si Rimanom 10:13–15.

Väčšina ľudí sa o dobrú správu podelí najprv s priateľmi či s príbuznými. Je dôležité byť pri tom taktný. Lepšie než presviedčať ich, že ich viera je nesprávna, je povedať im o Božích sľuboch. A pamätajte, že na ľudí zapôsobí skôr láskavý prístup a správanie než to, čo povieme. Prečítajte si 2. Timotejovi 2:24, 25.

3. Z akého vzťahu k Bohu sa môžete tešiť?

Štúdium Božieho Slova vám pomôže duchovne rásť. Postupne môžete získať naozaj výnimočný vzťah k Jehovovi. Môžete sa stať súčasťou jeho rodiny. Prečítajte si 2. Korinťanom 6:18.

 4. Čo vám pomôže robiť ďalšie pokroky?

Nevyhnutným predpokladom duchovného pokroku je pokračovať v štúdiu Božieho Slova. (Hebrejom 5:13, 14) Požiadajte niekoho z Jehovových svedkov, aby s vami študoval Bibliu pomocou knihy Čo učí Biblia? Čím viac sa z Božieho Slova naučíte, tým pozitívnejší vplyv to bude mať na váš život. Prečítajte si Žalm 1:1–3; 73:27, 28.

Viac sa priblížiť k Jehovovi vám pomôže aj to, keď sa zblížite s jeho ľudom. (Hebrejom 10:24, 25) Keď budete ďalej vynakladať úsilie, aby ste sa Jehovovi páčili, môžete získať skutočný život — večný život. Dobrá správa pochádza od Jehovu, ktorý je šťastným Bohom. Približovať sa k nemu je to najlepšie, čo môžete urobiť. Prečítajte si 1. Timotejovi 1:11; 6:19.