Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 6. LEKCIA

Aká je nádej pre tých, ktorí zomreli?

Aká je nádej pre tých, ktorí zomreli?

1. Ako sa dobrá správa od Boha týka mŕtvych?

Keď Ježiš prišiel do Betánie, dediny blízko Jeruzalema, jeho priateľ Lazar bol už štyri dni mŕtvy. Ježiš išiel s Lazarovými sestrami Martou a Máriou k miestu, kde bol Lazar pochovaný. Zakrátko sa tam zhromaždil zástup ľudí. Viete si predstaviť, akú radosť mala Marta i Mária, keď Ježiš Lazara vzkriesil? Prečítajte si Jána 11:21–24, 38–44.

Marta vedela, že dobrá správa od Boha sa týka aj mŕtvych. Vedela, že príde čas, keď Jehova vzkriesi mŕtvych, aby opäť žili tu na zemi. Prečítajte si Jóba 14:14, 15.

2. V akom stave sú mŕtvi?

Boh povedal Adamovi: „Si prach a do prachu sa vrátiš.“ ​(1. MOJŽIŠOVA 3:19)

Ľudia sú vytvorení z prachu zeme. (1. Mojžišova 2:7; 3:19) Nie sme duchovia, ktorí by len prebývali v hmotnom tele. Sme hmotní tvorovia, a tak žiadna časť z nás neprežíva smrť. Keď zomrieme, odumrie aj náš mozog a naše myšlienky sa pominú. Lazar nehovoril, že by po smrti niečo zažil, lebo mŕtvi si nič neuvedomujú. Prečítajte si Kazateľa 9:5, 6, 10.

Mučí Boh ľudí po smrti v ohni? Keďže v Biblii sa píše, že mŕtvi si nič neuvedomujú, je jasné, že náuka o ohnivom pekle je lož, ktorá stavia Boha do zlého svetla. Už samotná myšlienka mučenia ľudí v ohni je Bohu odporná. Prečítajte si Jeremiáša 7:31.

Pozrite si video Čo sa s nami stane po smrti?

 3. Môžu sa mŕtvi s nami rozprávať?

Mŕtvi nemôžu rozprávať ani nič počuť. (Žalm 115:17) Ale niektorí z anjelov sa stali zlými a tí môžu s ľuďmi komunikovať a pritom predstierať, že sú ľuďmi, ktorí zomreli. (2. Petra 2:4) Jehova zakazuje akékoľvek pokusy o komunikáciu s mŕtvymi. Prečítajte si 5. Mojžišovu 18:10, 11.

4. Kto bude vzkriesený?

K životu na zemi budú vzkriesené milióny mŕtvych. Vzkriesení budú dokonca aj niektorí z tých, ktorí nepoznali Boha a robili zlé veci. Prečítajte si Skutky 24:15.

Vzkriesení budú mať možnosť spoznať pravdu o Bohu a prejaviť vieru v Ježiša tým, že ho budú poslúchať. (Zjavenie 20:11–13) Tí, ktorí budú privedení opäť k životu a budú konať dobro, budú môcť žiť na zemi večne. Prečítajte si Jána 5:28, 29.

5. Čo sa z nádeje na vzkriesenie učíme o Jehovovi?

Nádej na vzkriesenie máme vďaka tomu, že Boh poslal svojho Syna, aby za nás zomrel. Vzkriesenie je teda prejavom Jehovovej lásky a nezaslúženej láskavosti. S kým by ste sa radi stretli, keď nastane vzkriesenie? Prečítajte si Jána 3:16 a Rimanom 6:23.