Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 4. LEKCIA

Kto je Ježiš Kristus?

Kto je Ježiš Kristus?

1. Čo vieme o začiatku Ježišovho života?

Vďaka akým vlastnostiam bol Ježiš človekom, pri ktorom sa druhí cítili dobre? (MATÚŠ 11:29; MAREK 10:13–16)

Na rozdiel od ostatných ľudí Ježiš pred svojím narodením na zemi žil ako duchovná bytosť v nebi. (Ján 8:23) Bol prvým, koho Boh stvoril. Ježiš pomáhal pri tvorení všetkých ostatných vecí. Je jediný, koho vytvoril priamo Jehova, a preto je vhodne označený ako Boží „jednosplodený“ Syn. (Ján 1:14) Slúžil tiež ako Boží Hovorca, a preto je označený aj ako „Slovo“. Prečítajte si Príslovia 8:22, 23, 30 a Kolosanom 1:15, 16.

2. Prečo prišiel Ježiš na zem?

Keď Boh poslal svojho Syna na zem, preniesol jeho život z neba do lona židovskej panny, ktorá sa volala Mária. Ježiš teda nemal ľudského otca. (Lukáš 1:30–35) Ježiš prišiel na zem, (1) aby učil pravdu o Bohu, (2) aby dal príklad v tom, ako konať Božiu vôľu aj za ťažkých okolností, a (3) aby dal svoj dokonalý život ako „výkupné“. Prečítajte si Matúša 20:28.

3. Prečo potrebujeme výkupné?

Výkupné je cena zaplatená za to, aby bol ušetrený život niekoho, kto by inak zomrel. (2. Mojžišova 21:29, 30) Božím pôvodným zámerom nebolo, aby ľudia starli a zomierali. Ako to vieme? Prvému človeku Adamovi Boh povedal, že zomrie, len ak ho neposlúchne, čo je podľa Biblie hriech. Teda keby Adam nezhrešil, nikdy by nezomrel. (1. Mojžišova 2:16, 17; 5:5) Adam však zhrešil. Biblia vysvetľuje, že tým sa do sveta  ľudstva dostala smrť. Adam preniesol hriech, ako aj trest za hriech, smrť, na všetkých svojich potomkov. Preto potrebujeme výkupné. Len tak môžeme byť oslobodení od smrti, ktorú sme zdedili po Adamovi. Prečítajte si Rimanom 5:12; 6:23.

Kto mohol zaplatiť výkupné, aby nás oslobodil od smrti? Nikto z nás nemôže svojou smrťou zaplatiť za hriechy iných, lebo keď zomrie nedokonalý človek, zaplatí tým len za svoje vlastné hriechy. Prečítajte si Žalm 49:7–9.

4. Prečo Ježiš zomrel?

Ježiš bol na rozdiel od nás dokonalý. Nemusel zomrieť za svoje hriechy, lebo sa nikdy žiadneho hriechu nedopustil. Zomrel, aby zaplatil za hriechy iných. Keď Boh poslal svojho Syna, aby za nás zomrel, dal tým najavo, ako veľmi miluje ľudstvo. Aj sám Ježiš nám prejavil lásku tým, že poslúchol svojho Otca a dal svoj život za naše hriechy. Prečítajte si Jána 3:16 a Rimanom 5:18, 19.

Pozrite si video Prečo Ježiš zomrel?

5. Čo robí Ježiš dnes?

Keď bol Ježiš na zemi, uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych a prinášal úľavu ľuďom, ktorí trpeli. Tým ukázal, čo v budúcnosti urobí pre všetkých poslušných ľudí. (Matúš 15:30, 31; Ján 5:28) Keď zomrel, Boh ho vzkriesil ako duchovnú bytosť. (1. Petra 3:18) Po vzkriesení Ježiš čakal po Božej pravici, kým mu Boh nedá moc, aby vládol ako Kráľ nad celou zemou. (Hebrejom 10:12, 13) Teraz už vládne v nebi ako Kráľ a jeho nasledovníci oznamujú túto dobrú správu po celom svete. Prečítajte si Daniela 7:13, 14 a Matúša 24:14.

Ježiš onedlho použije svoju kráľovskú moc a skoncuje so všetkým utrpením i s tými, ktorí ho spôsobujú. Všetci, ktorí dávajú najavo vieru v neho tým, že ho poslúchajú, sa budú tešiť zo života v raji na zemi. Prečítajte si Žalm 37:9–11.