Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 3. LEKCIA

Je dobrá správa z Biblie naozaj od Boha?

Je dobrá správa z Biblie naozaj od Boha?

1. Kto je autorom Biblie?

Keďže dobrá správa, že ľudia budú večne žiť na zemi, sa nachádza v Biblii, je dôležité zistiť, kto je autorom tejto knihy. (Žalm 37:29) Biblia pozostáva zo 66 menších kníh. Na ich napísanie Boh vybral asi 40 verných mužov. Prvých päť kníh napísal Mojžiš asi pred 3 500 rokmi. Poslednú knihu napísal apoštol Ján pred vyše 1 900 rokmi. Čie myšlienky zapísali pisatelia Biblie? Boh s nimi komunikoval prostredníctvom svojho svätého ducha. (2. Samuelova 23:2) A tak to, čo pisatelia Biblie zapisovali, boli Božie myšlienky, nie ich vlastné. Teda autorom Biblie je Jehova. Prečítajte si 2. Timotejovi 3:16 a 2. Petra 1:20, 21.

Pozrite si video Kto je autorom Biblie?

2. Ako si môžeme byť istí, že Biblia je naozaj Božie Slovo?

To, že Biblia je od Boha, vieme z toho, že presne predpovedá budúcnosť, a to aj v detailoch. To nedokáže žiaden človek. (Jozua 23:14) Jedine Všemohúci Boh dokáže presne predpovedať budúcnosť ľudstva. Prečítajte si Izaiáša 42:9; 46:10.

Očakávali by sme, že kniha, ktorá je od Boha, bude jedinečná. A Biblia taká naozaj je. Bola vytlačená v niekoľkomiliardovom náklade v stovkách jazykov. Hoci bola napísaná už veľmi dávno, je v súlade s dokázanými vedeckými poznatkami. A hoci ju písalo 40 mužov, nie sú v nej rozpory. * Biblia tiež nesie nezameniteľnú pečať Božej lásky a dodnes má moc meniť život ľudí k lepšiemu. Tieto fakty sú pre milióny ľudí presvedčivým dôkazom, že Biblia je naozaj Božie Slovo. Prečítajte si 1. Tesaloničanom 2:13.

Pozrite si video Ako si môžeme byť istí, že Biblia je Božie Slovo?

 3. O čom je Biblia?

Jednou z hlavných tém Biblie je dobrá správa o tom, aké nádherné predsavzatie má Boh s ľudstvom. Z tejto knihy sa dozvedáme, ako človek na začiatku ľudskej histórie prišiel o výsadu žiť na rajskej zemi a ako bude raj nakoniec obnovený. Prečítajte si Zjavenie 21:4, 5.

Božie Slovo obsahuje aj zákony, zásady a rady. Okrem toho sa v ňom píše, ako Boh v minulosti zaobchádzal s ľudstvom, čo odhaľuje veľa o jeho osobnosti. Preto vám Biblia môže pomôcť spoznať Boha. Objasňuje tiež, ako sa môžete stať jeho priateľom. Prečítajte si Žalm 19:7, 11 a Jakuba 2:23; 4:8.

4. Ako môžete porozumieť Biblii?

V tejto brožúre je použitý rovnaký spôsob objasňovania Biblie, aký používal aj Ježiš. Ježiš vysvetľoval „význam Písiem“ tak, že sa vždy odvolal na to, čo sa v nich o konkrétnej téme píše na rôznych miestach. Prečítajte si Lukáša 24:27, 45.

Ťažko by sme našli niečo, čo by sa svojou hodnotou dalo porovnať s dobrou správou od Boha. Napriek tomu sú k tejto správe niektorí ľudia ľahostajní a ďalších dokonca rozčuľuje. Ale nedajte sa tým odradiť, lebo od toho, či budete spoznávať Boha, závisí vaša nádej na večný život. Prečítajte si Jána 17:3.

 

^ 3. ods. Pozri brožúru Kniha pre všetkých ľudí.