Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 7. LEKCIA

Čo je Božie Kráľovstvo?

Čo je Božie Kráľovstvo?

1. Čo je Božie Kráľovstvo?

Vďaka čomu je Ježiš ideálnym Kráľom? (MAREK 1:40–42)

Božie Kráľovstvo je nebeská vláda, ktorá nahradí všetky vlády a zabezpečí, aby sa Božia vôľa diala ako v nebi, tak i na zemi. Ľudia potrebujú dobrú vládu a Božie Kráľovstvo je práve takou vládou. Toto Kráľovstvo čoskoro zjednotí všetkých ľudí na zemi. To je naozaj dobrá správa! Prečítajte si Daniela 2:44 a Matúša 6:9, 10; 24:14.

Každé kráľovstvo musí mať kráľa. Za Kráľa Božieho Kráľovstva dosadil Jehova svojho Syna, Ježiša Krista. Prečítajte si Zjavenie 11:15.

Pozrite si video Čo je Božie Kráľovstvo?

2. Prečo je Ježiš ideálnym Kráľom?

Boží Syn je ideálnym Kráľom, lebo je láskavý a pevne sa zastáva toho, čo je správne. (Matúš 11:28–30) Ako Kráľ, ktorý bude vládnuť nad zemou z neba, má moc na to, aby mohol ľuďom pomáhať. Ježiš po vzkriesení vystúpil do neba, posadil sa po Jehovovej pravici a čakal na ustanovený čas. (Hebrejom 10:12, 13) Napokon mu Jehova dal právomoc, aby začal vládnuť. Prečítajte si Daniela 7:13, 14.

3. Kto bude vládnuť spolu s Ježišom?

S Ježišom má v nebi vládnuť skupina osôb nazvaná „svätí“. (Daniel 7:27) Ako prví boli do nej vybratí Ježišovi verní apoštoli. A Jehova do nej až dodnes vyberá verných mužov a ženy. Tak ako Ježiš, aj oni pri vzkriesení dostávajú duchovné telo. Prečítajte si Jána 14:1–3 a 1. Korinťanom 15:42–44.

 Koľko ľudí má ísť do neba? Ježiš túto skupinu označil ako „malé stádo“. (Lukáš 12:32) Ich konečný počet má byť 144 000. Tí budú spolu s Ježišom vládnuť nad zemou. Prečítajte si Zjavenie 14:1.

4. Čo sa udialo, keď Ježiš začal vládnuť?

Božie Kráľovstvo začalo vládnuť v roku 1914. * Prvé, čo Ježiš ako Kráľ urobil, bolo, že zvrhol Satana a jeho démonov z neba do blízkosti zeme. Satan sa rozzúril a začal spôsobovať na celej zemi ťažkosti. (Zjavenie 12:7–10, 12) Odvtedy prudko vzrástlo množstvo problémov, s ktorými ľudstvo zápasí. Vojny, hlad, epidémie a zemetrasenia sú súčasťou „znamenia“, že Božie Kráľovstvo čoskoro prevezme vládu nad zemou. Prečítajte si Lukáša 21:7, 10, 11, 31.

5. Čo Božie Kráľovstvo už dosahuje a čo ešte dosiahne?

Prostredníctvom celosvetového zvestovateľského diela Božie Kráľovstvo už dnes zjednocuje veľký zástup ľudí zo všetkých národov. Milióny miernych ľudí sa podriaďujú tejto vláde v rukách Ježiša. Tí budú ochránení, keď Božie Kráľovstvo zničí terajší zlý systém vecí na zemi. Preto všetci, ktorí chcú mať úžitok z toho, čo Božie Kráľovstvo dosiahne, by sa mali učiť, ako poslúchať Ježiša ako svojho Kráľa. Prečítajte si Zjavenie 7:9, 14, 16, 17.

Toto Kráľovstvo počas tisícročnej vlády uskutoční Boží pôvodný zámer s ľudstvom a celá zem bude premenená na raj. Nakoniec Ježiš odovzdá vládu späť svojmu Otcovi. (1. Korinťanom 15:24–26) Poznáte niekoho, koho by ste mohli potešiť dobrou správou o Božom Kráľovstve? Prečítajte si Žalm 37:10, 11, 29.

 

^ 6. ods. Podrobný rozbor biblického proroctva, ktoré sa týka roku 1914, nájdete v knihe Čo učí Biblia? na stranách 215 – 218.