Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 9. LEKCIA

Ako môže byť vaša rodina šťastná?

Ako môže byť vaša rodina šťastná?

1. Prečo je pre šťastie rodiny dôležité uzavrieť manželstvo?

Jehova, ktorý nám vo svojom Slove predkladá dobrú správu, je šťastným Bohom a chce, aby boli šťastné aj naše rodiny. (1. Timotejovi 1:11) On je pôvodcom manželského usporiadania. Uzavrieť právoplatný manželský zväzok je pre šťastie rodiny nesmierne dôležité, pretože to dáva pocit bezpečia a vytvára stabilné prostredie na výchovu detí. Prečítajte si Lukáša 2:1, 4, 5.

Aký je Boží názor na manželstvo? Boh chce, aby to bol trvalý zväzok medzi mužom a ženou. Kresťania by mali rešpektovať miestne zákonné požiadavky na registráciu manželstva. Jehova chce, aby si manželia boli navzájom verní. (Hebrejom 13:4). Nenávidí rozvod. (Malachiáš 2:16) No dovoľuje kresťanom rozviesť sa a uzavrieť nové manželstvo v prípade, že sa ich manželský partner dopustil cudzoložstva. Prečítajte si Matúša 19:3–6, 9.

2. Ako by sa manželia mali k sebe správať?

Jehova vytvoril muža a ženu tak, aby sa v manželstve navzájom dopĺňali. (1. Mojžišova 2:18) Manžel ako hlava rodiny má hlavnú zodpovednosť starať sa o hmotné zabezpečenie rodiny a vyučovať členov rodiny o Bohu. Svojej manželke má prejavovať obetavú lásku. Manželskí partneri sa majú navzájom milovať a vážiť si jeden druhého. Keďže sú nedokonalí, pre šťastné manželstvo je veľmi dôležité naučiť sa odpúšťať. Prečítajte si Efezanom 4:31, 32; 5:22–25, 33 a 1. Petra 3:7.

 3. Mali by ste nešťastné manželstvo riešiť odchodom od partnera?

Ak máte v manželstve problémy, snažte sa zaobchádzať jeden s druhým s láskou. (1. Korinťanom 13:4, 5) Božie Slovo neodporúča riešiť problémy, ktoré v manželstve bežne vznikajú, tým, že od partnera odídete. Prečítajte si 1. Korinťanom 7:10–13.

4. Deti, čo chce Boh pre vás?

Jehova chce, aby ste boli šťastné. Dáva vám tie najlepšie rady, ako sa tešiť zo života. Chce, aby ste mali úžitok z múdrosti a skúseností svojich rodičov. (Kolosanom 3:20) Jehova tiež chce, aby ste pociťovali radosť, ktorá pramení z toho, že robíte to, čo sa jemu a jeho Synovi páči. Prečítajte si Kazateľa 11:9–12:1 a Matúša 19:13–15; 21:15, 16.

5. Rodičia, čo môžete robiť, aby boli vaše deti šťastné?

Mali by ste usilovne pracovať, aby vaše deti mali jedlo, oblečenie a strechu nad hlavou. (1. Timotejovi 5:8) Ale aby boli vaše deti šťastné, musíte ich tiež učiť milovať Boha a napodobňovať ho. (Efezanom 6:4) Ak im budete dávať v prejavovaní lásky k Bohu dobrý príklad, môže to hlboko zapôsobiť na ich srdce. Keď budete deti poučovať na základe Božieho Slova, môžete tým pozitívne formovať ich zmýšľanie. Prečítajte si 5. Mojžišovu 6:4–7 a Príslovia 22:6.

Deťom prospieva, keď ich povzbudzujete a chválite, ale potrebujú aj usmerňovanie. Takáto vyrovnaná výchova ich môže ochrániť pred konaním, ktoré by ich mohlo obrať o šťastie. (Príslovia 22:15) Nikdy by ste však nemali byť voči nim tvrdí ani krutí. Prečítajte si Kolosanom 3:21.

Jehovovi svedkovia vydali viacero kníh, ktoré sú určené na pomoc rodičom a deťom. Tieto knihy sú založené na Biblii. Prečítajte si Žalm 19:7, 11.