Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 13. LEKCIA

Aká je budúcnosť náboženstiev?

Aká je budúcnosť náboženstiev?

1. Sú všetky náboženstvá dobré?

V každom náboženstve sú úprimní ľudia a dobrou správou je, že Boh si ich všíma a zaujíma sa o nich. Žiaľ, v mene náboženstva sa pácha mnoho zla. (2. Korinťanom 4:3, 4; 11:13–15) Médiá prinášajú správy o tom, že niektoré náboženstvá sú dokonca zapletené do terorizmu, genocíd, vojen a zneužívania detí. To úprimných veriacich iste veľmi zarmucuje. Prečítajte si Matúša 24:3–5, 11, 12.

Na rozdiel od pravého náboženstva, ktoré prináša Bohu slávu, falošné náboženstvo vzbudzuje jeho neľúbosť. Učí náuky, ktoré nie sú v Biblii, vrátane neprávd o samotnom Bohu a o mŕtvych. Jehova však chce, aby ľudia o ňom spoznali pravdu. Prečítajte si Ezechiela 18:4 a 1. Timotejovi 2:3–5.

2. Aká je budúcnosť náboženstiev?

Boh sa nedá oklamať náboženstvami, ktoré tvrdia, že ho milujú, ale v skutočnosti milujú Satanov svet. (Jakub 4:4) V Božom Slove sú všetky falošné náboženstvá označené spoločným názvom „Veľký Babylon“, podľa starovekého mesta Babylon, ktoré sa po potope v Noachových dňoch stalo kolískou falošného náboženstva. Boh čoskoro skoncuje s náboženstvami, ktoré ľudí zavádzajú a utláčajú. Tento koniec bude náhly a pre mnohých nečakaný. Prečítajte si Zjavenie 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Jehova však nezabúda na úprimných ľudí, ktorí sú v rôznych falošných náboženstvách po celom svete. Takýchto ľudí zhromažďuje a zjednocuje tak, že im pomáha spoznať pravdu. Prečítajte si Micheáša 4:2, 5.

 3. Čo by mali úprimní ľudia robiť?

Pravé náboženstvo ľudí zjednocuje

Jehova sa zaujíma o tých, ktorí milujú pravdu a dobro. Nabáda ich, aby zanechali falošné náboženstvo. Tí, ktorí Boha milujú, sú ochotní urobiť v živote zmeny, aby sa mu páčili. Prečítajte si Zjavenie 18:4.

Keď v prvom storočí úprimní ľudia počuli od apoštolov o dobrej správe od Boha, reagovali s nadšením. Začali sa od Jehovu učiť novému spôsobu života, a tak sa stali šťastnejšími a získali nádej a skutočný zmysel života. Sú pre nás dobrým príkladom, lebo na dobrú správu zareagovali tak, že dali Jehovu na prvé miesto vo svojom živote. Prečítajte si 1. Tesaloničanom 1:8, 9; 2:13.

Ľuďom, ktorí opustia falošné náboženstvo, Jehova ponúka možnosť patriť do jeho rodiny. Ak prijmete toto Jehovovo vrúcne pozvanie, získate jeho priateľstvo, novú, milujúcu rodinu duchovných bratov a sestier a večný život. Prečítajte si Marka 10:29, 30 a 2. Korinťanom 6:17, 18.

4. Prečo bude Boží zásah dôvodom na radosť pre ľudí na celej zemi?

To, že čoskoro bude vykonaný rozsudok nad falošným náboženstvom, je dobrou správou. Ľudia na celej zemi tak budú oslobodení od útlaku. Už nikdy tu nebude falošné náboženstvo, ktoré by ľudí zavádzalo a rozdeľovalo. Všetci budú zjednotení v uctievaní jediného pravého Boha. Prečítajte si Zjavenie 18:20, 21; 21:3, 4.