Prejsť na článok

Prejsť na obsah

15. PRÍBEH

Lótova manželka sa obzrela

Lótova manželka sa obzrela

LÓT a jeho rodina bývali s Abrahámom v krajine Kanaan. Jedného dňa povedal Abrahám Lótovi: ‚Niet dosť pôdy pre všetky naše zvieratá. Preto bude lepšie, ak sa rozdelíme. Ak ty pôjdeš jedným smerom, ja pôjdem na druhú stranu.‘

Lót sa rozhliadol po krajine. Videl veľmi krásnu krajinu, v ktorej bola voda a veľa dobrej trávy pre jeho zvieratá. Bola to krajina okolo Jordánu. Lót odišiel so svojou rodinou i so svojimi zvieratami. Usadili sa v meste Sodoma.

Obyvatelia Sodomy boli veľmi zlí. To Lóta znepokojovalo, pretože bol dobrý človek. Znepokojovalo to aj Boha. Nakoniec Boh poslal dvoch anjelov, aby vystríhali Lóta a povedali mu, že sa Boh rozhodol zničiť Sodomu i susedné mesto Gomoru, lebo tam boli zlí ľudia.

Anjeli povedali Lótovi: ‚Poponáhľaj sa! Vezmi svoju manželku i svoje dve dcéry a vyjdite odtiaľto!‘ Lót a jeho rodina boli trochu váhaví, a tak ich anjeli vzali za ruku a vyviedli ich z mesta. Potom jeden z anjelov povedal: ‚Utekajte, aby ste neprišli o život! Neobzerajte sa nazad. Utekajte na kopce, aby ste neboli zabití.‘

Lót a jeho dcéry poslúchli a utekali zo Sodomy. Ani na chvíľu sa nezastavili a neobzerali sa nazad. Ale Lótova manželka neposlúchla a obzrela sa. V tej chvíli sa z Lótovej manželky stal soľný stĺp. Vidíš ju na obrázku?

Z toho sa môžeme poučiť. Spoznávame z toho, že Boh zachráni iba tých, ktorí ho poslúchajú, ale tí, ktorí ho neposlúchajú, stratia život.