Piesne z JW Broadcasting®

Piesne vyjadrujúce našu vďačnosť za všetko, čo sme sa vďaka Jehovovi a jeho pozemskej organizácii naučili a čo máme k dispozícii.

Žijem svoj sen

Žiť pre druhých je ten najkrajší život.

Stojíme vždy pri sebe

V časoch tiesne nie sme sami.

Keby ste videli to, čo ja

Som vozík, ktorý pomáha vydávať svedectvo.

Si pre mňa najdôležitejší

Premysli si, čím chceš chváliť Jehovu.

Nevzdávaj sa

Konaj dobro a dôveruj Jehovovi.

„Cti Jehovu svojimi hodnotnými vecami“

Čo mu môžem dať, aby som rozradostňoval jeho srdce?

Chcem ti dať všetko, čo mám

Dávaj Bohu to najlepšie, kým si mladý.

Som šťastný, že som obstál v skúške

Čo môže mladým pomôcť odolať tlaku vrstovníkov v škole?

Teraz je čas

Priekopnícky duch nás podnecuje byť štedrí k svojim blížnym.

Stačí jeden úsmev

Úsmev dokáže veľa v našej službe aj v každodennom živote.

Hľadáme poklady

Osobné štúdium Biblie a rodinné uctievanie nám pomáha duchovne rásť.

Jehova ťa víta doma

Boží svätý duch ti pomôže urobiť potrebné kroky, aby si sa vrátil k Jehovovi.

Radostné zjazdy

Keď navštívite zjazd, pocítite jednotu a lásku nášho celosvetového bratstva.

Dávam ti to, čo mi je najdrahšie

Pre rodičov nie je ľahké, keď sa ich deti presťahujú ďaleko.

Daj tomu čas, vyber si múdro

Ak hľadáš manželského partnera, buď trpezlivý a vyber si múdro.

Predstav si ten deň

Už o chvíľu zažiješ, ako Jehova „všetko robí nové“.

Držme krok

Drž krok s Jehovovu dynamickou organizáciou!

Uč sa nový jazyk a zaži požehnania

Aké požehnania môžeš zažiť, ak sa naučíš nový jazyk?

Nenáhli sa!

Naša služba a život celkovo sa často zlepší, ak spomalíme a zamyslíme sa nad tým, čo robíme.

„Choďte cestou pohostinnosti“

Ako môžeme byť pohostinní?

Ďakujeme ti

Jehova nám prostredníctvom svätého ducha pomáha vytrvávať v skúškach. Spevom mu vyjadrujeme svoju vďačnosť.

Kam patrím

Ako si môžeme vybrať správnych priateľov?

Rozhodnutia

Je múdre, ak uvažujeme, ako naše rozhodnutia v osobných záležitostiach ovplyvnia našu službu a aký vplyv budú mať na iných ľudí.

Odpúšťajme si navzájom

Hľadajme v živote príležitosti, ako napodobniť Jehovu a odpúšťať iným.

Tak blízko

Keď premýšľame o vzkriesení a raji, dodá nám to silu.

Štúdium ťa posilní

Osobné štúdium Božieho Slova môže mladým pomôcť, aby si vypestovali silnú vieru.

Tvoje Slovo je večné

Chváľme Boha za to, že zachoval svoje Slovo pre ľudstvo!

Premýšľaj a modli sa

Čo môžeme robiť, keď zažívame problémy?

Budúcnosť plánujem s Jehovom

Každý deň rob rozhodnutia, ktoré sa páčia Bohu.

Viera prenáša vrchy

Budovanie silnej viery si vyžaduje úsilie. Ale ak ho vynaložíme, Jehova nás za to odmení.

Tvoj Zákon poslúcham

Slovom aj skutkom dokazujme, že naozaj milujeme Jehovove pripomienky.

Môžem znova vstať

Pozri sa, ako kresťan, ktorý kedysi horlivo slúžil Jehovovi, nájde silu vrátiť sa do zboru.

Obdivujeme tvoje diela

Váž si to, že môžeš spolupracovať s Jehovom!

Drahá dcéra

Otec počas rokov pozoruje, ako jeho dcérka rastie a prijíma pravdu za svoju.

Poďme aj my

Ak v akejkoľvek forme rozšírime svoju službu pre Jehovu, môže nám to priniesť veľkú radosť.

Zodvihni zrak

Využi čo najlepšie čas strávený s bratmi a sestrami.

K čomu podnecujú tvoje diela

Dielo Jehovových rúk nás nadchýna a podnecuje nás spievať mu.

Dôležité veci

Musíme si vyhradiť čas na najdôležitejšie veci – na modlitbu, štúdium a zbožnú oddanosť.

Úprimná láska

Tvoje manželstvo bude pevné, ak v ňom bude Jehova.

Miesto na tvoju slávu

Máme tú česť zasvätiť Jehovovi miesto, ktoré bude slúžiť na slávu jeho vznešeného mena.

Dôverujeme ti

Čítanie a rozjímanie o Božom Slove ti pomôže prestáť búrky života.

Zmena prináša radosť

Môžeš niečo vo svojej službe pre Jehovu zmeniť?

Nikdy nie som sám

Keď máme Jehovu, nikdy nie sme sami!

Bratská láska

Jehovov ľud si navzájom pomáha tak ako nikto v tomto svete.

Nebojme sa

Hoci je to niekedy ťažké, pamätajme na to, že nie sme sami.

Hľadanie

Ak chce niekto úprimne spoznať Boha a jeho predsavzatie, musí ho usilovne hľadať.

Naozajstní priatelia

Kde môžeme nájsť naozajstných priateľov?

Som tu pre teba

V dobrom aj v zlom pravý priateľ stojí pri tebe.

Jehova nás zjednocuje

Aj keď žijeme v zlom svete, tešíme sa z pokojného a zjednoteného bratstva.

Prosba o odvahu

Jehova nám môže dať odvahu vytrvať v akýchkoľvek skúškach, ktoré možno zažijeme.

Všetko, čo mám

Jehova si zaslúži to najlepšie, čo mu môžeme dať.

Každý deň má dosť svojich problémov

Napriek bremenám, ktoré nesieme, môžeme nájsť pokoj a radosť.

Budem pri tebe stáť

Krásna pieseň o tom, že Jehova nás posilní, vlieva do našich sŕdc silu ísť ďalej.

Sme vďační za Božie stvorenie

Vyhraďme si čas na to, aby sme premýšľali o Jehovovom stvorení a ďakovali mu v modlitbe.

Sme jedna rodina

Vďaka tomu, že patríme do Jehovovej rodiny, máme bratov a sestry kdekoľvek na svete.

„Boj za vieru“

S Jehovom sa dá zvládnuť všetko.

Jehova je so mnou

S Jehovom sa môžeš cítiť v bezpečí. Vždy ti bude pomáhať a viesť ťa.

Snívanie o raji

Je len dobré, keď si predstavujeme náš život v raji. Raj v našej mysli ožije a čakanie bude ľahšie.

Dávam ti svoj život

Čím viac Jehovu milujeme, tým viac mu túžime zasvätiť svoj život a dať sa pokrstiť.

Láska nikdy nezlyhá

Keď si navzájom prejavujeme takú lásku, akú nám prejavuje Jehova, zažívame radosť a čerpáme z toho útechu.

S Jehovom to zvládneš

Keď ťa niečo trápi, zver sa Jehovovi a ver, že ti pomôže.

Mať srdce ako dieťa

Majme radi všetkých ako malé deti, ktoré nevedia, čo sú predsudky.

Buď presvedčený

Keď zažívame skúšky, myslime na to, že Jehova nás miluje a stojí za nami.

Prosba o silu odpustiť

Zranil ťa niekto? Stále ťa to trápi a nevieš na to zabudnúť? Jehova ti chce pomôcť.

Beh o život

Vďaka múdrym rozhodnutiam vyhráš beh o život. S Jehovom na to máš.

Každý deň s Jehovom

Každý sa musí sám rozhodnúť, či dá svojmu životu základ zo skál.

Mojej láske

Pieseň o tom, akým nádherným darom od Jehovu je manželstvo.

Obavy

Keď ťa zaplavia obavy a negatívne pocity, modli sa k Jehovovi. On je vždy pripravený ti pomôcť.

Navždy šťastní

Táto veselá pieseň nám pripomenie, že máme veľa dôvodov, prečo sa tešiť.

Jeden národ

Aj keď sme z rôznych kútov zeme, v skúškach sme si blízko.

Naplno slúž

Neboj sa slúžiť naplno. Môžeš len získať.

Jehova je našou najväčšou radosťou!

Boh Jehova je a navždy bude zdrojom našej radosti.

Poď so mnou

Nechaj ožiť svoju nádej a poď so mnou na prechádzku do sveta, kde vládne Boh.

Očami viery

Očami viery môžeš už teraz vidieť krásnu budúcnosť, ktorú Boh pripravuje pre ľudstvo.