Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | AKÝ JE BOŽÍ NÁZOR NA VOJNY?

Boží názor na vojny v súčasnosti

Boží názor na vojny v súčasnosti

Aj dnes sú ľudia utláčaní a mnohí opakovane volajú k Bohu o pomoc a uvažujú, prečo úľava stále neprichádza. Počuje Boh ich volanie? Niektorí sa dokonca uchyľujú k boju, aby zlomili moc svojich utláčateľov. Podporuje Boh ich úsilie a vníma ich boj ako oprávnený?

Armagedon bude vojnou, ktorá skoncuje so všetkými vojnami

Skôr než si tieto otázky zodpovieme, môže byť pre nás útechou táto biblická pravda: Boh vidí, koľko utrpenia je na zemi, a chce s tým niečo urobiť. (Žalm 72:13, 14) Boh vo svojom Slove, Biblii, sľubuje „vám, ktorí znášate súženie, úľavu“. Kedy príde tá úľava? „Pri zjavení Pána Ježiša z neba s jeho mocnými anjelmi... keď uvedie pomstu na tých, čo nepoznajú Boha a na tých, ktorí neposlúchajú dobré posolstvo o našom Pánu Ježišovi.“ ​(2. Tesaloničanom 1:7, 8) To nastane vo „vojne veľkého dňa Boha, Všemohúceho“, ktorá je označená aj ako Armagedon. (Zjavenie 16:14, 16)

Touto vojnou, ktorá nastane v blízkej budúcnosti, Boh nepoveril ľudí. Poveril ňou svojho Syna, Ježiša Krista, spolu s mocnými duchovnými tvormi. Kristovo nebeské vojsko ukončí všetok útlak a nespravodlivosť. (Izaiáš 11:4; Zjavenie 19:11–16)

Boží pohľad na vojnu sa dodnes nezmenil. Boh vždy považoval vojnu za oprávnený prostriedok na ukončenie útlaku a skazenosti. Ale tak ako to bolo počas celej ľudskej histórie, aj dnes platí, že jedine Boh má právo stanoviť, kedy vojna nastane a kto sa jej zúčastní. Ako už bolo uvedené,  Boh stanovil, že vojnu, ktorá ukončí zlo a pomstí utláčaných, povedie Ježiš Kristus. Z toho jasne vyplýva, že žiadna zo súčasných vojen nemá Božie schválenie bez ohľadu na to, aké zdanlivo šľachetné ciele za ňou stoja.

Skúsme si to priblížiť: Dvaja bratia sa začnú biť, keď ich otec nie je doma. Na chvíľu prestanú a zatelefonujú otcovi. Jeden z chlapcov hovorí, že začal ten druhý, ale druhý tvrdí, že brat mu robil zle. Obaja sa obrátia na otca a dúfajú, že otec sa postaví na ich stranu. Otec si oboch vypočuje a prikáže im, aby sa už nebili a počkali, kým príde domov a záležitosť vyrieši. Bratia sa nakrátko prestanú biť, no čoskoro sú opäť v sebe. Keď otec príde domov, nahnevá sa na oboch chlapcov a potrestá ich za to, že ho neposlúchli.

Dnes sa bojujúce národy často obracajú na Boha, aby im pomohol. Ale Boh sa v súčasných vojnových konfliktoch nestavia na žiadnu stranu. Namiesto toho všetkých ľudí nabáda: „Nikomu neodplácajte zlé zlým“ a „sami sa nepomstite“. (Rimanom 12:17, 19) Okrem toho im dal vedieť, že majú „naňho čakať“, kým situáciu vyrieši v Armagedone. (Žalm 37:7) Keď národy nie sú ochotné naňho čakať a uchyľujú sa k vojnám, prináša to jeho hnev, lebo takéto boje považuje za opovážlivú agresiu. V Armagedone raz a navždy vyrieši konflikty národov a spôsobí, „aby prestali vojny až do najvzdialenejšej končiny zeme“. (Žalm 46:9; Izaiáš 34:2) Teda Armagedon bude vojnou, ktorá skoncuje so všetkými vojnami.

Ukončenie vojen je len jedno z mnohých požehnaní, ktoré ľuďom prinesie Božie Kráľovstvo. Ježiš o tejto vláde hovoril vo svojej známej modlitbe: „Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.“ ​(Matúš 6:10) Božie Kráľovstvo odstráni aj hlavnú príčinu vojen — skazených ľudí. * (Žalm 37:9, 10, 14, 15) Nie div, že Ježišovi nasledovníci túžobne očakávajú príchod tohto Kráľovstva. (2. Petra 3:13)

Ako dlho budeme musieť čakať na to, kým príde Božie Kráľovstvo a ukončí utrpenie, útlak a skazenosť? Zo spĺňajúcich sa biblických proroctiev vidieť, že žijeme „v posledných dňoch“ tohto systému vecí. (2. Timotejovi 3:1–5) * Božie Kráľovstvo už čoskoro ukončí tento systém vecí vo vojne Armagedon.

Ako už bolo spomínané, v Armagedone budú zničení tí, „ktorí neposlúchajú dobré posolstvo o našom Pánu Ježišovi“. (2. Tesaloničanom 1:8) Ale spomeňte si, že Boh podľa Biblie nemá potešenie zo smrti nijakého človeka — ani zlého. (Ezechiel 33:11) A keďže „si nepraje, aby bol niekto zničený“ v tejto záverečnej vojne, postaral sa o to, aby sa dobré posolstvo o Ježišovi zvestovalo „po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom“, skôr než príde koniec. (2. Petra 3:8, 9; Matúš 24:14; 1. Timotejovi 2:3, 4) Prostredníctvom celosvetového zvestovateľského diela, ktoré vykonávajú Jehovovi svedkovia, majú dnes ľudia príležitosť spoznať Boha, dať svoj život do súladu s dobrým posolstvom o Ježišovi a zažiť čas, keď už nebudú žiadne vojny.

^ 9. ods. Božie Kráľovstvo odstráni tiež veľkého nepriateľa ľudstva — smrť. Ako sa uvádza v tomto časopise v článku „Odpovede na biblické otázky“, Boh vzkriesi nespočetné množstvo ľudí vrátane tých, ktorí sa počas dejín stali obeťami vojen.

^ 10. ods. Viac informácií o posledných dňoch nájdete v knihe Čo učí Biblia? v 9. kapitole. Knihu vydali Jehovovi svedkovia.