Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Z TITULNEJ STRANY | MÁ ZMYSEL MODLIŤ SA?

V čom vám môže byť modlitba prospešná?

V čom vám môže byť modlitba prospešná?

Skôr než sa do niečoho pustíme, prirodzene si kladieme otázku: „Čo z toho budem mať?“ Ale nie je sebecké premýšľať takto o modlitbe? Nemusí to tak byť. Je len prirodzené, že chceme vedieť, či nám modlitba prinesie nejaký úžitok. Dokonca aj bohabojný Jób sa pýtal: „Ak ho zavolám, či mi odpovie?“ (Jób 9:16)

V predchádzajúcich článkoch sme si uviedli dôvody, prečo modlitba ani zďaleka nie je len akousi duševnou terapiou. Pravý Boh skutočne počúva modlitby. Ak sa modlíme správnym spôsobom a o správne veci, určite našim modlitbám venuje pozornosť. Veď nás nabáda, aby sme sa k nemu priblížili. (Jakub 4:8) Teda čo vám to prinesie, ak sa modlitba stane súčasťou vášho života?

Pokoj mysle.

Vyvolávajú vo vás problémy alebo ťažké chvíle nadmernú úzkosť? Biblia nám v takých situáciách odporúča: „Ustavične sa modlite“ a „nech sa vaše prosebné žiadosti oznamujú Bohu“. (1. Tesaloničanom 5:17; Filipanom 4:6) Biblia vás uisťuje, že keď sa v modlitbe obrátite na Boha, „Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie, bude strážiť vaše srdce a vaše myšlienkové sily“. (Filipanom 4:7) Keď nášmu nebeskému Otcovi vylejeme svoje srdce, nadobudneme určitú mieru pokoja. V Žalme 55:22 nachádzame toto pozvanie: „Uvrhni svoje bremeno na Jehovu, a on ťa sám podporí.“

„Uvrhni svoje bremeno na Jehovu, a on ťa sám podporí.“ (Žalm 55:22)

Nespočetné množstvo ľudí na celom svete to môže potvrdiť z vlastnej skúsenosti. Hee Ran z Kórey sa vyjadrila: „Hoci mám vážne problémy, vždy, keď sa pomodlím, uľaví sa mi a mám silu ísť ďalej.“ Cecilia z Filipín rozpráva: „Keďže som matka, často si robím starosti o svoje dcéry i o mamu, ktorá ma pre svoju chorobu už nespoznáva. Ale vďaka modlitbe som schopná zvládať problémy každodenného života s menšími obavami. Viem, že Jehova mi pomôže postarať sa o ne.“

Útecha a sila v skúškach.

Ste vystavení obrovskému stresu, napríklad tragickým situáciám alebo situáciám ohrozujúcim život? Ak sa budete modliť k „Bohu každej útechy“, prinesie vám to nesmiernu úľavu. V Biblii sa píše, že Boh „nás teší vo všetkom našom súžení“. (2. Korinťanom 1:3, 4) Keď bol Ježiš pod veľkým tlakom, „kľakol si a modlil sa“. Prinieslo mu to nejaký úžitok? V Biblii čítame: „Vtedy sa mu zjavil anjel z neba a posilnil ho.“ (Lukáš 22:41, 43) Nehemiášovi, ďalšiemu bohabojnému mužovi, sa istí zlí ľudia vyhrážali a chceli mu zabrániť vykonať úlohu, ktorú mu dal Boh. Modlil sa k Bohu: „Teraz posilni moje ruky!“ Udalosti, ktoré nasledovali potom, ukazujú, že Boh mu naozaj pomohol, aby dokázal prekonať strach a splniť si úlohu. (Nehemiáš 6:9–16) Reginald z Ghany opísal svoju skúsenosť s modlitbou takto: „Keď sa pomodlím, zvlášť vtedy, keď mám ťažkostí vyše hlavy, cítim sa, akoby som svoje problémy zveril niekomu, kto mi dokáže pomôcť a ubezpečiť ma, že nie je dôvod na paniku.“ Je zrejmé, že keď sa modlíme, Boh nám poskytne útechu.

Múdrosť od Boha.

Stojíte pred rozhodnutím, ktoré môže natrvalo ovplyvniť váš život alebo život vašich blízkych? Ako sa v takej situácii správne rozhodnúť? V Biblii sa píše: „Ak teda niekomu z vás chýba múdrosť [hlavne pri riešení náročných situácií], nech stále žiada Boha, lebo dáva všetkým štedro a bez výčitiek; a bude mu daná.“ (Jakub 1:5) Keď sa modlíme o múdrosť, Boh môže použiť svojho svätého ducha, aby nám pomohol urobiť správne rozhodnutie. Môžeme ho dokonca prosiť priamo o svätého ducha, lebo Ježiš nás uistil, že „Otec z neba dá svätého ducha tým, čo ho prosia!“ (Lukáš 11:13)

„Stále som sa modlil k Jehovovi o to, aby mi pomohol správne sa rozhodnúť.“ (Kwabena, Ghana)

Aj Ježiš prosil svojho Otca o pomoc, keď stál pred rozhodnutím. V Biblii čítame, že keď si vyberal 12 mužov, ktorí mali byť jeho apoštolmi, „zotrval celú noc v modlitbe k Bohu“. (Lukáš 6:12)

Podobne ako v Ježišovom prípade aj dnes posilňuje vieru mnohých ľudí, keď vidia, že Boh odpovedá na ich prosby o pomoc pri rozhodovaní. Regina z Filipín zápasila s rôznymi problémami, napríklad sa musela postarať o seba a o rodinu po smrti manžela, zvládnuť stratu zamestnania a nároky výchovy detí. Čo jej pomohlo múdro sa rozhodovať? Regina hovorí: „Modlím sa k Jehovovi a spolieham sa naňho.“ Kwabena z Ghany vysvetľuje, s akým problémom zápasil on: „Prišiel som o dobre platenú prácu v stavebníctve.“ Čo urobil, keď zvažoval, čo ďalej? Vyjadril sa: „Stále som sa modlil k Jehovovi o to, aby mi pomohol správne sa rozhodnúť.“ K čomu to viedlo? Hovorí: „Som presvedčený, že Jehova mi pomohol rozhodnúť sa pre prácu, ktorá mi najlepšie umožňuje postarať sa o seba v hmotnom i duchovnom ohľade.“ Aj vy môžete pocítiť pomoc od Boha, keď sa budete modliť o múdrosť v záležitostiach, ktoré môžu mať vplyv na váš vzťah k nemu.

Spomenuli sme len niekoľko vecí, ktoré vám môže modlitba priniesť. (Viac príkladov nájdete v rámčeku „ Úžitok z modlitby“.) Aby ste však mali z modlitby úžitok, musíte najskôr prostredníctvom štúdia Biblie spoznať Boha a zistiť, aká je jeho vôľa. Ak by ste o to mali záujem, Jehovovi svedkovia vám radi pomôžu. * Môže to byť váš prvý krok k priateľstvu s Bohom, „ktorý vypočúva modlitbu“. (Žalm 65:2)

^ 14. ods. Ak by ste si priali viac informácií, skontaktujte sa s Jehovovými svedkami vo vašom okolí alebo navštívte stránku www.jw.org/sk.