Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | KTO SÚ JEHOVOVI SVEDKOVIA?

Prečo zvestujeme?

Prečo zvestujeme?

Zrejme najviac nás charakterizuje naša horlivá zvestovateľská činnosť. Navštevujeme ľudí v ich domovoch, oslovujeme ich na uliciach alebo na iných miestach. Prečo to robíme?

Zvestujeme, lebo chceme chváliť Boha a oznámiť ľuďom jeho meno. (Hebrejom 13:15) Zvestujeme aj preto, lebo poslúchame Ježišov príkaz: „Choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov... a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (Matúš 28:19, 20)

Okrem toho sa úprimne zaujímame o svojich blížnych. (Matúš 22:39) Samozrejme, uvedomujeme si, že väčšina ľudí má svoje vlastné náboženské presvedčenie a že nie každého zaujíma naše posolstvo. Ale veríme, že to, čo sa píše v Biblii, môže ľuďom zachrániť život. A preto tak ako kresťania v prvom storočí „bez prestania ďalej“ vyučujeme a oznamujeme „dobré posolstvo o Kristovi, Ježišovi“. (Skutky 5:41, 42)

Sociológ Antonio Cova Maduro povedal, že „Jehovovi svedkovia vynakladajú neúnavné úsilie a prekonávajú akékoľvek ťažkosti... aby sa posvätný text dostal do najvzdialenejšej končiny zeme“. (Venezuelský denník El Universal)

Väčšina čitateľov našich publikácií nepatrí k Jehovovým svedkom. Milióny ľudí, ktorých učíme z Biblie, patria k rôznym náboženstvám, ale sú vďační, že sa im venujeme.

Ak máte aj iné otázky súvisiace s činnosťou Jehovových svedkov, ďalšie informácie môžete získať tak, že

  • sa spýtate niektorého Jehovovho svedka,

  • navštívite našu internetovú stránku www.jw.org/sk,

  • prídete na naše zhromaždenia, ktoré sú verejné a bezplatné.