Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kto je antikrist?

Kto je antikrist?

Jeden nedávny horor mal názov Antikrist.

Istá populárna skupina nazvala jeden zo svojich albumov Antichrist Superstar.

Friedrich Nietzsche, filozof žijúci v 19. storočí, pomenoval jedno zo svojich diel Antikrist.

Stredovekí králi a cisári často nazývali antikristami svojich protivníkov.

Nemecký reformátor Martin Luther označil za antikristov pápežov katolíckej cirkvi.

KEĎŽE slovo „antikrist“ sa už dlho používa na označenie rozmanitých vecí — od panovníkov až po filmy —, je len prirodzené položiť si otázku: Kto je vlastne ten antikrist? Je dôležité poznať odpoveď na túto otázku? Keďže sa toto slovo v Biblii vyskytuje päťkrát, bolo by vhodné preskúmať, v akom význame sa v nej používa.

TOTOŽNOSŤ ANTIKRISTA ODHALENÁ

Slovo antikrist používa len jeden biblický pisateľ — apoštol Ján. V akom kontexte ho použil? Všimnite si, čo napísal vo svojom prvom liste: „Deti, je posledná hodina, a tak ako ste počuli, že prichádza antikrist, tak sa teraz mnohí stali antikristami; z toho spoznávame, že je posledná hodina. Vyšli z nás, ale neboli nášho druhu... Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca a Syna.“ (1. Jána 2:18, 19, 22)

Apoštol Ján pojmom antikrist označoval tých, ktorí úmyselne šíria lži o Ježišovi Kristovi a prekrúcajú jeho učenie

Čo sa učíme z týchto slov? Ján hovorí o „mnohých antikristoch“, z čoho vidíme, že pojem antikrist sa nevzťahuje na jednu konkrétnu osobu, ale že je to kolektívne označenie skupiny ľudí. Ľudia alebo aj organizácie, ktoré patria do tejto skupiny, šíria lži, popierajú skutočnosť, že Ježiš je Kristus, čiže Mesiáš, a usilujú sa prekrútiť vzťah medzi Otcom a jeho Synom, Ježišom Kristom. Antikristovia buď o sebe tvrdia, že Mesiáša zastupujú, alebo že oni sami sú mesiáši. Keďže Ján o nich píše, že „vyšli z nás“, je zrejmé, že táto skupina ľudí sa pôvodne držala pravého učenia Biblie, ale odchýlila sa od neho. Okrem toho existovala v čase, keď Ján písal svoj list. Ján tento čas označil za „poslednú hodinu“, čím zrejme myslel koniec obdobia, v ktorom žili a pôsobili apoštoli.

Čo ešte Ján napísal o antikristovi? V súvislosti s falošnými prorokmi varoval: „Každý inšpirovaný výrok, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, pochádza od Boha, avšak každý inšpirovaný výrok, ktorý nevyznáva Ježiša, nepochádza od Boha. A to je ten antikristov inšpirovaný výrok, o ktorom ste počuli, že prichádza, a teraz je už vo svete.“ (1. Jána 4:2, 3) Potom vo svojom druhom liste Ján zdôrazňoval: „Do sveta vyšlo mnoho podvodníkov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten podvodník a antikrist.“ (2. Jána 7) Z uvedených textov vyplýva, že Ján pojmom antikrist označoval tých, ktorí úmyselne šíria lži o Ježišovi Kristovi a prekrúcajú jeho učenie.

„FALOŠNÍ PROROCI“ A „ČLOVEK NEZÁKONNOSTI“

Ježiš varoval, že sa objavia falošní proroci, ktorí prídu ako draví vlci v ovčom rúchu

Dávno predtým ako Ján varoval pred náboženskými odpadlíkmi, Ježiš Kristus radil svojim nasledovníkom: „Majte sa na pozore pred falošnými prorokmi, ktorí k vám prídu v ovčom rúchu,  ale vnútri sú to draví vlci.“ (Matúš 7:15) Podobne varoval apoštol Pavol kresťanov v Tesalonikách: „Nech vás nikto nijakým spôsobom nezvedie; lebo [Jehovov deň] nepríde, kým najprv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek nezákonnosti, syn skazy.“ (2. Tesaloničanom 2:3)

Je zrejmé, že už v prvom storočí sa falošní proroci a odpadlíci snažili podkopať vieru členov kresťanského zboru. Jánov pojem antikrist sa vzťahuje na všetkých, ktorí šíria lži a falošné učenie o Ježišovi Kristovi a prekrúcajú to, čo učil. Apoštol Pavol vysvetlil, ako sa na túto skupinu ľudí pozerá Jehova — označil ich za „synov skazy“.

DAJTE SI POZOR NA ANTIKRISTA

Aká je situácia dnes? Aj dnes sú tu ľudia a organizácie, na ktoré sa vzťahuje pojem antikrist, lebo odporujú Kristovi a prekrúcajú jeho učenie. Úmyselne šíria lži s cieľom zastrieť pravú totožnosť Otca, Boha Jehovu, a jeho Syna, Ježiša Krista. Je namieste, aby sme sa mali pred týmito podvodníkmi na pozore. Uveďme si dva príklady takýchto náboženských klamstiev.

Cirkvi, ktoré sa hlásia ku kresťanstvu, už stáročia vyučujú náuku o Trojici a tvrdia, že Otec a Syn sú častou tej istej osoby. V ľuďoch vytvárajú klamlivé predstavy o totožnosti Jehovu a Ježiša, a preto sa na nich vzťahuje výraz antikrist. Biblia ľudí nabáda, aby napodobňovali Krista a vytvárali si blízky vzťah k jeho Otcovi, no tieto klamstvá im v tom bránia. (1. Korinťanom 11:1; Jakub 4:8)

Cirkvi ešte zväčšujú zmätok, ktorý panuje v súvislosti s Bohom, tým, že nabádajú ľudí, aby používali preklady Biblie, z ktorých bolo odstránené Božie vlastné meno Jehova, hoci v pôvodnom texte Biblie sa vyskytovalo viac ako 7 000 ráz. Výsledkom takýchto náboženských snáh je, že totožnosť pravého Boha je zahalená tajomstvom.

Na druhej strane poznanie Božieho mena pomohlo mnohým úprimným ľuďom vytvoriť si k Bohu vzťah. Takúto skúsenosť má aj Richard. Svoj rozhovor s dvomi Jehovovými svedkami opísal slovami: „V Biblii mi ukázali, že pravý Boh má meno Jehova. Fascinovala ma predstava, že Boh má vlastné meno, pretože som o tom nikdy predtým nepočul.“ Táto informácia Richarda podnietila zmeniť svoj život a dať ho do súladu s učením Biblie, aby mohol mať Jehovovo schválenie. „To, že som sa dozvedel, aké má Boh meno, mi pomohlo vytvoriť si k nemu blízky vzťah.“

Antikrist držal po stáročia milióny ľudí v duchovnej tme. Ale vďaka štúdiu Božieho Slova, Biblie, môžeme zistiť pravú identitu antikrista a byť oslobodení z područia lží a podvodu, ktoré antikrist rozširuje. (Ján 17:17)