Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Odpovede na biblické otázky

Odpovede na biblické otázky

Ako byť dobrým rodičom?

Učíte svoje dieťa milovať Boha?

Keď sa manželia ľúbia a majú k sebe úctu, vytvárajú pre dieťa to najlepšie prostredie. (Kolosanom 3:14, 19) Dobrí rodičia svoje deti milujú a chvália ich, tak ako Boh Jehova svojho Syna Ježiša. (Prečítajte si Matúša 3:17.)

Náš nebeský Otec je ochotný vypočuť si svojich služobníkov a brať do úvahy ich pocity. Je dobré, ak ho v tom rodičia napodobňujú a vypočujú si, čo im chce dieťa povedať. (Jakub 1:19) Mali by brať do úvahy pocity svojich detí, aj keď sú negatívne. (Prečítajte si 4. Mojžišovu 11:11, 15.)

Ako vychovať z dieťaťa zodpovedného človeka?

Rodičia majú autoritu stanoviť deťom pravidlá. (Efezanom 6:1) Boh dáva lásku k svojim deťom najavo tak, že jasne určuje pravidlá a stanovuje následky za ich porušenie. (1. Mojžišova 3:3) Nenúti však ľudí, aby ho poslúchali, ale ukazuje im, aký úžitok prináša správne konanie. Rodičia, napodobňujte Boží príklad. (Prečítajte si Izaiáša 48:18, 19.)

Pomáhajte svojim deťom, aby sa naučili milovať Boha. Potom budú konať múdro aj vtedy, keď ich nemáte na očiach. Boh nás učí príkladom, preto aj vy učte svoje deti, ako milovať Boha, tým, že im v tom dáte príklad. (Prečítajte si 5. Mojžišovu 6:5–7 Efezanom 4:32; 5:1.)