Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ROZHOVORY O BIBLII

Prečo by sme si mali pripomínať Ježišovu smrť?

Prečo by sme si mali pripomínať Ježišovu smrť?

Nasleduje rozhovor, ktorý by mohol prebehnúť pri ktorýchkoľvek dverách. Predstavme si, že jedna Jehovova svedkyňa, pani Mlynárová, zazvoní u pani Šťastnej.

„STÁLE TO ROBTE NA MOJU PAMIATKU“

Pani Mlynárová: Dobrý deň, pani Šťastná. Som veľmi rada, že ste minulý týždeň prišli na Pamätnú slávnosť na pripomienku Ježišovej smrti. * Ako sa vám slávnosť páčila?

Pani Šťastná: Cítila som sa príjemne, ale musím priznať, že nie všetkému som rozumela. Viem, že ľudia oslavujú Ježišovo narodenie na Vianoce a jeho vzkriesenie na Veľkú noc, ale ešte som sa nestretla s tým, že by si niekto pripomínal Ježišovu smrť.

Pani Mlynárová: Je pravda, že Vianoce a Veľká noc sú populárne na celom svete. Ale ak máte chvíľu čas, rada vám ukážem, prečo Jehovovi svedkovia považujú za dôležité pripomínať si Ježišovu smrť.

Pani Šťastná: Dobre, mám pár minút.

Pani Mlynárová: Jednoducho povedané, Ježišovu smrť si pripomíname preto, lebo to prikázal on sám. Pozrime sa, čo sa udialo večer pred Ježišovou smrťou. Možno viete, že Ježiš ten večer strávil so svojimi vernými učeníkmi pri spoločnom jedle.

Pani Šťastná: Myslíte Poslednú večeru?

Pani Mlynárová: Presne, nazýva sa tiež Pánova večera. Počas nej dal Ježiš svojim učeníkom jasné pokyny. Prečítali by ste, prosím, jeho slová z Lukáša 22:19?

Pani Šťastná: Dobre. „Vzal aj chlieb, vzdal vďaky, rozlámal ho, dal im ho a povedal: ‚To znamená moje telo, ktoré má byť dané za vás. Stále to robte na moju pamiatku.‘“

Pani Mlynárová: Ďakujem. Všimnite si, prosím, poslednú vetu tohto verša: „Stále to robte na moju pamiatku.“ A v predchádzajúcej vete, skôr ako Ježiš dal svojim učeníkom tento pokyn, jasne vyjadril, čo konkrétne si mali pripomínať. Povedal, že položí svoj život za svojich nasledovníkov. Podobnú myšlienku Ježiš vyjadril v Matúšovi 20:28: „Práve tak Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné na výmenu za mnohých.“ Takže keď to zhrnieme, Jehovovi svedkovia si každoročne pripomínajú Ježišovu smrť preto, aby si pripomenuli výkupnú obeť, ktorú za nás Ježiš priniesol. Jeho smrť môže pre všetkých bohabojných ľudí znamenať život.

PREČO BOLO POTREBNÉ VÝKUPNÉ?

Pani Šťastná: Hovorí sa, že Ježiš za nás zomrel, aby sme mohli získať život. Ale ak mám byť úprimná, nikdy som tomu celkom nerozumela.

Pani Mlynárová: Chápem, veľa ľudí má rovnaké pocity ako vy, pretože Ježišovo výkupné nie je jednoduchá téma. No zároveň je to jedna z najkrajších  náuk z Božieho Slova. Neviem však, či máte ešte chvíľku, aby sme sa na to spolu pozreli.

Pani Šťastná: Áno, mám.

Pani Mlynárová: Výborne. Nedávno som si čítala o výkupnom. Tak sa to pokúsim vysvetliť čo najjednoduchšie.

Pani Šťastná: Budem rada.

Pani Mlynárová: Ak chceme pochopiť výkupné, musíme sa vrátiť do záhrady Eden a zamyslieť sa nad tým, aké následky mal hriech Adama a Evy. Pozrime sa do Rimanom 6:23, kde je jasne napísané, čo hriech priniesol ľudstvu. Mohli by ste ten verš prečítať?

Pani Šťastná: Jasné. „Lebo mzda, ktorú platí hriech, je smrť, ale dar, ktorý dáva Boh, je večný život prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána.“

Pani Mlynárová: Vďaka. Skúsme si tieto slová spolu rozobrať. Všimnite si, ako sa tento verš začína: „Mzda, ktorú platí hriech, je smrť.“ Toto základné pravidlo stanovil Boh už na počiatku ľudských dejín — mzda, alebo inými slovami trest, za hriech je smrť. Na začiatku, samozrejme, nebol nikto hriešny. Adam a Eva boli vytvorení dokonalí a aj ich deti sa mali narodiť dokonalé. Nikto teda nemusel zomrieť. Adam s Evou i celé ich potomstvo mali vyhliadku na večný život plný radosti. Ale ako vieme, veci sa vyvinuli inak.

Pani Šťastná: Áno, Adam s Evou zjedli zakázané ovocie.

Pani Mlynárová: Presne tak. A keď to urobili — keď sa rozhodli neposlúchnuť Boha —, vtedy zhrešili. Vlastne sa rozhodli stať hriešnikmi, čiže nedokonalými. Toto rozhodnutie malo katastrofálne následky nielen pre Adama a Evu, ale aj pre celé ich potomstvo.

Pani Šťastná: Ako to myslíte?

Pani Mlynárová: Možno by sme si to mohli znázorniť. Rada pečiete?

Pani Šťastná: Áno, je to moja záľuba.

Pani Mlynárová: Predstavte si, že máte novú formu na pečenie chleba. Ale predtým než ju prvýkrát použijete, vám spadne na zem a zdeformuje sa. Čo sa stane s každým chlebom, ktorý v nej potom upečiete? Nebude rovnako zdeformovaný?

Pani Šťastná: Samozrejme, že áno.

Pani Mlynárová: Podobne keď sa Adam s Evou rozhodli neposlúchnuť Boha, zhrešili a stali sa „zdeformovanými“, čiže nedokonalými. A keďže sa z nich stali hriešnici ešte predtým, ako mali deti, všetci ich potomkovia zdedili rovnaké „zdeformovanie“. Všetci sa narodili hriešni. V Biblii sa slovo „hriech“ vzťahuje nielen na nesprávny skutok, ale aj na stav, ktorý sme zdedili. Hoci ani vy, ani ja nemôžeme za to, čo Adam a Eva spravili — veď sme vtedy neboli na svete —, svojím hriechom odsúdili všetkých svojich potomkov, vrátane nás a našich detí, na život v nedokonalosti a hriechu, ktorý sa končí smrťou. Ako sme čítali v Rimanom 6:23, trestom za hriech je smrť.

Pani Šťastná: Ale to nie je spravodlivé! Prečo majú všetci ľudia navždy trpieť pre hriech Adama a Evy?

Pani Mlynárová: Máte pravdu, to by nebolo spravodlivé. Boh je však dokonale spravodlivý, a preto rozhodol, že Adam a Eva zomrú za svoje hriechy, ale ich potomkom, teda aj nám, poskytol nádej. Poskytol nám východisko z tejto žalostnej situácie a v tom zohráva dôležitú úlohu práve výkupná obeť Ježiša Krista. Pozrime sa opäť do Rimanom 6:23. Píše sa tu, že „mzda, ktorú platí hriech, je smrť“, a text pokračuje slovami „ale dar, ktorý dáva Boh, je večný život prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána“. Teda vďaka Ježišovej smrti sa nám otvára možnosť oslobodiť sa od hriechu a smrti. *

 VÝKUPNÉ JE NAJVÄČŠÍ DAR OD BOHA

Pani Mlynárová: Je tu ešte jeden detail, na ktorý by som rada upriamila vašu pozornosť.

Pani Šťastná: Aký?

Pani Mlynárová: Všimnite si, že v tom verši sa píše: „Dar, ktorý dáva Boh, je večný život prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána.“ No ak za nás trpel a zomrel Ježiš, teda on dal za nás svoj život, prečo ten text hovorí, že výkupné je „dar, ktorý dáva Boh“, a nie „dar, ktorý dáva Ježiš“? *

Pani Šťastná: Tak to neviem.

Pani Mlynárová: Bol to Boh, kto vytvoril Adama a Evu, a keď ho v záhrade Eden neposlúchli, zhrešili proti nemu. Nepochybne ho muselo veľmi raniť, keď sa jeho prvé ľudské deti proti nemu vzbúrili. Ale Jehova okamžite prišiel s riešením. * Spočívalo v tom, že jeden z jeho duchovných tvorov mal prísť na zem, žiť tu ako dokonalý človek a nakoniec obetovať svoj život ako výkupné. Takže celé opatrenie výkupného bolo darom od Boha. A výkupné je darom od Boha ešte v inom ohľade. Premýšľali ste niekedy o tom, ako sa musel Boh cítiť, keď bol Ježiš zabitý?

Pani Šťastná: Nie, ešte som nad tým nerozmýšľala.

Pani Mlynárová: Všimla som si hračky. Asi máte deti, však?

Pani Šťastná: Áno, mám dve — chlapca a dievča.

Pani Mlynárová: Keďže ste rodič, skúste si predstaviť, ako sa Ježišov Otec, Boh Jehova, musel cítiť v deň, keď Ježiš zomrel. Ako mu asi bolo, keď z neba videl, že jeho milovaného Syna zatýkajú, posmievajú sa mu a bijú ho päsťami? A čo musel prežívať, keď jeho Syna pribili na drevený kôl a nechali ho na ňom zomierať pomalou, bolestivou smrťou?

Pani Šťastná: Muselo to byť hrozné! Takto som o tom ešte nepremýšľala.

Pani Mlynárová: Samozrejme, nemôžeme presne vedieť, ako sa vtedy Boh cítil. Vieme však, že má city, a vieme aj, prečo niečo také pripustil. Vysvetlenie nachádzame v známom biblickom texte v Jánovi 3:16. Boli by ste taká dobrá a prečítali ho, prosím?

Pani Šťastná: Uhm. „Lebo tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život.“

Výkupná obeť je najväčším prejavom lásky v dejinách

Pani Mlynárová: Ďakujem. Pozrime sa znova na začiatok toho verša. Čítali ste, že „Boh miloval svet“. Teda bola to láska, ktorá Boha podnietila, aby poslal na zem svojho Syna, aby za nás zomrel. Výkupná obeť je preto najväčším prejavom lásky v dejinách. A to je dôvod, prečo sa Jehovovi svedkovia každoročne schádzajú, aby si pripomenuli výročie Ježišovej smrti. Bola táto úvaha pre vás užitočná?

Pani Šťastná: Áno. Som rada, že ste mi to takto vysvetlili.

Máte nejakú biblickú otázku, na ktorú by ste radi poznali odpoveď? Zaujímajú vás niektoré náuky Jehovových svedkov alebo máte nejaké otázky v súvislosti s ich spôsobom uctievania? Ak je to tak, neváhajte sa na to opýtať ktoréhokoľvek Jehovovho svedka. Rád s vami rozoberie tému, ktorá vás zaujíma.

^ 5. ods. Jehovovi svedkovia sa každoročne schádzajú, aby si pripomenuli výročie Kristovej obetnej smrti.

^ 32. ods. V jednom z budúcich článkov tejto rubriky sa bude rozoberať, ako nás Ježišova výkupná obeť môže oslobodiť od hriechu, ako aj to, čo musíme robiť, aby sme mali z tejto obete úžitok.

^ 36. ods. Podľa Biblie sú Boh a Ježiš dve samostatné osoby. Viac informácií nájdete v knihe Čo učí Biblia? v 4. kapitole. Vydali Jehovovi svedkovia.