Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Odpovede na biblické otázky

Odpovede na biblické otázky

Ako môžete pomôcť deťom milovať Boha?

Pomáhajte deťom spoznávať Boha z toho, čo vytvoril

Vaše deti sa naučia milovať Boha len vtedy, ak budú mať dôkazy, že existuje a že ich miluje. Aby si k Bohu vytvorili vzťah, musia ho spoznať. (1. Jána 4:8) Potrebujú sa napríklad dozvedieť odpovede na otázky: Prečo Boh stvoril človeka? Prečo pripúšťa utrpenie? Čo urobí pre ľudí v budúcnosti? (Prečítajte si Filipanom 1:9.)

Keď chcete deťom pomôcť, aby milovali Boha, musia vidieť, že aj vy ho milujete. Ak budú vidieť váš príklad, pravdepodobne ho budú napodobňovať. (Prečítajte si 5. Mojžišovu 6:5–7 a Príslovia 22:6.)

Ako môžete pôsobiť na srdce svojich detí?

Božie Slovo je mocné. (Hebrejom 4:12) Preto pomôžte svojim deťom pochopiť jeho základné náuky. Ježiš pôsobil na srdce ľudí tak, že im kládol otázky, počúval ich a vysvetľoval im Písma. Ak chcete pôsobiť na srdce svojich detí, napodobňujte Ježišov spôsob vyučovania. (Prečítajte si Lukáša 24:15–19, 27, 32.)

Deťom pomôžu spoznať Boha a milovať ho aj biblické príbehy o tom, ako Boh zaobchádzal s ľuďmi v minulosti. Na stránke www.jw.org/sk nájdete publikácie, ktoré boli pripravené s týmto cieľom. (Prečítajte si 2. Timotejovi 3:16.)