Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Timgad — staroveké mesto odhaľuje svoje tajomstvá

Timgad — staroveké mesto odhaľuje svoje tajomstvá

JAMES Bruce, odvážny cestovateľ zo Škótska, nemôže uveriť vlastným očiam. Spod piesku v Alžírsku vyčnieva rímsky víťazný oblúk! Keď ho v roku 1765 objavil, ešte netušil, že priamo pod jeho nohami sa nachádzajú rozvaliny najväčšieho rímskeho mesta postaveného na území severnej Afriky — starovekého Thamugadi, dnes známeho ako Timgad.

Až o viac ako sto rokov, v roku 1881, začali francúzski archeológovia odkrývať zachovalé ruiny tohto mesta. Prišli k záveru, že napriek nehostinným podmienkam sa obyvatelia Timgadu tešili z pohodlného až luxusného životného štýlu. Ale prečo sa Rimania rozhodli postaviť takéto honosné mesto na takom pustom mieste? A v čom nám môže byť história Timgadu na poučenie?

SKRYTÝ POLITICKÝ ZÁMER

Keď v prvom storočí n. l. Rimania rozšírili svoju ríšu aj na územie severnej Afriky, stretli sa s prudkým odporom miestnych kočovných kmeňov. Uvažovali preto, ako možno v tejto oblasti nastoliť mier. Najskôr tam poslali tretiu Augustovu légiu, ktorá v rozľahlej hornatej oblasti dnešného severného Alžírska postavila opevnené kasárne a vojenské základne. Neskôr Rimania postavili mesto Timgad, ale s úplne iným zámerom.

Oficiálne bol Timgad rímskou osadou pre vojnových veteránov, ale v skutočnosti ho postavili so zámerom oslabiť odpor miestnych kmeňov. A ich zámer vyšiel. Miestnych ľudí, ktorí do Timgadu prichádzali predávať svoj tovar, začal zakrátko priťahovať pohodlný spôsob života v tomto meste. V Timgade však mohli žiť len rímski občania, preto mnohí domorodci ochotne vstúpili na 25 rokov do rímskej légie, aby tak sebe a svojim synom zabezpečili rímske občianstvo.

Niektorí Afričania sa však neuspokojili s tým, že získali rímske občianstvo, a postupne dosiahli v Timgade alebo v iných rímskych koloniálnych mestách významné postavenie. Ľstivý plán Rimanov asimilovať miestnych obyvateľov bol natoľko úspešný, že Timgad bol už pol storočia po založení obývaný prevažne Afričanmi.

LIŠIACKY RÍM

Trhovisko s elegantnými kolonádami

Ako je možné, že sa Rimanom podarilo získať si domorodé obyvateľstvo tak rýchlo? Jedným  dôvodom bolo, že presadzovali rovnosť medzi obyvateľmi mesta — tak ako to učil rímsky štátnik Cicero. Pozemky boli rozdelené medzi rímskych veteránov a občanov afrického pôvodu rovným dielom. Mesto bolo starostlivo naprojektované a obytné domy, oddelené úzkymi uličkami, stáli na pozemku s pôdorysom 20 krát 20 metrov. Také úhľadné a spravodlivé usporiadanie bolo pre miestnych obyvateľov nepochybne mimoriadne príťažlivé.

Podobne ako v mnohých rímskych mestách, aj v Timgade sa obyvatelia v dni, keď sa konali trhy, stretávali na fóre, čiže rušnom námestí, aby sa dozvedeli, čo je nové, alebo aby si zahrali nejakú hru. Pre domorodých obyvateľov, ktorí žili v okolitých vyprahnutých vrchoch, bolo iste príjemnou predstavou môcť sa v horúcich dňoch prechádzať v tieni kolonád. A určite ich lákala aj možnosť oddychovať za žblnkotu vody v niektorých z mnohých verejných kúpeľov s voľným vstupom. Akoby sa už videli, ako posedávajú okolo osviežujúcich fontán a rozprávajú sa s priateľmi. Všetko im to muselo pripadať ako sen.

Náhrobný kameň s triádou božstiev v hornej časti

Ďalším z miestnych lákadiel bol amfiteáter. Poskytoval najmenej 3 500 miest na sedenie, a tak mohol pojať zástupy Timgadčanov, ako aj davy z okolitých mestečiek. Diváci sa tu zoznamovali s obscénnou zábavou Rimanov, ktorých hry boli často nemravné či násilné.

Nezanedbateľnú úlohu zohralo aj náboženstvo Rimanov. Dlažba a steny kúpeľných domov boli bohato zdobené farebnými mozaikami s výjavmi z mytológie. Keďže kúpeľ bol každodennou súčasťou života, Timgadčania postupne spoznávali rímskych bohov a náboženstvo. Rímsky zámer asimilovať Afričanov sa natoľko vydaril, že náhrobky v Timgade často zobrazovali miestne i rímske božstvá súčasne.

NÁDHERNÉ MESTO UPADÁ DO ZABUDNUTIA

Keď cisár Traján v roku 100 n. l. toto mesto založil, Rím začal v severnej Afrike podporovať produkciu obilia, olivového oleja a vína. Táto oblasť sa čoskoro stala obilnicou Ríma, ktorá ríšu zásobovala týmito dôležitými produktmi. Timgad, tak ako iné koloniálne mestá, pod rímskou nadvládou prosperoval a časom sa rozrástol ďaleko za svoje hradby.

Vďaka obchodu s Rímom obyvatelia mesta, ako aj vlastníci pôdy zbohatli, no miestnym farmárom sa ušlo len veľmi málo. Nadmerné dane a sociálna nespravodlivosť viedli v treťom storočí k tomu, že sa malí farmári začali búriť. Niektorí z farmárov, ktorí predtým prijali katolícke náboženstvo, sa pripojili k donatistom — skupine hlásiacej sa ku kresťanstvu, ktorá sa postavila proti korupcii v katolíckej cirkvi. (Pozri rámček „ Boli donatisti naozaj ‚pravá cirkev‘?“)

Stáročia náboženských konfliktov, občianskych vojen a barbarských nájazdov spôsobili, že  Rímska ríša stratila kontrolu nad severnou Afrikou. V šiestom storočí arabské kmene Timgad vypálili a napokon toto mesto na viac než 1 000 rokov upadlo do zabudnutia.

„TO JE ŽIVOT!“

Latinský nápis na fóre: „Poľovačka, kúpanie, hry, smiech — to je život!“

Archeológov pri odkrývaní ruín starovekého Timgadu pobavil latinský nápis, ktorý našli na fóre. Znel: „Poľovačka, kúpanie, hry, smiech — to je život!“ Jeden francúzsky historik sa vyjadril, že v tomto nápise „sa odráža filozofia, ktorej tak trochu chýba ambicióznosť, ale ktorá iste niektorým znie ako skrytá múdrosť“.

A Rimania sa nejaký čas naozaj riadili touto životnou filozofiou. Apoštol Pavol hovoril, že niektorí ľudia v prvom storočí žili podľa kréda: „Jedzme a pime, lebo zajtra máme zomrieť.“ Hoci Rimania boli nábožní, zameriavali sa na okamžité uspokojovanie túžob a nad hlbším zmyslom života sa veľmi nezamýšľali. Pavol varoval spolukresťanov, aby sa pred takými ľuďmi chránili. Napísal: „Nedajte sa zviesť. Zlá spoločnosť kazí užitočné zvyky.“ (1. Korinťanom 15:32, 33)

Postoje dnešných ľudí sa veľmi nelíšia od tých, ktoré mali obyvatelia Timgadu pred viac ako 1 500 rokmi. Aj dnes mnohí žijú len pre prítomnosť. Úplne sa stotožňujú so životnou filozofiou Rimanov — mať sa dobre teraz bez ohľadu na následky. Biblia však otvorene hovorí, že „scéna tohto sveta sa mení“, a preto kresťanov povzbudzuje k presnému opaku — neužívať svet naplno. (1. Korinťanom 7:31)

Rozvaliny starovekého mesta Timgad svedčia o tom, že tajomstvo šťastného a zmysluplného života nespočíva v tom, že sa držíme slov nápisu ukrytého v piesku v severnej Afrike. Tajomstvo šťastného života tkvie v tom, že sa človek riadi biblickým nabádaním: „Svet sa pomíňa, ako aj jeho žiadosť, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.“ (1. Jána 2:17)