Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | MÔŽE BYŤ ČLOVEK BOŽÍM PRIATEĽOM?

Čo ste ochotní urobiť pre Boha?

Čo ste ochotní urobiť pre Boha?

„Keby si čokoľvek potreboval, daj mi vedieť, rád to pre teba urobím.“ Zrejme by ste niečo také nesľúbili úplne neznámemu človeku či niekomu, koho poznáte len letmo. Ale blízkemu priateľovi by ste tieto slová určite povedali bez zábran. Každý z nás iste rád urobí pre dobrého priateľa čokoľvek, o čo ho žiada.

Z Biblie je zjavné, že Jehova pravidelne robí to, o čom vie, že prináša radosť jeho služobníkom. Napríklad kráľ Dávid, ktorý sa tešil z blízkeho vzťahu k Bohu, povedal: „Sám si urobil mnoho vecí, ó, Jehova, môj Bože, aj svoje podivuhodné diela a svoje myšlienky voči nám... Je ich viac, ako môžem vypočítať.“ (Žalm 40:5) Okrem toho Jehova robí dobro aj tým, ktorí ho ešte nepoznajú, a to tak, že napĺňa ich „srdcia pokrmom a veselosťou“. (Skutky 14:17)

Radi urobíme niečo pre tých, ktorých milujeme a ktorých si vážime

Ako sme si ukázali, Jehova má potešenie v tom, že robí radosť druhým. Nie je preto logické očakávať, že aj tí, ktorí chcú byť jeho priateľmi, budú robiť veci, ktoré „rozradostňujú jeho srdce“? (Príslovia 27:11) Čo môžeme urobiť, aby sme potešili Boha? Odpoveď je v Biblii: „Nezabúdajme konať dobro a deliť sa o veci s inými, lebo také obete sa páčia Bohu.“ (Hebrejom 13:16) Ale je to všetko, čo je potrebné robiť pre Boha, aby sme sa mu páčili?

V Biblii sa píše: „Bez viery nie je možné páčiť sa mu.“ (Hebrejom 11:6) Stojí za úvahu, že Abrahám bol nazvaný „Jehovov priateľ“ až po tom, čo „uveril Jehovovi“. (Jakub 2:23) Aj Ježiš Kristus zdôraznil, že ak chceme, aby nás Boh žehnal, musíme „prejavovať vieru v Boha“. (Ján 14:1) Ako môžete získať takú vieru, akú Boh hľadá u tých, ktorí chcú byť jeho priateľmi? Prvým krokom je pravidelné štúdium Božieho Slova, Biblie. Len tak môžete nadobudnúť „presné poznanie jeho vôle“ a zistiť, čo je potrebné na to, aby ste „sa mu plne páčili“. Keď bude rásť vaše poznanie o Jehovovi a budete uplatňovať spravodlivé normy, ktoré sa z Biblie dozviete, bude rásť aj vaša viera a vaše priateľstvo s Bohom sa prehĺbi. (Kolosanom 1:9, 10)