Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | MÔŽE BYŤ ČLOVEK BOŽÍM PRIATEĽOM?

Je Boh vaším priateľom?

Je Boh vaším priateľom?

„Priateľstvo s Bohom mi dáva pocit istoty, spokojnosti a stability. Cítim, že mu osobne leží na srdci moje dobro.“ (CHRISTOPHER, MLADÝ MUŽ Z GHANY)

„Boh vidí všetko, čo ma trápi, a venuje mi ešte väčšiu pozornosť a lásku, než o ktorú ho prosím.“ (HANNAH, 13 ROKOV, ALJAŠKA)

„Vedomie, že máte blízky vzťah k Bohu, je ten najúžasnejší a najuspokojujúcejší pocit!“ (GINA, 45 ROKOV, JAMAJKA)

Christopher, Hannah a Gina nie sú jediní, kto je presvedčený, že Boh sa naňho pozerá ako na priateľa. Mnohí ľudia na celom svete sa s nimi stotožňujú. Patríte k nim aj vy? Je Boh aj vaším priateľom? Chceli by ste mať k nemu bližší vzťah? Možno uvažujete: Je vôbec možné, aby mal obyčajný človek blízky vzťah k Všemohúcemu Bohu?

PRIATEĽSTVO S BOHOM JE MOŽNÉ

Biblia nás uisťuje, že je možné mať k Bohu blízky osobný vzťah. Píše sa v nej, že Boh nazval patriarchu Abraháma „môj priateľ“. (Izaiáš 41:8) Všimnite si aj uistenie zaznamenané v Jakubovi 4:8: „Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám.“ Je teda zrejmé, že blízky vzťah k Bohu — priateľstvo s ním — je možný. Ale ako sa „priblížiť k Bohu“ a tešiť sa z dobrého vzťahu k nemu, keď je neviditeľný?

Odpoveď na túto otázku nájdeme, keď pouvažujeme o tom, ako sa rozvíja priateľstvo medzi ľuďmi. Zvyčajne sa začína tým, že sa ľudia navzájom predstavia. Keď spolu pravidelne komunikujú a delia sa o myšlienky i pocity, ich vzťah rastie. A keď sa snažia robiť niečo jeden pre druhého, ešte viac sa upevňuje puto ich priateľstva. Pozrime sa, ako nám rovnaký postup pomôže rozvíjať si priateľstvo s Bohom.