Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Mal by som si požičať?

Mal by som si požičať?

„Požičiavanie si je ako svadba; splácanie ako pohreb.“ (Swahilské príslovie)

TOTO príslovie je dobre známe ľuďom žijúcim vo východnej Afrike. Podobné príslovia by sme zrejme našli aj v iných častiach sveta. Odráža sa v týchto slovách aj váš pohľad na požičiavanie si peňazí od priateľov či z iných zdrojov? Hoci sa niekedy zdá, že požičať si je dobrý spôsob, ako získať peniaze, je to naozaj tak? Aké sú úskalia a nebezpečenstvá požičiavania si?

Iné swahilské príslovie, ktoré poukazuje na koreň veci, hovorí: „Požičiavanie ničí priateľstvá.“ Faktom je, že dlhy už narušili nejeden vzťah a zničili nejedno priateľstvo. Ani pri najväčšej úprimnosti a dobrom plánovaní sa situácia nemusí vždy vyvinúť podľa očakávaní. Napríklad ak dlžník neplatí načas, veriteľ môže byť podráždený. Roztrpčenosť môže narastať a poznačiť vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, a dokonca aj medzi ich rodinami. Keďže pôžičky sú možným zdrojom treníc, nemali by sme sa na ne pozerať ako na najľahší spôsob riešenia finančných problémov, ale ako na posledný.

Požičiavanie si môže ohroziť aj vzťah človeka k Bohu. Ako? V prvom rade Biblia hovorí, že ten, kto vedome a úmyselne svoje dlhy neplatí, je v Božích očiach zlý. (Žalm 37:21) Okrem toho sa v nej píše, že ten, „kto si požičiava, je sluhom tomu, kto dáva pôžičku“. (Príslovia 22:7) Dlžník si musí uvedomiť, že kým peniaze nesplatí, má voči veriteľovi záväzok. Ďalšie pravdivé africké príslovie hovorí: „Ak si požičiaš niečie nohy, odnesú ťa tam, kam on chce.“ Jeho podstatou je myšlienka, že ten, kto má veľké dlhy, už v určitom zmysle nie je slobodný.

Splatenie dlhu teda musí mať prednosť pred ostatnými vecami. Rastúce dlhy môžu človeka dostať do ťažkostí. Môžu byť príčinou stresu, nespavosti, prepracovania, ostrých manželských hádok či rozpadu rodiny, nehovoriac o možnej súdnej dohre a väzení. Aké výstižné sú preto slová zapísané v Rimanom 13:8: „Nebuďte nikomu nič dlžní okrem toho, aby ste sa navzájom milovali.“

 JE TO NUTNÉ?

Vo svetle týchto slov je dobré byť v požičiavaní si peňazí opatrný. Je múdre položiť si nasledujúce otázky: Naozaj si musím požičať? Potrebujem tie peniaze na to, aby som sa postaral o svoju rodinu, alebo preto, že si chcem žiť nad pomery? Môže byť za tým skrytá chamtivosť? Vo väčšine prípadov je lepšie uskromniť sa, ako si na krk uviazať pôžičku.

Je pravda, že aj tu existujú výnimky. Napríklad človek sa môže ocitnúť v naliehavej situácii a pôžička sa mu javí ako jediné riešenie. Ale aj v takom prípade si musí uvedomiť, že má záväzok, a pamätať na určité zásady. Ktoré?

Prvá: Nikdy nezneužívať druhého, len preto, že sa mu finančne darí. Nemali by sme si myslieť, že druhí ľudia sú povinní nám pomáhať, len preto, že na to majú. Ani by sme nemali dospieť k názoru, že k takým ľuďom nemusíme byť čestní. Nesmieme závidieť tým, ktorí sú finančne zabezpečení. (Príslovia 28:22)

Druhá: Všetko poctivo splatiť, a to čo najskôr. Ak vám veriteľ nestanoví konkrétny splátkový kalendár, urobte to vy a potom sa ho držte. Je dôležité, aby ste svoju dohodu dali na papier — vyhnete sa tak nedorozumeniam na oboch stranách. (Jeremiáš 32:9, 10) Ak je to možné, peniaze prineste osobne, aby ste mohli veriteľovi poďakovať. Ak budete v splácaní pôžičky svedomití, pomôže vám to udržať si s druhými dobré vzťahy. Ježiš vo svojej Kázni na vrchu povedal: „Nech vaše slovo áno znamená áno, vaše nie, nie.“ (Matúš 5:37) Okrem toho vždy pamätajte na Zlaté pravidlo, ktoré znie: „Všetko, čo chcete, aby vám ľudia robili, musíte takisto robiť im.“ (Matúš 7:12)

PRAKTICKÉ RADY Z BIBLIE

Biblia ponúka veľmi jednoduchý protiliek na nutkanie požičať si peniaze: „Istotne je to prostriedok k veľkému zisku, tá zbožná oddanosť spolu so sebestačnosťou.“ (1. Timotejovi 6:6) Inými slovami, keď je človek spokojný s tým, čo má, vyhne sa smutným následkom požičiavania si. Je pravda, že v dnešnom svete, v ktorom ľudia chcú mať všetko a hneď, to nie je ľahké. Veľkou pomocou je „zbožná oddanosť“. V akom ohľade?

Zamyslime sa nad príkladom jedného manželského páru z Ázie. Keď boli mladší, obdivovali ľudí, ktorí si mohli dovoliť vlastný dom. Rozhodli sa, že aj oni si kúpia dom. Mali nejaké úspory, ale museli si ešte požičať z banky a od príbuzných. Zakrátko však zistili, aké ťažké je pravidelne uhrádzať vysoké splátky. Často museli pracovať neskoro do noci, a preto im už nezostával čas na deti. Manžel sa vyjadril: „Na pleciach som niesol ťažký náklad dlhov. Výsledkom bol stres, bolesť a nedostatok spánku. Mal som pocit, že nemôžem ani dýchať.“

„Keď má človek duchovný pohľad na hmotné veci, je mu to na ochranu“

Potom si títo manželia spomenuli na slová z 1. Timotejovi 6:6 a zhodli sa na tom, že najlepšie bude, keď dom predajú. Trvalo im takmer dva roky, kým sa úplne oslobodili od finančných záväzkov. Čo sa z toho naučili? Hovoria: „Keď má človek duchovný pohľad na hmotné veci, je mu to na ochranu.“

Hoci mnohí ľudia veľmi dobre poznajú swahilské príslovie z úvodu tohto článku, neodrádza ich to od požičiavania si. No vo svetle uvedených biblických zásad bude múdre, keď si každý, kto uvažuje o pôžičke, položí otázku: Mal by som si požičať?