Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | MÔŽE BYŤ ČLOVEK BOŽÍM PRIATEĽOM?

Niet nad priateľstvo s Bohom

Niet nad priateľstvo s Bohom

Čo môžete robiť, aby ste boli Božím priateľom? Rozobrali sme si niekoľko krokov, ktoré v tomto ohľade môžete podniknúť. Pripomeňme si ich:

  1. Poznať Božie meno, Jehova, a používať ho

  2. Pravidelne s Bohom komunikovať prostredníctvom modlitby a štúdia jeho Slova, Biblie

  3. Vytrvalo konať to, čo sa mu páči

Blízky vzťah k Bohu si vytvoríte, keď budete používať jeho meno, modliť sa k nemu, študovať jeho Slovo a robiť to, čo sa mu páči

Povedali by ste na základe týchto kritérií, že robíte všetko, čo treba, aby ste si vytvorili blízky vzťah k Bohu? Alebo máte pocit, že by ste sa mohli v niektorej z týchto oblastí zlepšiť? Samozrejme, je na to potrebné úsilie, ale nikdy to neoľutujete.

Jennifer zo Spojených štátov sa vyjadrila: „Akékoľvek úsilie, ktoré vynaložíte, aby ste mali k Bohu bližší vzťah, stojí za to. Takýto vzťah prináša mnoho požehnaní: väčšiu dôveru v Boha, lepšie pochopenie jeho osobnosti a hlavne viac lásky. Niet nad priateľstvo s Bohom!“

Ak túžite mať k Bohu blízky vzťah, Jehovovi svedkovia vám v tom radi pomôžu. Zariadia, aby s vami niekto viedol bezplatné štúdium Biblie. Radi vás tiež privítajú na biblickom zhromaždení v sále Kráľovstva, kde sa môžete stretnúť s ľuďmi, ktorí si nadovšetko cenia svoj vzťah k Bohu. * Vďaka tomu budete môcť aj vy jedného dňa tak ako žalmista povedať: „Pre mňa je dobré približovať sa k Bohu.“ (Žalm 73:28)

^ 9. ods. Ak si prajete štúdium Biblie alebo chcete nájsť najbližšiu sálu Kráľovstva, povedzte o tom človeku, ktorý vám dal tento časopis, alebo navštívte našu stránku www.jw.org/sk a kliknite na príslušný odkaz pod titulkom KONTAKT v spodnej časti hlavnej stránky.