Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | MÔŽE BYŤ ČLOVEK BOŽÍM PRIATEĽOM?

Ako často komunikujete s Bohom?

Ako často komunikujete s Bohom?

Blízki priatelia spolu komunikujú tak často, ako im to okolnosti umožňujú — či už osobne, cez telefón, e-mail, videohovor, alebo listom. Teda ak chceme mať blízky vzťah k Bohu, musíme s ním pravidelne komunikovať. Ale ako je možné komunikovať s Bohom?

Človek môže s Bohom hovoriť prostredníctvom modlitby. Modlitba k Bohu však nie je len taký všedný rozhovor, aký by sme mali s niekým seberovným. Musíme si uvedomiť, že keď sa modlíme, oslovujeme nášho Stvoriteľa, Panovníka vesmíru. Preto by sme sa mali modliť s hlbokou úctou. Ak chceme, aby boli Bohu naše modlitby príjemné, musia spĺňať určité požiadavky. Spomeňme tri z nich.

Prvá požiadavka: Musíme sa modliť výlučne k Bohu Jehovovi — nie k Ježišovi ani k „svätým“ a ani k obrazom či sochám. (2. Mojžišova 20:4, 5) V Biblii sa jasne píše: „Nech sa vaše prosebné žiadosti oznamujú Bohu modlitbou a pokornou prosbou spolu s vďakou.“ (Filipanom 4:6) Druhá požiadavka: Modlitby musia byť predkladané v mene Božieho Syna, Ježiša Krista. Sám Ježiš povedal: „Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom mňa.“ (Ján 14:6) Tretia požiadavka: Naše modlitby musia byť v súlade s Božou vôľou. Biblia uvádza: „Počuje nás, nech prosíme o čokoľvek podľa jeho vôle.“ * (1. Jána 5:14)

Blízki priatelia spolu komunikujú tak často, ako im to okolnosti umožňujú

No nemôžeme očakávať, že priateľstvo bude trvalé, ak rozpráva len jeden. Tak ako sa priatelia tešia zo vzájomného rozhovoru, aj my musíme Bohu umožniť, aby k nám hovoril, a pozorne ho počúvať. Akým spôsobom k nám Boh hovorí?

Boh Jehova k nám dnes „hovorí“ prostredníctvom svojho písaného Slova, Biblie. (2. Timotejovi 3:16, 17) Ako je to možné? Predstavte si, že ste dostali list od blízkeho priateľa. Keď si ho prečítate, možno niekomu s radosťou poviete: „Ozval sa mi môj dobrý priateľ!“ No neozval sa slovne, urobil to písomne. V podobnom zmysle, keď čítame Bibliu, umožňujeme Jehovovi, aby k nám hovoril. Gina, ktorú sme spomínali v úvodnom článku tejto série, sa vyjadrila: „Ak chcem, aby ma Jehova považoval za priateľa, musím si pozorne čítať ‚list‘, ktorý nám poslal — Bibliu. Vďaka tomu, že si ju každý deň čítam, mám bližší vzťah k Bohu.“ Umožňujete aj vy Jehovovi, aby k vám denne hovoril tak, že si každý deň čítate jeho Slovo? Ak to budete robiť, aj vy sa budete cítiť k Bohu bližšie.

^ 5. ods. Viac informácií o tom, ako sa priblížiť k Bohu v modlitbe, nájdete v knihe Čo učí Biblia? v 17. kapitole. Vydali Jehovovi svedkovia.