Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY

Existuje Satan?

Existuje Satan?

Socha zobrazujúca Satana ako padlého anjela (Madrid, Španielsko)

„Keď som bol ešte chlapec a neposlúchal som, mama mi vždy hovorievala: ‚Príde si po teba čert!‘ Ja som jej na to odpovedal: ‚Nech len príde!‘ V Boha som veril, ale nie v Satana.“ ​(ROGELIO, SALVÁDOR)

Súhlasíte s mladým Rogeliom? Ktorý z nasledujúcich názorov najlepšie vystihuje ten váš?

  • Satan nie je skutočný — je len symbolom zla.

  • Satan existuje, ale s ľuďmi nemá nič do činenia.

  • Satan je mocný duchovný tvor, ktorý má na ľudí značný vplyv.

Každý z týchto názorov má možno milióny zástancov. Ale je naozaj podstatné vedieť, aká je pravda? Určite. Veď ak Satan neexistuje, potom tí, ktorí v neho veria, žijú v omyle. A ak Satan existuje, ale ľudia ho nezaujímajú, tak sa ho milióny ľudí boja úplne zbytočne. Ale ak je Satan zákerný manipulátor, potom je oveľa nebezpečnejší, než si väčšina ľudí myslí.

Preskúmajme, čo Biblia hovorí o nasledujúcich otázkach: Kto alebo čo je Satan? Je to symbol zla alebo duchovná bytosť? Ak je to duchovná bytosť, je nebezpečný? A ak je nebezpečný, ako sa pred ním môžeme chrániť?