Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | ZAUJÍMA SA BOH O VÁS?

Boh vám poskytuje útechu

Boh vám poskytuje útechu

„Predsa nás Boh, ktorý potešuje skrúšených, potešil.“ ​(2. KORINŤANOM 7:6)

„[Boží Syn] ma miloval a dal za mňa sám seba.“ ​(GALAŤANOM 2:20)

PREČO O TOM NIEKTORÍ POCHYBUJÚ: Niektorí ľudia sa aj vtedy, keď zúfalo potrebujú útechu, zdráhajú poprosiť Boha, aby im pomohol, pretože to považujú za sebecké. Istá žena menom Raquel sa vyjadrila: „Keď sa zamyslím nad tým, koľko je na svete ľudí a aké vážne ťažkosti zažívajú, moje problémy sa mi zdajú úplne nepodstatné, a preto Boha neprosím o pomoc.“

ČO SA PÍŠE V BOŽOM SLOVE: Boh urobil niečo mimoriadne, aby pomohol ľuďom a poskytol im útechu. Všetci ľudia, ktorí žijú dnes na zemi, zdedili hriech — neodstrániteľnú chybu, ktorá im bráni dokonale spĺňať Božie požiadavky. Ale Boh nás miluje, a preto „poslal svojho Syna [Ježiša Krista] ako obeť zmierenia za naše hriechy“. (1. Jána 4:10) Vďaka Ježišovej výkupnej obeti je nám Boh ochotný odpustiť hriechy, môžeme získať čisté svedomie, ako aj nádej na večný život v pokojnom novom svete. * Možno si však kladiete otázku: „Je výkupné prejavom Božieho záujmu iba o ľudstvo ako celok, alebo aj o nás ako jednotlivcov?“

Pouvažujte o apoštolovi Pavlovi. Ježišova výkupná obeť naňho tak zapôsobila, že napísal: „Žijem vierou v Božieho Syna, ktorý ma miloval a dal za mňa sám seba.“ ​(Galaťanom 2:20) Hoci sa Pavol stal kresťanom až po Ježišovej smrti, výkupné považoval za osobný dar od Boha.

Obetná smrť Ježiša Krista je osobným darom od Boha aj pre vás. Tento dar je dôkazom toho, ako veľmi si vás Boh cení, a môže vám dať „večnú útechu a dobrú nádej“, prostredníctvom ktorej „vás [Boh] upevní v každom dobrom skutku a slove“. (2. Tesaloničanom 2:16, 17)

No Ježiš zaplatil výkupné pred takmer 2 000 rokmi. Existuje nejaký dôkaz, že Boh nám pomáha aj dnes?

^ 5. ods. Viac informácií o Ježišovej výkupnej obeti nájdete v knihe Čo učí Biblia? v 5. kapitole. Vydali Jehovovi svedkovia.