Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Odpovede na biblické otázky

Odpovede na biblické otázky

Čo urobí Ježiš v budúcnosti?

Ježiš bol po svojej smrti v roku 33 n. l. vzkriesený a vystúpil do neba. O mnoho storočí neskôr dostal moc vládnuť ako Kráľ Božieho Kráľovstva. (Daniel 7:13, 14) V budúcnosti použije svoju kráľovskú moc, aby nastolil na zemi mier a odstránil chudobu. (Prečítajte si Žalm 72:7, 8, 13.)

Ježiš ako Kráľ očistí zem od nespravodlivosti

Ježiš ako vládca nad zemou urobí úžasné veci. Moc, ktorú dostal od svojho Otca, použije na to, aby ľuďom prinavrátil dokonalosť. Tak sa ľudia budú môcť tešiť zo života na zemi bez toho, aby museli zostarnúť a zomrieť. (Prečítajte si Jána 5:26–29 a 1. Korinťanom 15:25, 26.)

Čo robí Ježiš dnes?

Dnes Ježiš vedie svojich nasledovníkov v celosvetovom zvestovateľskom diele. Jeho nasledovníci navštevujú ľudí, aby im ukázali, čo hovorí Biblia o Božom Kráľovstve. Ježiš sľúbil, že ich bude v tomto diele podporovať až do času, keď Božie Kráľovstvo odstráni všetky ľudské vlády. (Prečítajte si Matúša 24:14; 28:19, 20.)

Ježiš vedie pravý kresťanský zbor, prostredníctvom ktorého pomáha ľuďom žiť kvalitnejším spôsobom života. A v budúcnosti svojich nasledovníkov prevedie aj cez zničenie súčasného systému vecí do nového sveta, ktorý sľúbil Boh. (Prečítajte si 2. Petra 3:7, 13 a Zjavenie 7:17.)