Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 UČTE SVOJE DETI

Ježiš Kristus — ako by sme si ho mali predstavovať?

Ježiš Kristus — ako by sme si ho mali predstavovať?

Na celom svete môžeme v decembri vidieť obrázky či betlehemy, ktoré pripomínajú Ježišovo narodenie. Ježiš ako bábätko leží v jasličkách, čo je drevený válov, do ktorého sa dávalo seno pre dobytok. Ale mali by sme si Ježiša stále predstavovať len ako bábätko? ~ * Ježiš má dnes veľmi dôležité postavenie. Vieš aké? ~ Odpoveď zistíme, keď si prečítame, čo raz v noci zažili pastieri, ktorí pásli ovečky neďaleko Betlehema.

Pred pastiermi sa zrazu objavil anjel, ktorý im povedal: „Dnes sa vám narodil v Dávidovom meste Záchranca, ktorý je Kristus, Pán.“ Anjel im tiež povedal, že dieťatko nájdu „zavinuté do plienok a ležiace v jasliach“. K anjelovi sa potom pridalo veľa ďalších anjelov a chválili Boha.

Ako by si sa cítil, keby si počul anjelov chváliť Boha? ~ Pastieri boli nadšení! Povedali si: „Poďme priamo do Betlehema a pozrime sa na to, čo sa stalo.“ Keď tam prišli, „našli Máriu a tiež Jozefa a dieťatko, ktoré ležalo v jasliach“.

Zakrátko prišli za Máriou a Jozefom do Betlehema aj ďalší. Keď týmto ľuďom pastieri vyrozprávali, čo videli a počuli, všetci boli udivení. Si rád, že aj ty vieš o týchto úžasných veciach? ~ Všetci, ktorí milujú Boha, sú radi. Chcel by si vedieť, prečo Ježišovo narodenie spôsobilo takú radosť? ~ Aby sme to zistili, pozrime sa, čo sa stalo ešte predtým, ako sa Mária vydala za Jozefa.

Jedného dňa Máriu navštívil anjel, ktorý sa volal Gabriel. Povedal jej, že sa jej narodí syn a že „bude veľký a bude sa nazývať Syn Najvyššieho“. Gabriel potom dodal: „Bude vládnuť ako kráľ a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária chcela vedieť, ako môže mať dieťa, keď nikdy nemala pohlavný styk s mužom. Anjel Gabriel  jej vysvetlil: „Zatieni ťa moc Najvyššieho“ a „to, čo sa narodí, bude sa nazývať sväté, Boží Syn“. Boh preniesol život svojho Syna z nebies do Máriinho lona, aby sa Ježiš narodil ako človek. To bol úžasný zázrak!

Všimol si si, že na obrázkoch betlehemov bývajú pri jasličkách okrem pastierov, ktorí prišli Ježiša navštíviť, aj traja „králi“ alebo „mudrci“? ~ Takéto obrázky môžeme na Vianoce často vidieť, ale nie sú pravdivé. Tí „mudrci“ boli v skutočnosti astrológovia, ktorí sa zaoberali vecami, ktoré sa Bohu nepáčia. Okrem toho sa v Biblii píše, že „keď prišli do domu, videli dieťatko s Máriou, jeho matkou“. Teda Ježiš v tom čase už nebol novorodeniatkom v jasličkách, ale so svojimi rodičmi už býval v dome!

Ako astrológovia našli Ježiša? ~ Viedla ich „hviezda“, no nie priamo do Betlehema, ale najprv do Jeruzalema ku kráľovi Herodesovi. V Biblii sa píše, že aj Herodes chcel Ježiša nájsť, ale preto, aby ho zabil. Čo myslíš, kto viedol astrológov pomocou tejto „hviezdy“ k Herodesovi? ~ Nebol to pravý Boh, Jehova, ale jeho nepriateľ, Satan Diabol!

Satan sa snaží, aby si dnes ľudia Ježiša predstavovali len ako bezmocné bábätko. Ale anjel Gabriel Márii povedal, že Ježiš „bude vládnuť ako kráľ“ a že „jeho kráľovstvu nebude konca“. Ježiš teraz vládne v nebi a čoskoro zničí všetkých Božích nepriateľov. Teda Ježiša by sme si mali predstavovať ako Kráľa a hovoriť o tom druhým ľuďom.

^ 3. ods. Ak si článok čítate spolu s dieťaťom, vlnovka naznačuje, kedy môžete urobiť pauzu a povzbudiť dieťa, aby sa vyjadrilo.