Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | ČO SA MÔŽETE DOZVEDIEŤ Z BIBLIE?

„Našli sme Mesiáša“!

„Našli sme Mesiáša“!

Zhruba štyri storočia po napísaní poslednej knihy hebrejskej časti Biblie sa splnilo Micheášovo proroctvo o Mesiášovi: v Betleheme sa narodil Ježiš. Asi o 30 rokov neskôr, v roku 29 n. l., sa splnila prvá časť Danielovho proroctva o prichádzajúcom Mesiášovi. Ježiš bol pokrstený a Boh ho pomazal svätým duchom. Dlho očakávaný Mesiáš, teda sľúbené „semeno“, prišiel presne v stanovenom čase!

Hneď nato Ježiš začal svoju službu — začal „zvestovať dobré posolstvo o Božom kráľovstve“. (Lukáš 8:1) Presne ako bolo predpovedané, Ježiš bol láskavý, vľúdny a úprimne sa zaujímal o druhých. Jeho vyučovanie bolo praktické a motivované láskou. Uzdravoval „všetky druhy neduhov“, čo bol dôkaz, že Boh je s ním. (Matúš 4:23) Ľudia všetkých vekových skupín prúdili k Ježišovi a prichádzali k rovnakému záveru, aký vyjadril jeden z jeho učeníkov: „Našli sme Mesiáša“! (Ján 1:41)

Ježiš predpovedal, že krátko predtým ako jeho Kráľovstvo prevezme úplnú moc nad zemou, ľudstvo budú sužovať vojny, zemetrasenia a mnohé iné ťažkosti. Preto všetkých nabádal: „Zostaňte bdelí.“ (Matúš 24:42)

Ježiš bol dokonalý človek a vždy poslúchal Boha. Mal však nepriateľov, ktorí ho napokon vydali na smrť. Svojou smrťou priniesol dokonalú obeť, aby pre nás kúpil späť to, čo Adam s Evou stratili — možnosť žiť večne v raji.

Tým, že Ježiš zomrel a Boh ho na tretí deň vzkriesil ako mocného duchovného tvora, sa splnili proroctvá. Ježiš sa potom zjavil viac ako 500 učeníkom. Predtým ako vystúpil do neba, poveril svojich nasledovníkov, aby zvestovali dobré posolstvo o ňom a o jeho Kráľovstve „ľuďom všetkých národov“. (Matúš 28:19) Do akej miery sa im podarilo splniť toto poverenie?

(Založené na Evanjeliu podľa Matúša, Marka, Lukáša Jána a na 1. Korinťanom)