Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Prečo všetko to utrpenie?

Prečo všetko to utrpenie?

Ak chceme pochopiť, prečo je vo svete toľko utrpenia a prečo ľudské snahy odstrániť utrpenie neustále zlyhávajú, musíme zistiť, aké sú jeho skutočné príčiny. Hoci je ich viacero a sú zložité, môžeme byť vďační, že nám ich Biblia pomáha rozpoznať. V tomto článku preskúmame päť základných príčin, prečo je vo svete toľko utrpenia. Povzbudzujeme vás, aby ste dôkladne zvážili, čo hovorí Biblia o tejto dôležitej otázke, a s pomocou Božieho Slova prenikli k podstate veci. (2. Timotejovi 3:16)

NÁSLEDKY ZLEJ VLÁDY

„Keď panuje niekto zlý, ľud vzdychá,“ hovorí Biblia. (Príslovia 29:2)

Počas histórie sa pri moci vystriedalo množstvo diktátorov, ktorí vládli železnou rukou a spôsobovali tak ľuďom nevýslovné utrpenie. Pravda, nemožno to povedať o každom vládcovi. Niektorí možno majú úprimný záujem o ľudí vo svojej krajine. Ale keď sa už dostanú k moci, často zistia, že ich snahy stroskotávajú na vnútorných rozbrojoch a boji o moc. Alebo svoju moc začnú zneužívať pre osobný zisk, na úkor bežných ľudí. Bývalý americký minister zahraničných vecí Henry Kissinger povedal: „Dejiny sú príbehom snáh, ktoré zlyhali, túžob, ktoré sa neuskutočnili.“

V Biblii sa okrem toho píše: „Kráčajúcemu mužovi ani nepatrí, aby riadil svoj krok.“ (Jeremiáš 10:23) Nedokonalí ľudia nemajú potrebnú múdrosť a prezieravosť na to, aby dokázali úspešne riešiť všetky svoje osobné záležitosti. A ak ľudia nedokážu riadiť vlastné kroky, ako môžu riadiť kroky celého národa? Vidíte, prečo ľudskí panovníci nie sú schopní odstrániť utrpenie? Veru, zlá vláda je až príliš často príčinou mnohého utrpenia!

VPLYV FALOŠNÉHO NÁBOŽENSTVA

„Podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku medzi sebou,“ povedal Ježiš. (Ján 13:35)

Náboženskí vodcovia všetkých vierovyznaní a denominácií hlásajú lásku a jednotu. Skutočnosť je však taká, že sa im nepodarilo vštepiť svojim nasledovníkom dostatočne silnú lásku na to, aby prekonala predsudky. Namiesto toho, aby náboženstvá pomáhali veriacim pestovať si lásku, často sú príčinou rozkolov, fanatizmu a konfliktov medzi národmi a národnostnými skupinami. Teológ Hans Küng v závere svojej knihy Christentum und Weltreligionen (Kresťanstvo a svetové náboženstvá) napísal: „K tým najfanatickejším a najkrutejším politickým konfliktom  patria tie, ktoré boli ovplyvnené, roznietené a posvätené náboženstvom.“

Duchovní mnohých náboženstiev tiež otvorene tolerujú predmanželský a mimomanželský sex a homosexualitu. Výsledkom sú potraty, nechcené tehotenstvá, šírenie chorôb a rozpadnuté manželstvá a rodiny — čo prináša neopísateľnú bolesť a trápenie.

ĽUDSKÁ NEDOKONALOSŤ A SEBECKÉ TÚŽBY

„Každý je pokúšaný tým, že je priťahovaný a lákaný vlastnou žiadosťou. Keď sa potom žiadosť stane plodnou, porodí hriech.“ (Jakub 1:14, 15)

Každý z nás má následkom zdedenej nedokonalosti sklon k chybám a omylom a musí bojovať s túžbou robiť „to, čo chce telo“. (Efezanom 2:3) Tento boj je zvlášť náročný, keď sa na naplnenie nesprávnej túžby naskytne príležitosť. Ak sa škodlivej žiadosti poddáme, následky môžu byť ničivé.

Spisovateľ P. D. Mehta napísal: „Príčinou utrpenia je do veľkej miery naša vlastná žiadostivosť, naše horúčkovité baženie po rozkošiach a naša nestriedmosť, naša chamtivosť a naša ctižiadosť.“ Žiadosti a závislosti každého druhu — či už ide o alkohol, drogy, hazardné hry, sex, alebo niečo iné — už zničili život nejednému „váženému občanovi“ a pripravili strastiplné chvíle jeho rodine, priateľom a iným. Práve pre ľudskú nedokonalosť musíme len súhlasiť s tým, čo hovorí Biblia: „Vieme totiž, že celé tvorstvo ešte stále spolu stená a spolu trpí v bolesti až dosiaľ.“ (Rimanom 8:22)

PÔSOBENIE ZLÝCH DUCHOV

Z Biblie sa dozvedáme, že Satan je „bohom tohto systému vecí“ a že má na svojej strane mocných zlých duchov, ktorí sa nazývajú démoni. (2. Korinťanom 4:4; Zjavenie 12:9)

Tak ako Satan, aj démoni majú aktívny podiel na zvádzaní a ovládaní ľudí. To potvrdil aj apoštol Pavol, keď napísal: „Nezápasíme s krvou a telom, ale s vrchnosťami, s mocami, so svetovládcami tejto tmy, so zlými duchovnými silami v nebeských miestach.“ (Efezanom 6:12)

Hoci démoni nachádzajú v obťažovaní ľudí potešenie, nie je to ich hlavný cieľ. Ich zámerom je odvrátiť ľudí od Najvyššieho Boha, Jehovu. (Žalm 83:18) Astrológia, mágia, čarodejníctvo a veštenie sú len niektoré z nástrojov, ktoré démoni využívajú na zvádzanie a ovládanie ľudí. Preto nás Jehova pred týmito nebezpečnými vecami vystríha a všetkým, ktorí sa Satanovi a démonom vzoprú, ponúka ochranu. (Jakub 4:7)

ŽIJEME „V POSLEDNÝCH DŇOCH“

Biblia asi pred dvetisíc rokmi predpovedala: „Vedz, že v posledných dňoch nastanú kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať.“

A podáva aj vysvetlenie, prečo budú tie časy kritické: „Lebo ľudia budú milovať samých seba, budú milovať peniaze, budú sebaistí, pyšní... bez prirodzenej náklonnosti, neprístupní akejkoľvek dohode, ohovárači, bez sebaovládania, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, tvrdohlaví, nadutí pýchou, viac milujúci rozkoše ako Boha.“ Jednou z hlavných príčin všetkého toho utrpenia, ktorého sme dnes svedkami, je bezpochyby skutočnosť, že žijeme „v posledných dňoch“. (2. Timotejovi 3:1–4)

Nie je teraz, po úvahe o týchto faktoroch, zrejmé, prečo ľudia nedokážu odstrániť zo zeme utrpenie napriek tomu, že možno majú dobré úmysly? U koho potom môžeme hľadať pomoc? Musíme sa obrátiť na nášho Stvoriteľa, ktorý sľúbil, že zasiahne, aby „zničil Diablove diela“ a diela Diablových prisluhovačov. (1. Jána 3:8) V nasledujúcom článku sa budeme zaoberať otázkou, čo Boh urobí, aby odstránil všetky príčiny utrpenia.