Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY: JE BOH KRUTÝ?

Prečo si niektorí myslia, že Boh je krutý?

Prečo si niektorí myslia, že Boh je krutý?

ZARAZILA vás otázka, či Boh je krutý? Niektorých možno áno, ale je pravda, že mnohí ľudia dnes takto uvažujú. Prečo?

Niektorí ľudia, ktorí zažili nejakú prírodnú katastrofu, sa pýtajú: Prečo Boh pripúšťa, aby sa diali takéto veci? Nezaujíma sa o nás? Alebo je krutý?

Ďalším sa podobné otázky vynárajú pri čítaní Biblie. Keď narazia na také pasáže, ako je správa o celosvetovej potope, uvažujú: Ak Boh ľudí miluje, prečo spôsobil, aby všetci tí ľudia zomreli? Nie je to kruté?

Aj vás niekedy znepokojujú podobné otázky? Alebo vás niekto zaskočil takýmito otázkami a vy ste mu na ne nedokázali odpovedať? Ak je to tak, možno vám pomôže nasledujúca úvaha.

PREČO V NÁS KRUTOSŤ VZBUDZUJE ODPOR?

Jednoducho povedané, lebo máme zmysel pre to, čo je správne a čo nesprávne. V tom sa veľmi líšime od zvierat. Náš Stvoriteľ nás vytvoril „na svoj obraz“. (1. Mojžišova 1:27) Čo to znamená? Znamená to, že nás stvoril so schopnosťou odzrkadľovať jeho vlastnosti a morálne normy, jeho zmysel pre to, čo je správne a čo nie. Zamyslite sa: Ak zmysel pre to, čo je správne a čo nesprávne, máme od Boha a krutosť v nás prirodzene vzbudzuje odpor, neznamená to, že aj Boh to cíti rovnako?

Biblia nielenže potvrdzuje, že takéto uvažovanie je logické, ale dokonca sú v nej zapísané tieto Božie slová: „Moje cesty [sú] vyššie než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky.“ (Izaiáš 55:9) Ak by sme označili Boha za krutého, netvrdili by sme pravý opak — že naše cesty sú vyššie než jeho? Skôr ako zaujmeme takýto postoj, určite by bolo múdre zistiť si viac informácií. Možno by sme sa nemali pýtať, či je Boh krutý, ale prečo sa niektoré jeho skutky možno zdajú kruté. Aby sme na túto otázku získali správny pohľad, zamyslime sa nad tým, čo znamená byť „krutý“.

Keď niekoho označíme za krutého, posudzujeme jeho pohnútky. Krutý je ten, kto sa vyžíva v utrpení druhých alebo kto je k utrpeniu iných ľahostajný. A tak otec, ktorý karhá svojho syna preto, lebo sa vyžíva v tom, že zraňuje jeho city, je krutý. Ale otec, ktorý ho karhá preto, aby ho niečo naučil alebo pred niečím ochránil, je dobrý otec. Keďže nie vždy poznáme dôvody, prečo niekto nejako koná, je ľahké pripísať mu nesprávne pohnútky. A to určite uznáte, ak vám už niekto takto ukrivdil.

V nasledujúcich článkoch budeme rozoberať dva dôvody, prečo si niektorí ľudia myslia, že Boh je krutý — prírodné katastrofy, ktoré sa dejú dnes, a Božie súdy, o ktorých čítame v Biblii. Naozaj fakty dokazujú, že Boh je krutý?