Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ODPOVEDE NA BIBLICKÉ OTÁZKY

Odpovede na biblické otázky

Prečo je Ježiš nazvaný Boží Syn?

Boh nemá doslovnú manželku, s ktorou by mal deti. On je Tvorcom všetkého živého. Ľudia boli vytvorení so schopnosťou napodobňovať Božie vlastnosti. Preto je Adam, prvý človek, ktorého Boh vytvoril, nazvaný „syn Boží“. Podobne aj Ježiš je nazvaný „Boží Syn“, lebo bol vytvorený s takými vlastnosťami, aké má jeho Otec. (Prečítajte si Lukáša 3:38 a Jána 1:14, 49.)

Kedy bol Ježiš stvorený?

Boh vytvoril Ježiša predtým, ako vytvoril Adama. Vlastne vytvoril Ježiša úplne na začiatku a potom prostredníctvom neho vytvoril všetko ostatné vrátane anjelov. Preto Biblia hovorí, že Ježiš je „prvorodený celého [Božieho] stvorenia“. (Prečítajte si Kolosanom 1:15, 16.)

Predtým ako sa Ježiš narodil v Betleheme, žil ako duchovná bytosť v nebi. Keď prišiel ustanovený čas, Boh preniesol Ježišov život z neba do lona Márie, aby sa Ježiš mohol narodiť ako človek. (Prečítajte si Lukáša 1:30–32 a Jána 6:38; 8:23.)

Prečo Boh chcel, aby sa Ježiš narodil ako človek na zemi? Akú mimoriadnu úlohu tu Ježiš splnil? Odpovede na tieto otázky môžete nájsť v Biblii. Keď ich preskúmate, pomôžu vám lepšie pochopiť a viac si oceniť to, čo pre vás Boh a Ježiš urobili.