STRÁŽNA VEŽA Február 2013 | Aký príklad nám dal Mojžiš

Pouvažujte o troch dobrých vlastnostiach, ktorými Mojžiš vynikal, a zamyslite sa nad tým, čo sa môžeme od neho naučiť.

Z TITULNEJ STRANY

Kto bol Mojžiš?

Tohto bohabojného muža si hlboko vážia kresťania, židia, moslimovia i ďalší. Čo o ňom viete?

Z TITULNEJ STRANY

Mojžiš — príklad viery

Mojžiš mal silnú vieru, lebo sa v živote zameriaval na Božie sľuby. Ako si môžete vypestovať takúto vieru?

Z TITULNEJ STRANY

Mojžiš — príklad pokory

Mnohí považujú pokoru za slabosť. Ako sa na túto vlastnosť pozerá Boh? Ako prejavoval pokoru Mojžiš?

Z TITULNEJ STRANY

Mojžiš — príklad lásky

Mojžiš prejavoval lásku k Bohu a k ľuďom. Čo sa môžeme naučiť z jeho príkladu?

PRIBLÍŽTE SA K BOHU

„Je Bohom... živých“

Boh má moc poraziť smrť prostredníctvom vzkriesenia. Nakoľko spoľahlivý je tento sľub?

BIBLIA MENÍ ŽIVOTY

„Chceli, aby som sa sám presvedčil o pravde“

Luis Alifonso sa chcel stať mormónskym misionárom. Ako štúdium Biblie zmenilo jeho život a jeho ciele?

AKO DOSIAHNUŤ ŠŤASTIE V RODINE

Postihnuté dieťa v rodine

Pouvažujte o troch problémoch, s ktorými sa zrejme stretávate, a o tom, ako vám môžu pomôcť múdre biblické rady.

Čo je „Judášovo evanjelium“?

Napísal toto evanjelium Judáš, učeník, ktorý zradil Ježiša? Malo by ovplyvniť náš pohľad na kresťanstvo?

Odpovede na biblické otázky

Ak Boh vytvoril všetko, vytvoril aj Diabla? Preskúmajte, čo o tom hovorí Biblia.

Ďalší materiál online

Biblická kartička – Ezau

Ako Ezau ukázal, že si neváži sväté veci? Vytlač si túto biblickú kartičku a dozvieš sa to.

Budeš k druhým milosrdný?

Prenikni hlbšie do príbehu o milosrdnom Samaritánovi a pouč sa z neho.