Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Učme sa z Božieho Slova

Prečo Boh poslal Ježiša na zem?

Prečo Boh poslal Ježiša na zem?

Tento článok sa venuje otázkam, ktoré ste si už možno položili. Ukazuje, kde na ne môžete nájsť odpoveď vo svojej Biblii. Jehovovi svedkovia sa s vami o týchto odpovediach radi porozprávajú.

1. Kde bol Ježiš predtým, ako ho Boh poslal na zem?

Predtým než sa Ježiš narodil v Betleheme, žil ako duchovná bytosť v nebi. Bol prvým Božím stvorením. Bol tiež jediný, koho Boh vytvoril priamo, a preto je v Biblii vhodne označený ako Boží jednosplodený Syn. Keď bol v nebi, často vystupoval ako Boží hovorca. Preto je označený aj ako Slovo. Konal tiež ako Boží pomocník a podieľal sa na tvorení všetkého ostatného. (Ján 1:2, 3, 14) Ježiš žil s Bohom v nebi celé veky predtým, ako boli stvorení ľudia. (Prečítajte si Micheáša 5:2; Jána 17:5.)

2. Ako Boh poslal svojho Syna na zem?

Jehova prostredníctvom svätého ducha preniesol Ježišov život z neba do lona Márie. A tak na to, aby sa Ježiš narodil, nebol potrebný ľudský otec. Jeho narodenie oznámili anjeli niekoľkým miestnym pastierom, ktorí nocovali vonku a strážili svoje stáda. (Lukáš 2:8–12) Teda Ježiš sa nenarodil uprostred zimy, ale pravdepodobne začiatkom októbra, keď bolo ešte pomerne teplé počasie. O nejaký čas sa Mária a jej manžel Jozef vrátili s Ježišom do svojho domovského mesta Nazareta a tam ho vychovávali. Jozef sa o Ježiša staral ako o svojho adoptívneho syna. (Prečítajte si Matúša 1:18–23.)

Keď mal Ježiš asi 30 rokov, dal sa pokrstiť. Pri jeho krste Boh verejne oznámil, že Ježiš je jeho Syn. Potom Ježiš začal vykonávať úlohu, kvôli ktorej ho Boh poslal na zem. (Prečítajte si Matúša 3:16, 17.)

 3. Prečo Boh poslal Ježiša na zem?

Boh poslal Ježiša na zem, aby učil ľudí pravdu. Ježiš učil o Božom Kráľovstve, nebeskej vláde, ktorá nastolí na celej zemi pokoj. Dal ľuďom nádej na večný život. (Ján 4:14; 18:36, 37) Veľa učil aj o tom, ako nájsť pravé šťastie. (Matúš 5:3; 6:19–21) Učil svojím príkladom. Ukázal napríklad, že je možné konať Božiu vôľu aj za ťažkých okolností. Keď s ním zle zaobchádzali, neodplácal sa. (Prečítajte si 1. Petra 2:21–24.)

Ježiš učil svojich nasledovníkov prejavovať obetavú lásku. Hoci v nebi mal pri svojom Otcovi mnoho výsad, pokorne ho poslúchol a prišiel na zem žiť medzi ľuďmi. Mohol by nám dať niekto lepší príklad lásky ako Ježiš? (Prečítajte si Jána 15:12, 13; Filipanom 2:5–8.)

4. Čo sa dosiahlo tým, že Ježiš zomrel?

Boh poslal Ježiša na zem aj preto, aby zomrel za naše hriechy. (Ján 3:16) Všetci sme hriešnici, teda dopúšťame sa hriechov a sme nedokonalí. Preto podliehame chorobám a zomierame. Naproti tomu prvý človek, Adam, bol dokonalý a bezhriešny, a tak nemusel nikdy zomrieť ani ochorieť. Ale stratil dokonalosť, keď neposlúchol Boha. Po Adamovi sme zdedili hriech a s ním aj smrť, ktorá je odplatou za hriech. (Prečítajte si Rimanom 5:12; 6:23.)

Keďže Ježiš bol dokonalým človekom, nezomrel za svoje hriechy. Zomrel za naše hriechy. Ježišova smrť nám otvorila možnosť získať večný život a požehnania od Boha. (Prečítajte si 1. Petra 3:18.)