Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Pomoc tým, ktorí to potrebujú

Pomoc tým, ktorí to potrebujú

„Kto má láskavé oči, bude požehnaný, lebo dal zo svojho pokrmu poníženému.“ ​(PRÍSLOVIA 22:9)

Dôvod, prečo niektorí slávia Vianoce.

Ježiš pomáhal chudobným, chorým a trpiacim, a preto ho v tom chcú niektorí napodobňovať. Majú pocit, že ideálnou príležitosťou na to sú Vianoce, keď charitatívne organizácie často konajú mimoriadne zbierky.

Čo môže byť prekážkou?

V období sviatkov sú mnohí zamestnaní nákupmi, zábavou a návštevami priateľov a rodiny. A tak im zostáva už len málo času, energie a peňazí na to, aby chudobným a iným, ktorí to potrebujú, pomohli inak než len malým príspevkom na charitu.

Aké biblické zásady v tom môžu pomôcť?

„Nezadržuj dobro pred tými, ktorým patrí, ak by bolo v moci tvojej ruky to urobiť.“ ​(Príslovia 3:27) Chudobní, hladní alebo postihnutí netrpia len cez Vianoce. Ak si všimnete, že niekto potrebuje pomoc, a je ‚v moci vašej ruky to urobiť‘, prečo čakať až do Vianoc? Keď prejavíte láskavosť a súcit, Boh vás za to požehná.

„Nech si každý z vás uloží každý prvý deň v týždni v svojom dome niečo nabok do zásoby, podľa toho, ako sa mu darí.“ ​(1. Korinťanom 16:2) Túto radu dal apoštol Pavol raným kresťanom, ktorí chceli pomôcť chudobným. Môžete si aj vy odložiť „niečo nabok“, čiže vyčleniť si zo svojho rozpočtu určitú sumu, ktorou by ste mohli pravidelne prispievať nejakému jednotlivcovi alebo organizácii, ktorá múdro využíva darované prostriedky? To vám umožní pomáhať tým, ktorí to potrebujú, a zároveň dávať len toľko, koľko si môžete skutočne dovoliť.

„Nezabúdajme konať dobro a deliť sa o veci s inými, lebo také obete sa páčia Bohu.“ ​(Hebrejom 13:16) Všimnite si, že by sme sa nemali iba ‚deliť o veci s inými‘. Musíme pamätať aj na ‚konanie dobra‘, čiže na praktickú pomoc. Napríklad rozumní rodičia učia svoje deti, aby pomáhali starším ľuďom pri každodenných povinnostiach, aby povzbudzovali chorých tak, že im pošlú pohľadnicu, navštívia ich alebo im zavolajú, a aby prejavovali osobný záujem o iné deti, ktoré sú chudobné alebo trpia nejakým postihnutím. Tak sa deti naučia byť láskavé a štedré po celý rok.

Rozumní rodičia učia svoje deti pomáhať starším ľuďom, chorým a deťom, ktoré sú v ťažkej situácii. Tak sa deti naučia byť láskavé a štedré po celý rok