Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Rozhovory o Biblii

Trestá Boh ľudí v ohnivom pekle?

Trestá Boh ľudí v ohnivom pekle?

JEHOVOVI SVEDKOVIA sa radi rozprávajú s druhými ľuďmi o Biblii. Zaujíma vás nejaká konkrétna biblická téma? Máte nejaké otázky v súvislosti s náukami Jehovových svedkov alebo s ich spôsobom uctievania? Ak je to tak, neváhajte sa na to pri najbližšej príležitosti opýtať ktoréhokoľvek Jehovovho svedka. Rád s vami rozoberie tému, ktorá vás zaujíma.

Nasleduje rozhovor, ktorý by mohol prebehnúť pri ktorýchkoľvek dverách. Predstavme si, že jeden Jehovov svedok, nazvime ho pán Horváth, zazvoní u pána Molnára.

Potrestá Boh zlých ľudí?

Pán Horváth: Rád vás opäť vidím, pán Molnár.

Pán Molnár: Aj ja vás.

Pán Horváth: Rozmýšľal som o tom, čo ste spomínali, keď som tu bol minule.

Pán Molnár: Čo konkrétne máte na mysli?

Pán Horváth: Spomínali ste, že vás prekvapilo, keď ste sa dozvedeli, že Jehovovi svedkovia neveria v peklo.

Pán Molnár: No to ma naozaj prekvapilo. Priznám sa, že sa v tom s vami nemôžem stotožniť.

Pán Horváth: Cením si, že mi to hovoríte. Zaujímajú ma názory druhých ľudí. No keďže ľudia majú o pekle rôzne predstavy, môžem sa vás opýtať, čomu veríte vy?

Pán Molnár: Vždy som veril tomu, že veľmi zlí ľudia idú po smrti do pekla, kde sú večne mučení.

Pán Horváth: Mnohí ľudia majú takýto názor. Často sa tak vyjadrujú tí, ktorí zažili v živote niečo veľmi zlé. Mali ste aj vy, pán Molnár, takú skúsenosť?

Pán Molnár: Áno, mal. Pred piatimi rokmi mi zavraždili sestru.

Pán Horváth: To mi je naozaj ľúto. Určite vám veľmi chýba.

Pán Molnár: Máte pravdu. Myslím na ňu každý deň.

Pán Horváth: Chápem. Niektorí ľudia sú silne presvedčení o existencii pekla preto, lebo sa stali obeťou konania zlých ľudí. A je pochopiteľné, že takéto nevinné obete chcú, aby zlí za svoje činy zaplatili.

Pán Molnár: Presne tak! Chcem, aby ten človek, ktorý má na svedomí vraždu mojej sestry, zaplatil za to, čo spôsobil našej rodine.

Pán Horváth: Také pocity sú len prirodzené. Biblia učí, že aj v Bohu to vzbudzuje hnev, keď zlí ľudia ubližujú nevinným — a Boh sľubuje, že zlých potrestá. Všimnite si, čo sa píše tu v Izaiášovi 3:11: „Beda zlému! — Nešťastie; lebo ako zaobchádzal svojimi rukami, tak sa bude zaobchádzať s ním!“ Teda môžeme si byť istí, že Boh zlých ľudí určite potrestá.

 Pán Molnár: Ale ako, keď tvrdíte, že peklo neexistuje?

Pán Horváth: To je dobrá otázka. Jednoducho povedané, Boh potrestá zlých večným zničením. Pozrite sa, čo hovorí Biblia tu v 2. Tesaloničanom 1:9. Prečítali by ste to, prosím?

Pán Molnár: Dobre. „Práve tí podstúpia sudcovský trest večného zničenia, preč od Pánovej tváre.“

Pán Horváth: Teda ako ste čítali, pán Molnár, pre zlých nie je žiadna nádej, lebo Boh ich potrestá večnou smrťou. Nemajú žiadnu vyhliadku na život v budúcnosti.

Pán Molnár: Vidím, že to tam tak je, ale mne sa to nezdá spravodlivé. Každý predsa zomrie. Nezaslúžia si zlí ľudia nejaký horší trest?

Čo si vyžaduje spravodlivosť?

Pán Horváth: Vidím, že ste človek, ktorému leží na srdci spravodlivosť.

Pán Molnár: Áno, veľmi.

Pán Horváth: To je chvályhodné. Viete, my ľudia máme zmysel pre to, čo je správne a čo nie, pretože nás tak vytvoril Boh. Aj jemu veľmi záleží na tom, aby bola nastolená spravodlivosť. No keď náboženskí vodcovia učia, že Boh trestá ľudí v ohnivom pekle, vykresľujú ho ako veľmi nespravodlivého.

Pán Molnár: Ako to myslíte?

Pán Horváth: Vysvetlím vám to na jednom príklade. Poznáte biblickú správu o Adamovi a Eve?

Pán Molnár: Poznám. Boh im povedal, aby nejedli ovocie z jedného stromu, ale oni ho neposlúchli.

Pán Horváth: Správne. Pozrime sa na tú správu spoločne. Nájdeme ju v 1. Mojžišovej 2:16, 17. Píše sa tu: „Boh Jehova uložil tiež človekovi tento príkaz: ‚Z každého stromu záhrady smieš jesť do sýtosti, ale zo stromu poznania dobrého a zlého, z toho nebudeš jesť, lebo v deň, keď z neho zješ, určite zomrieš.‘“ Teda čo povedal Boh, že sa stane, keď Adam zje zakázané ovocie?

Pán Molnár: Povedal, že Adam zomrie.

Pán Horváth: Presne tak. Predstavte si, čo Adam svojím hriechom spôsobil: Všetci ľudia sa následkom jeho konania rodia ako hriešnici. * A predsa, hoci Adam spáchal naozaj hrozný zločin, spomenul Boh niečo o tom, že ho potrestá v ohnivom pekle?

Pán Molnár: Nie.

Pán Horváth: Ak by však Adamovi a Eve hrozilo, že za neposlušnosť budú večne mučení, nebolo by správne a láskavé, aby ich Boh pred tým varoval?

Pán Molnár: Asi áno.

Pán Horváth: Všimnite si tiež, čo im Boh povedal po tom, čo zhrešili. Prečítali by ste, prosím, 1. Mojžišovu 3:19?

Pán Molnár: Môžem. Tu sa píše: „V pote svojej tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol vzatý. Lebo si prach a do prachu sa vrátiš.“

Pán Horváth: Ďakujem. Čo teda Adama čakalo po smrti podľa toho, čo mu povedal Boh?

Pán Molnár: Mal sa vrátiť do prachu.

Pán Horváth: Presne. No ak sa má niekto vrátiť na nejaké miesto, musel tam už predtým byť, nemyslíte?

Pán Molnár: Samozrejme.

Pán Horváth: A kde bol Adam predtým, ako ho Boh vytvoril?

Pán Molnár: Nikde, lebo neexistoval.

Pán Horváth: Presne tak. A ako ste mohli vidieť, v Božom rozsudku nie je ani zmienka o pekle. Bolo by podľa vás od Boha čestné povedať Adamovi, že sa vráti do prachu, z ktorého bol vytvorený, keby v skutočnosti šiel do ohnivého pekla?

Pán Molnár: To by naozaj nebolo čestné.

 Vykonáva Diabol Božiu vôľu?

Pán Horváth: V súvislosti s náukou o pekle by sme mohli pouvažovať ešte o jednej veci.

Pán Molnár: Čo máte na mysli?

Pán Horváth: Nuž, o kom si ľudia bežne myslia, že je vládcom pekla? Kto údajne mučí ľudí v pekle?

Pán Molnár: Diabol.

Pán Horváth: Ale Diabol je predsa Boží úhlavný nepriateľ. Ak by Boh posielal ľudí do ohnivého pekla, aby ich tam Diabol mučil, neznamenalo by to, že Boh do istej miery spolupracuje s Diablom?

Pán Molnár: Hmm. Nikdy predtým som sa nad tým takto nezamýšľal.

Pán Horváth: Skúsme si to ešte znázorniť — máte deti?

Pán Molnár: Áno, mám pätnásťročného syna.

Pán Horváth: Predstavte si, že by sa váš syn začal správať spurne. Robil by veľa zlých vecí, ktoré by vás zarmucovali. Čo by ste urobili?

Pán Molnár: Snažil by som sa ho priviesť k rozumu.

Pán Horváth: Určite by ste sa mu opakovane snažili pomôcť, aby sa spamätal.

Pán Molnár: Rozhodne.

Pán Horváth: Ale povedzme, že napriek všetkým vašim snahám by vás nepočúval. Nakoniec by ste možno dospeli k záveru, že nemáte inú možnosť, než ho nejakým spôsobom potrestať.

Pán Molnár: Súhlasím.

Pán Horváth: A čo keby ste sa dozvedeli, že vášho syna ovplyvnil nejaký zlý človek, ktorý ho na to všetko naviedol?

Pán Molnár: To by ma určite nahnevalo.

Pán Horváth: Teda keby ste vedeli, pán Molnár, že nejaký zlý, nemorálny človek ovplyvnil vášho syna, aby sa voči vám búril, požiadali by ste práve toho človeka, aby potrestal vášho syna?

Pán Molnár: Samozrejme, že nie. To by bolo absurdné.

Pán Horváth: No a bolo by teda logické, keby Boh žiadal Satana Diabla — ktorý navádza ľudí na zlé —, aby týchto ľudí potom aj trestal?

Pán Molnár: To asi nie.

Pán Horváth: A ak by Boh chcel za trest mučiť zlých ľudí, bol by Diabol — Boží najväčší nepriateľ — ochotný vykonávať to, čo Boh chce?

Pán Molnár: Takto som sa na to doteraz nepozeral.

Jehova skoncuje so všetkým zlom

Pán Horváth: Môžete však byť pokojný. Proti nenapraviteľne zlým Boh určite zasiahne. Rád by som sa s vami na záver podelil ešte o jeden biblický text, ktorý to objasňuje. Je to Žalm 37:9. Mohli by ste ho, prosím, prečítať?

Pán Molnár: Dobre. „Veď zločinci budú odrezaní, ale tí, ktorí dúfajú v Jehovu, budú vlastniť zem.“

Pán Horváth: Ďakujem. Všimli ste si, čo Boh Jehova urobí so zločincami?

Pán Molnár: V tom verši sa píše, že budú odrezaní.

Pán Horváth: Áno, inými slovami, Boh ich navždy odstráni. Ale dobrí ľudia — „tí, ktorí dúfajú v Jehovu“ — sa budú tešiť z večného života tu na zemi. Samozrejme, možno sa vám v mysli vynárajú ďalšie otázky. Napríklad prečo vôbec Boh dovoľuje, aby ľudia páchali zlo? A ak má naozaj v úmysle potrestať zlých, prečo to ešte neurobil?

Pán Molnár: Hmm, to sú zaujímavé otázky.

Pán Horváth: Rád sa u vás nabudúce zastavím a ukážem vám, ako na ne odpovedá Biblia. *

Pán Molnár: Budem sa tešiť.

^ 79. ods. Viac informácií nájdete v 11. kapitole knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.