Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Pre mladých

Chráň sa pred ctižiadostivosťou!

Chráň sa pred ctižiadostivosťou!

Ako postupovať: Nájdi si tiché miesto, na ktorom sa môžeš dobre sústrediť. Pri čítaní biblických pasáží sa vži do deja, akoby si opisované udalosti pozoroval zblízka. Predstavuj si to, o čom čítaš, vrátane hlasov jednotlivých ľudí. Usiluj sa vcítiť do pocitov postáv. Snaž sa, aby príbeh, ktorý čítaš, v tvojej mysli ožil.

Hlavné postavy: Dávid, Abšalóm, Joáb

Stručný obsah: Abšalóm sa chce zmocniť trónu svojho otca.

ANALYZUJ OPISOVANÉ SITUÁCIE. — PREČÍTAJ SI 2. SAMUELOVU 14:25–33; 15:1–17; 18:9–17, 30–33.

Opíš, ako podľa teba vyzeral Abšalóm. (Znovu si prečítaj 2. Samuelovu 14:25, 26.)

Ako podľa teba Abšalóm pristupoval k ľuďom, ktorí prichádzali za kráľom domáhať sa spravodlivosti? Akým tónom hlasu sa im asi prihováral, keď sa pokúšal získať si ich srdcia? (Znovu si prečítaj 2. Samuelovu 15:2–6.)

Čo ti o Abšalómovej povahe prezrádza udalosť zaznamenaná v 2. Samuelovej 14:28–30?

PRENIKNI HLBŠIE.

Ako si Abšalóm vyčistil cestu k získaniu trónu? (Pomôcka: Prečítaj si 2. Samuelovu 13:28, 29. Amnón bol Dávidov najstarší syn, a teda následník trónu.)

Hoci bol Abšalóm ctižiadostivý a túžil po sláve, akú mienku o ňom ľudia nakoniec mali? Čo nám o tom hovorí spôsob, akým bol pochovaný? (Znovu si prečítaj 2. Samuelovu 18:17.)

Čo podľa teba mohlo prispieť k tomu, že sa Abšalóm stal ctižiadostivým? (Na porovnanie si prečítaj, čo sa v 3. Jána 9, 10 píše o Diotrefovi.)

 Aký vplyv malo Abšalómovo konanie na Dávida? (Pomôcka: Prečítaj si 3. žalm, ktorý Dávid napísal v čase Abšalómovej vzbury.)

UPLATNI, ČO SI SA NAUČIL. NAPÍŠ, ČO SI SA NAUČIL...

o tom, aká nebezpečná je ctižiadostivosť.

o tom, akú bolesť môže naše konanie spôsobiť druhým ľuďom vrátane našich rodičov.

ĎALŠIE PRAKTICKÉ UPLATNENIE.

Ako by si sa mohol chytiť do pasce ctižiadostivosti?

Čo môžeš urobiť, aby si nespyšnel?

ČO Z TEJTO BIBLICKEJ SPRÁVY NA TEBA NAJVIAC ZAPÔSOBILO A PREČO?

Vyskúšaj: Skús vymyslieť iný koniec tohto príbehu. Ako by sa bol tento príbeh skončil, keby Abšalóm nebol ctižiadostivý, ale skromný? (Príslovia 18:12)