STRÁŽNA VEŽA Október 2012 | Korupcia — nakoľko je rozšírená?

Aké sú príčiny korupcie? To sa rozoberá v tejto sérii článkov. Zároveň sa v nich píše i o riešení tohto problému.

Z TITULNEJ STRANY

Korupcia — nakoľko je rozšírená?

Korupcia je problémom na celom svete. Niekedy má katastrofálne následky.

Z TITULNEJ STRANY

Prečo korupcia pretrváva?

Biblia odhaľuje tri nežiaduce vplyvy, ktoré sú príčinou nevýslovného utrpenia.

Z TITULNEJ STRANY

Je možné byť poctivý vo svete plnom korupcie?

Prečítajte si, aký úžitok prinieslo dvom ľuďom to, že sú poctiví a držia sa morálnych zásad.

Z TITULNEJ STRANY

Korupcia bude odstránená!

Boh čoskoro zasiahne a zbaví svet korupcie. Ako to urobí?

ŽIVOTNÝ PRÍBEH

Ako Božie Slovo ovplyvnilo jednu hinduistickú rodinu

Prečítajte si, ako jedna hinduistická rodina nadobudla vďaka štúdiu Biblie pokoj a nádej.

ROZHOVORY O BIBLII

Trestá Boh ľudí v ohnivom pekle?

Máme dobré dôvody veriť, že Boh je spravodlivý, aj keď trestá zlých ľudí

Vedeli ste?

Utiekli kresťania z Judey ešte predtým, ako bol Jeruzalem v roku 70 n. l. zničený? Kto boli „synovia prorokov“?

UČME SA Z BOŽIEHO SLOVA

Môžete žiť večne?

Boh Jehova, ktorý je Zdrojom života, môže dať večný život iným a sľúbil, že to urobí.

PRIBLÍŽTE SA K BOHU

„Pradávny dní sa posadil“

Kto je Pradávny dní a čo znamená Danielovo videnie, v ktorom sa objavil?

NAPODOBŇUJTE ICH VIERU

„Znamenitá žena“

Moábčanka Rút bola chudobná cudzinka, ktorá sa prisťahovala do Izraela. Prečo bola označená za „znamenitú ženu“?

NAŠI ČITATELIA SA PÝTAJÚ

Závisí šťastie človeka od toho, či je v manželstve?

Môžu byť slobodní kresťania šťastní? V Biblii nachádzame vyrovnaný pohľad na manželstvo i ten najlepší príklad šťastného slobodného človeka.

Biblia mení životy

Čo pomohlo dvom ľuďom vzdať sa nerestí, okrem iného alkoholu a drog, a stať sa šťastnými?

BIBLICKÉ ŠTUDIJNÉ PROJEKTY

Chráň sa pred ctižiadostivosťou!

Abšalóm, tretí syn kráľa Dávida, sa chcel zmocniť trónu, no za svoju ctižiadostivosť zaplatil tú najvyššiu cenu.