Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Zázraky, ktoré sú pred nami

Zázraky, ktoré sú pred nami

 Zázraky, ktoré sú pred nami

AKO by ste sa cítili, keby ste potrebovali operáciu, ale zistili by ste, že chirurg, ktorý ju má vykonať, ešte nikdy taký zložitý zákrok nerobil? Nepochybne by ste mali obavy. Ale čo ak by ste, naopak, zistili, že lekár, ktorý vás má operovať, je vo svojom odbore špička a má za sebou už stovky podobných operácií? Nevlialo by vám to dôveru, že môže pomôcť aj vám?

Tento chorý svet, v ktorom dnes žijeme, potrebuje radikálny „chirurgický zákrok“. Boh Jehova nám vo svojom Slove, Biblii, sľubuje, že na tejto zemi obnoví raj. (2. Petra 3:13) Ale aby sa to mohlo stať, najskôr musí byť odstránené zlo, a to úplne. (Žalm 37:9–11; Príslovia 2:21, 22) Aby tu znovu mohol byť raj, musia byť odstránené tie biedne podmienky, ktoré dnes vidíme okolo seba. A to si bude vyžadovať doslova zázrak! (Zjavenie 21:4, 5)

Jehovovi svedkovia sú presvedčení, že tieto obrovské zmeny nastanú už čoskoro. Prečo? Lebo zázraky, ktoré už Boh Jehova urobil, dokazujú, že má moc splniť svoje sľuby. Porovnajte len šesť zázrakov opísaných v Biblii so sľubmi, ktoré Biblia dáva do budúcnosti.

 Povzbudzujeme vás, aby ste ďalej skúmali biblické sľuby do budúcnosti. S rastúcou vierou bude rásť aj vaša nádej — nádej, že zažijete čas, keď budete mať vy osobne úžitok zo zázrakov, ktoré Jehova urobí.

 [Rámček/obrázky na stranách 9, 10]

ZÁZRAK:

JEŽIŠ NASÝTIL TISÍCE ĽUDÍ NIEKOĽKÝMI CHLEBMI A RYBAMI. (MATÚŠ 14:13–21; MAREK 8:1–9; JÁN 6:1–14)

SĽUB:

„Samotná zem istotne vydá svoj výnos; Boh, náš Boh, nás požehná.“ ​(ŽALM 67:6)

ČO TO ZNAMENÁ PRE NÁS:

NIKTO UŽ NIKDY NEBUDE TRPIEŤ HLADOM.

ZÁZRAK:

JEŽIŠ OBNOVIL ZRAK SLEPÝM. (MATÚŠ 9:27–31; MAREK 8:22–26)

SĽUB:

„V tom čase sa otvoria oči slepých.“ ​(IZAIÁŠ 35:5)

ČO TO ZNAMENÁ PRE NÁS:

VŠETCI ĽUDIA, KTORÍ BOLI SLEPÍ, BUDÚ VIDIEŤ.

ZÁZRAK:

JEŽIŠ UZDRAVIL TELESNE POSTIHNUTÝCH. (MATÚŠ 11:5, 6; JÁN 5:3–9)

SĽUB:

„V tom čase sa bude chromý šplhať ako jeleň.“ ​(IZAIÁŠ 35:6)

ČO TO ZNAMENÁ PRE NÁS:

VŠETCI TELESNE POSTIHNUTÍ ĽUDIA BUDÚ UZDRAVENÍ.

ZÁZRAK:

JEŽIŠ UZDRAVIL ĽUDÍ S RÔZNYMI CHOROBAMI. (MAREK 1:32–34; LUKÁŠ 4:40)

SĽUB:

„Nijaký usadlík nepovie: ‚Som chorý.‘“ ​(IZAIÁŠ 33:24)

ČO TO ZNAMENÁ PRE NÁS:

VŠETKY VYSIĽUJÚCE CHOROBY BUDÚ ODSTRÁNENÉ. BUDEME SA TEŠIŤ Z DOKONALÉHO ZDRAVIA.

ZÁZRAK:

JEŽIŠ OVLÁDOL PRÍRODNÉ SILY. (MATÚŠ 8:23–27; LUKÁŠ 8:22–25)

SĽUB:

„Istotne budú stavať domy a bývať v nich a istotne budú sadiť vinice a jesť ich ovocie. Nebudú sa lopotiť nadarmo.“ ​(IZAIÁŠ 65:21, 23)

„Budeš ďaleko od... všetkého desivého, lebo to sa nepriblíži k tebe.“ ​(IZAIÁŠ 54:14)

ČO TO ZNAMENÁ PRE NÁS:

PRÍRODNÉ KATASTROFY UŽ VIAC NEBUDÚ.

ZÁZRAK:

JEŽIŠ VZKRIESIL MŔTVYCH. (MATÚŠ 9:18–26; LUKÁŠ 7:11–17)

SĽUB:

„Všetci v pamätných hrobkách... vyjdú.“ ​(JÁN 5:28, 29)

„More vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, a smrť a hádes vydali mŕtvych, ktorí boli v nich.“ ​(ZJAVENIE 20:13)

ČO TO ZNAMENÁ PRE NÁS:

NAŠI MILOVANÍ, KTORÍ ZOMRELI, BUDÚ VZKRIESENÍ.