Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Učme sa z Božieho Slova

Kedy sa Ježiš stal Kráľom?

Kedy sa Ježiš stal Kráľom?

Tento článok sa venuje otázkam, nad ktorými ste sa už možno niekedy zamýšľali, a ukazuje, kde na ne vo svojej Biblii môžete nájsť odpoveď. Jehovovi svedkovia sa s vami o týchto odpovediach radi porozprávajú.

1. Aké kráľovstvo bolo Ježišovi sľúbené?

Boh sľúbil, že na jeho tróne bude na neurčitý čas sedieť potomok kráľa Dávida. Tým predpovedaným potomkom je Ježiš, ktorý teraz vládne v nebi ako Kráľ Božieho Kráľovstva. (Prečítajte si Žalm 89:4; Lukáša 1:32, 33.)

Boh vybral Dávida za kráľa nad Izraelom, Božím ľudom, keď bol Dávid ešte len chlapcom. Keď Dávid zomrel, na „Jehovov trón“ zasadol Šalamún, ktorého tiež vybral Jehova. (1. Paralipomenon 28:4, 5; 29:23) Po Šalamúnovej smrti vládlo v Jeruzaleme ešte veľa kráľov, ale väčšina z nich bola Bohu neverná. Nakoniec Jehova dovolil, aby babylonské vojská zničili Jeruzalem a zosadili kráľa, ktorý tam vládol. To sa stalo v roku 607 pred n. l. Odvtedy už z doslovného mesta Jeruzalema nevládol žiaden kráľ z Dávidovej rodovej línie. (Prečítajte si Ezechiela 21:27.)

2. Na ako dlho bola vláda, ktorú zastupoval Dávid a Jeruzalem, prerušená?

Jehova krátko po zničení Jeruzalema povedal svojmu prorokovi Danielovi, že vyvolí kráľa, ktorý bude vládnuť z neba. Kedy mal tento kráľ začať vládnuť? (Prečítajte si Daniela 7:13, 14.)

Daniel podal výklad videnia, v ktorom Boh prikázal, aby bol zoťatý obrovský strom, tak ako nejaký čas predtým prikázal, aby bolo „zoťaté“ a zničené kráľovstvo v Jeruzaleme. Korene tohto stromu mali byť ponechané v zemi, aby po „siedmich časoch“ mohol začať znovu rásť. Biblia naznačuje, že tri a pol „času“ sa rovná 1 260 dňom, a tak „sedem časov“ sa rovná 2 520 dňom. (Zjavenie 12:6, 14) V biblických proroctvách dni často predstavujú roky. (4. Mojžišova 14:34) Teda vláda Božieho Kráľovstva mala byť prerušená na 2 520 rokov. (Prečítajte si Daniela 4:10–17.)

  3. Kedy sa Ježiš stal Kráľom?

Boh dosadil Ježiša za Kráľa v nebi v roku 1914, presne 2 520 rokov po zničení Jeruzalema. Prvou vecou, ktorú Ježiš ako Kráľ urobil, bolo to, že vyhnal z neba Satana a jeho démonov. (Zjavenie 12:7–10) Táto udalosť bola ľudským očiam neviditeľná, ale viedla ku kríze ľudstva, ktorá už viditeľná bola. (Zjavenie 12:12) Udalosti od roku 1914 potvrdzujú, že Ježiš sa v tom roku stal Kráľom. (Prečítajte si Matúša 24:14; Lukáša 21:10, 11, 31.)

4. Čo Ježišovo kraľovanie znamená pre vás?

Spĺňanie proroctiev o Ježišovom kraľovaní dokazuje, že na Božie Slovo sa môžete spoľahnúť. Ježiš už čoskoro uplatní svoju kráľovskú moc a zbaví ľudstvo všetkého utrpenia. (Prečítajte si Žalm 72:8, 12, 13; Daniela 2:44.)

Viac informácií nájdete na 215. až 218. strane knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.

[Tabuľka na stranach 16, 17]

(Úplný, upravený text — pozri publikáciu)

október

607 pred n. l. ← 2 520 rokov → 1914 n. l.

1000 pred n. l. | 1 pred n. l. | 1 n. l. | 1000 n. l. | 2000 n. l.

← 606,25 roka →← 1 913,75 roka →

Kráľovstvo v Jeruzaleme je zničené

Vypočítajte si: 606,25 + 1 913,75 = 2 520

Boh ustanovuje Ježiša za Kráľa s mocou nad národmi