Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Priblížte sa k Bohu

Jehova nenávidí nespravodlivosť

Jehova nenávidí nespravodlivosť

„ČLOVEK panoval nad človekom na jeho škodu.“ ​(Kazateľ 8:9) Hoci boli tieto slová zapísané asi pred 3 000 rokmi, výstižne opisujú aj svet, v ktorom žijeme dnes. Ľudia majú sklon zneužívať moc bez ohľadu na to, kým sú a kde žijú. Veľmi často ubližujú ľuďom, ktorí sú bezbranní a nejako znevýhodnení. Ako sa Jehova pozerá na takúto nespravodlivosť? Odpoveď nachádzame v Ezechielovi 22:6, 7, 31. (Prečítajte si.)

Jehova v Zákone, ktorý dal Izraelitom, jasne vyjadril, že tí, ktorí majú zodpovedné postavenie, v nijakom prípade nesmú zneužívať svoju právomoc. Povedal, že im bude žehnať iba vtedy, keď budú vodcovia národa zaobchádzať s poníženými a chudobnými ohľaduplne a láskavo. (5. Mojžišova 27:19; 28:15, 45) No v Ezechielových dňoch náčelníci v Jeruzaleme a Judsku hanebne zneužívali svoju moc. Čo sa tam dialo?

Náčelníci používali svoje ‚rameno, aby prelievali krv‘. (6. verš) Výraz „rameno“ predstavuje silu alebo právomoc. Iný preklad preto znie: „Kniežatá Izraelove, každý podľa sily svojho ramena... vylievali krv.“ Ako mohla v krajine vládnuť spravodlivosť, keď vodcovia, ktorí mali presadzovať dodržiavanie práva, zneužívali svoju moc a zabíjali nevinných!?

Potom Ezechiel viní z nedodržiavania Jehovovho Zákona zjavne nielen vodcov, ale aj tých, ktorí ich v tom nasledovali. Hovorí: „S otcom a matkou si... počínali pohŕdavo.“ ​(7. verš) Tým, že znevažovali postavenie, ktoré rodičom právom patrí, rozbíjali samotný základ národa — rodinu. (2. Mojžišova 20:12)

Títo skazení ľudia zdierali tých, ktorých vnímali ako ľahkú korisť. Každý takýto nezákonný skutok bol prejavom neúcty k duchu lásky, ktorý bol podstatou Božieho Zákona daného Izraelu. Boží Zákon napríklad prikazoval Izraelitom, aby prejavovali zvláštny ohľad Neizraelitom bývajúcim medzi nimi. (2. Mojžišova 22:21; 23:9; 3. Mojžišova 19:33, 34) Ale oni „cudzieho usadlíka... klamali“. (7. verš)

Zle zaobchádzali aj s bezbrannými — „s chlapcom bez otca a s vdovou“. (7. verš) Ale Jehova je zvlášť vnímavý na potreby tých, ktorým zomrel rodič alebo manželský partner. Sľúbil, že sám vykoná rozsudok nad ľuďmi, ktorí trápia bezbranné dieťa alebo vdovu. (2. Mojžišova 22:22–24)

Týmito a inými spôsobmi Izraeliti za Ezechielových dní porušovali Boží Zákon a pošliapavali ducha lásky, ktorý bol jeho podstatou. Ako sa k tomu Jehova postavil? Vyhlásil: „Vylejem na nich svoje verejné odsúdenie.“ ​(31. verš) Jehova dodržal svoje slovo a v roku 607 pred n. l. dovolil, aby Babylončania zničili Jeruzalem a jeho obyvateľov odviedli do zajatia.

Z Ezechielových slov sa o Jehovovi a nespravodlivosti učíme dve veci: po prvé, Jehova nespravodlivosť nenávidí, a po druhé, súcití s jej nevinnými obeťami. A Boh sa nezmenil. (Malachiáš 3:6) Sľubuje, že už čoskoro odstráni nespravodlivosť i tých, ktorí ju podporujú. (Príslovia 2:21, 22) Netúžite dozvedieť sa viac o Bohu, ktorý „miluje právo“, a o tom, ako sa k nemu môžete priblížiť? (Žalm 37:28)

Navrhované čítanie Biblie na august:

Ezechiel 21 – 38

[Zvýraznený text na strane 27]

Jehova jasne vyjadril, že tí, ktorí majú zodpovedné postavenie, v nijakom prípade nesmú zneužívať svoju právomoc