Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vedeli ste?

Vedeli ste?

 Vedeli ste?

Prečo ľudia v biblických časoch používali asfalt ako maltu?

Biblia hovorí, že staviteľom babylonskej veže „tehla slúžila ako kameň a asfalt im slúžil ako malta“. (1. Mojžišova 11:3)

Asfalt sa nachádza v prírode. Vzniká z ropy a hojne sa vyskytuje na území starovekej Mezopotámie, kde vyteká na povrch zeme a tuhne. Už ľudia v biblických časoch prišli na to, že asfalt sa dá využiť ako účinné spojivo. Podľa jedného odborného diela bol tento materiál „vhodný pre stavby z pálených tehál“.

Jeden článok v časopise Archaeology opisuje nedávnu návštevu pozostatkov zikkuratu v Ure v Mezopotámii. „Medzi pálenými tehlami ešte stále vidno asfaltovú maltu — jedno z prvých využití rozsiahlych ropných polí v južnom Iraku,“ hovorí autor tohto článku. „Lepkavá čierna látka, ktorá je dnes v tomto regióne zdrojom nestability a násilia, kedysi doslova spájala túto civilizáciu. Asfalt používaný namiesto malty a ako dlažbový materiál dodával inak krehkým sumerským hlineným tehlám vodovzdornosť, vďaka čomu tieto stavby vydržali celé tisícročia.“

Aký druh „papiera“ bol dostupný v biblických časoch?

Táto otázka môže človeku napadnúť, keď číta slová biblického pisateľa Jána: „Hoci vám mám mnoho čo napísať, nechcem to robiť papierom a atramentom.“ ​(2. Jána 12)

Grécke slovo chartes, ktoré je tu preložené ako „papier“, označuje papier vyrobený z papyrusu, čo je vodná rastlina. Jedno odborné dielo opisuje spôsob, akým sa zo stoniek tejto rastliny vyrábal materiál na písanie, takto: „Stonky, dlhé niekedy aj tri metre, z ktorých sa odstránili vrchné vrstvy, sa narezali na tenké prúžky. Tie sa naukladali vedľa seba vo vrstvách — vlákna jednej vrstvy išli jedným smerom a vlákna druhej vrstvy išli priečne na prvú. Potom sa tieto vrstvy tĺkli dreveným kladivkom a napokon sa vyhladili.“

Veľa starovekých papyrusových dokumentov objavili archeológovia v Egypte a v oblasti okolo Mŕtveho mora. Niektoré tu objavené papyrusy s biblickým textom sa datujú do Ježišových čias alebo do ešte dávnejších dôb. Je dosť možné, že práve na tomto materiáli boli pôvodne napísané biblické listy, napríklad tie, ktoré napísali apoštoli.

[Obrázok na strane 11]

Spectrumphotofile/ photographersdirect.com

© FLPA/David Hosking/age fotostock