Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vedecká presnosť

Vedecká presnosť

„Či som ti až dosiaľ nepísal s radami a poznaním, aby som ti ukázal pravdivosť pravých výrokov?“ (PRÍSLOVIA 22:20, 21)

V ČOM JE BIBLIA INÁ? Staroveké knihy často predkladajú nespoľahlivé a nebezpečné myšlienky, ktoré moderná veda úplne vyvrátila. Dokonca aj v dnešnej dobe musia byť učebnice neustále aktualizované, aby boli v súlade s novými objavmi. Biblia však o sebe tvrdí, že jej autorom je Stvoriteľ a že jeho Slovo „trvá navždy“. (1. Petra 1:25)

JEDEN PRÍKLAD: Mojžišovský Zákon prikazoval Izraelitom, že majú vykonávať potrebu do jamky v zemi „mimo tábora“ a potom ju prikryť. (5. Mojžišova 23:12, 13) Keď sa Izraeliti dotkli mŕtveho zvieraťa alebo človeka, mali sa očistiť vodou. (3. Mojžišova 11:27, 28; 4. Mojžišova 19:14–16) Malomocní v tých časoch museli byť v karanténe, až kým sa nepotvrdilo, že už nie sú šíriteľmi nákazy. (3. Mojžišova 13:1–8)

ČO ODHAĽUJE MODERNÁ MEDICÍNA Náležitá likvidácia fekálií, umývanie rúk a karanténa sú dodnes účinné spôsoby boja proti chorobám. Ak nemáte nablízku latrínu ani iné hygienické zariadenie, Centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb v Spojených štátoch (CDC) radí: „Vyprázdnite sa najmenej 30 metrov od zdroja vody a potom svoje výkaly zahrabte do zeme.“ A Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že ak komunity likvidujú výkaly bezpečným spôsobom, výskyt hnačkových ochorení sa tým zníži o 36 percent. Len pred menej než 200 rokmi lekári zistili, že keď si po kontakte s mŕtvym telom neumyli ruky, nakazili mnohých pacientov. Podľa CDC je umývanie rúk stále „tým najúčinnejším spôsobom, ako predchádzať prenosu chorôb“. A ako je to s karanténou malomocných alebo ľudí s inými prenosnými chorobami? Nedávno bolo v časopise Saudi Medical Journal uvedené: „V počiatočných štádiách epidémie môže byť izolácia a karanténa jediná možnosť, ako dostať pod kontrolu nákazlivé choroby.“

ČO SI O TOM MYSLÍTE VY? Očakávali by ste aj od nejakej inej starovekej svätej knihy, že bude v súlade s modernou vedou? Alebo je Biblia jedinečná?

„Na každého určite zapôsobia dôkladné preventívne hygienické opatrenia mojžišovského obdobia.“ (MANUAL OF TROPICAL MEDICINE [PRÍRUČKA TROPICKÉHO LEKÁRSTVA] OD DR. ALDA CASTELLANIHO A DR. ALBERTA J. CHALMERSA)