Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Priblížte sa k Bohu

‚Tvoja duša sa nado mňa hlboko skloní‘

‚Tvoja duša sa nado mňa hlboko skloní‘

POKORA je príťažlivá vlastnosť. K pokorným ľuďom sa zvyčajne cítime priťahovaní. Je však smutné, že v dnešnom svete je ťažké nájsť pravú pokoru — a to najmä u tých, ktorí majú nad druhými nejakú moc alebo autoritu. Ako je to v prípade Boha Jehovu, najmocnejšej Bytosti vo vesmíre? Je pokorný? Pozrime sa na slová proroka Jeremiáša, ako ich uvádza Plač Jeremiáša 3:20, 21. (Prečítajte si.)

Biblickú knihu Plač Jeremiáša napísal Jeremiáš vo veľmi smutnom období izraelských dejín. Práve bol svedkom niečoho, čo ho hlboko zasiahlo — jeho milovaný Jeruzalem zničili Babylončania. Tento strápený prorok chápal, že toto nešťastie bolo vykonaním Božieho spravodlivého rozsudku nad Izraelitmi za ich hriešne konanie. Ale znamenalo to, že Jeremiáš už nemá nijakú nádej? Myslel si, že Jehova je príliš vzdialený alebo chladný, než aby si všimol kajúcnikov a pozdvihol ich zo stavu zúfalstva? Počúvajme, ako Jeremiáš hovorí v mene svojho ľudu.

Napriek tomu, že väčšina Izraelitov prežíva smútok, Jeremiáš je naplnený nádejou. Volá k Jehovovi: „Tvoja duša * [sám Jehova] si celkom istotne spomenie a hlboko sa nado mňa skloní.“ ​(20. verš) Jeremiáš nemá žiadne pochybnosti. Vie, že Jehova naňho nezabudne — a že nezabudne ani na kajúcnikov spomedzi svojho ľudu. Čo však Jehova ako Všemohúci Boh urobí? (Zjavenie 15:3)

Jeremiáš si je istý, že Jehova sa „hlboko skloní“ nad tých, ktorí sa úprimne kajajú. Iný preklad uvádza: „Ó, spomeň si a zníž sa ku mne.“ Tieto slová vyvolávajú v mysli dojímavý obraz. Jehova, „Najvyšší nad celou zemou“, sa, obrazne povedané, zníži a pozdvihne svojich ctiteľov z ich poníženého stavu a znovu na nich bude pozerať s priazňou. (Žalm 83:18) Pre Jeremiáša je táto nádej ako kotva a jeho utrápené srdce v nej nachádza skutočnú útechu. Tento verný prorok je rozhodnutý trpezlivo čakať, kým Jehova vo svojom stanovenom čase neoslobodí svoj kajúcny ľud. (21. verš)

Z Jeremiášových slov sa dozvedáme o Jehovovi dve veci. Po prvé, Jehova je pokorný. (Žalm 18:35) Hoci je „vyvýšený v moci“, je ochotný akoby zostúpiť na našu úroveň a pomôcť nám, keď sme na dne. (Jób 37:23; Žalm 113:5–7) Nie je to povzbudzujúca myšlienka? A po druhé, Jehova je milosrdný; je ‚pripravený odpustiť‘ kajúcnym hriešnikom a znova ich obdariť svojou priazňou. (Žalm 86:5) Tieto dve vlastnosti — pokora a milosrdenstvo — idú spolu ruka v ruke.

Akí vďační môžeme byť, že Jehova nie je ako ľudskí vládcovia, ktorí sa pre svoju pýchu stali neústupčivými a necitlivými! Netúžite dozvedieť sa viac o tomto pokornom Bohu, ktorý je ochotný „znížiť sa“ k svojim služobníkom, aby ich pozdvihol zo stavu zúfalstva a vlial im nádej?

Navrhované čítanie Biblie na jún:

Jeremiáš 51–52; Plač Jeremiáša 1–5 Ezechiel 1–5

[Poznámka pod čiarou]

^ 3. ods. Starovekí odpisovači zmenili tento verš a napísali „moja duša“, akoby sa to vzťahovalo na Jeremiáša. Zjavne boli presvedčení, že by bolo neúctivé hovoriť o Bohu ako o duši, pretože slovo duša Biblia používa na pozemské tvorstvo. Biblia však často opisuje Boha v ľudských pojmoch, aby nám pomohla lepšie mu porozumieť. Keďže výraz „duša“ môže znamenať „život, ktorý máme“, slovné spojenie „tvoja duša“ znamená „ty“.

[Zvýraznený text na strane 14]

Jehova je ochotný akoby zostúpiť na našu úroveň a pomôcť nám, keď sme na dne